Европейските електроенергийни борси все още в търсене на „справедливата цена“

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1551
article picture alt description

Възходящата тенденция на европейските електроенергийни борси в сегмента „пазар ден напред“, а като цяло и на електроенергийните пазари се запазва и през новата седмица стартираща на 3 май 2021 г. Покачването на спотовите цени на СО2 и газа има много голямо влияние, но някои експерти обръщат внимание и на спекулативния момент, така че тези стойности да се окажат временни. Въпросът сега е коя е справедливата цена и кога ще се върне на пазара.

Седмицата на запазващите се по-високи стойности

Цените на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ в седмицата обхващаща последните дни на април и първите от месец май все още остават малко по-високи от регистрираните през миналата година. В последния ден на отминалия месец за поредна седмица бяха отчетени стойности вариращи 61.76 евро за MWh (Гърция ) и 63.25 евро за MWh (Бългрия) до 79.29 евро за MWh  ( Испания и Португалия). Прави впечатление, че през последните седмици Иберийския полуостров се оказва на по-предните позиции по високи стойности в този сегмент. По-високи стойности бяха отчетени и на пазарите във Франция (73.58 евро за MWh) и Германия (69.15 евро за MWh), по данни на energylive.cloud.

Най-ниските цени в сегмента „ден напред“ бяха отчетени с ден за доставка 2 май, но отново, с изключение на Иберийския полуостров (61.39 евро за MWh).

Естествено, Великден, отбелязван от православната църква дава своето отражение, макар и за по-малко пазари, но в бъдеще може да се очаква по-значимо влияние, предвид предстоящото свързване на БНЕБ и гръцката електроенергийна борса след дни. Както и разширяването на обединението. Така в ден за доставка  2 май  най-ниската цена на европейските електроенергийни борси бе постигната на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) – 42.70 евро за MWh (спад с 35 %).

Само ден по-рано, при търговията с ден за доставка 1 май на БНЕБ пък е отчетена най-високата постигната стойност на европейските електроенергийни борси (не се разглеждат тези на северните пазари) – 65.71 евро за MWh. Стойността остава по-висока от постигнатата на енергийните борси на страните, с които имаме физическа граница –  Румъния (59.09 евро за Mwh), Сърбия (59.3 евро за MWh) и Гърция (56.66 евро за MWh).

Новата седмица с ден за доставка 3 май стартира отново с най-ниска стойност в „ден напред“, постигната на  БНЕБ – 45.87 евро за MWh и отново е обяснимо с дългите празнични дни. В сравнение с останалите европейски електроенергийни борси, където постигнатата стойност в този сегмент варира от 73.54 евро за MWh на Иберийския полуостров  до 63.43 евро за MWh в Германия и 58.33 евро за MWh в Унгария и Словакия, ценовите нива в Румъния (49.84 евро за MWh) , Сърбия (53.55 евро за MWh) и Гърция (52.05 евро за MWh ) остават доста по-надолу.

Търсене на електроенергия и производството от ВЕИ

На всички европейски електроенергийни пазари се отчита най-общо лек спад в търсенето на електроенергия в резултат на по-високите температури. Данните от миналата седмица ще станат ясни до дни, но се очаква тенденцията да се задържи, особено ако се вземе предвид отчетената тенденция за спад за времето от по-предишния период от 19 до 25 април, когато е отчетено най-общо понижение в търсенето от порядъка на около 3 %.

Запазващите се по-високи цени на пазарите в Испания и Португалия пък се отдава на по-високата цена на природния газ на тамошните пазари и по-слабото производство на електроенергия от вятърни мощности. При слънчеви мощности с напредването към летния период се отчита подобрение, но все пак данните от изнесената статистика за времето от седмицата 19 – 25 април например сочат за по-ниско производство на слънчева енергия на иберийския пазар с 19 % в сравнение с предходния отчитан период и ако се направи съпоставка с германския пазар, където е отчетен ръст от 49 % при тази технология може да се видят разликите, които дават отражение и върху стойностите и в сегмента „ден напред“. Тези дни ще излезе статистиката и за предходната седмица, но предварителните данни сочат отново за спад както на пазарите в Испания, така и в Германия.

По отношение на производството на вятърна енергия за посочения период се отчитат също интересни данни. Например в Испания то е намаляло с 32 %, но се е повишило с 50 % на съседния португалски пазар. За отминалата седмица предварителните данни сочат, че производството на електроенергия от вятър ще са по-ниски. Колкото за нашенския пазар, предварителният преглед и на някои от данните за включването на вятърната енергия в енергийния микс на България например сочат за спад на производството през определени дни до 0.24 % и дори до 0.08 процента.

Петрол, газ, СО2

Юнските фючърси за петрола сорт Brent през миналата седмица нарасна с 1.2 %, но априлският ръст е от порядъка на 6.7 на сто като на 30 април успя да прехвърли и нивото от 68.4 долара за барел. Тази сутрин цената на фючърсите за юли стартират при цена от 66.32 долара за барел и слаб спад от 0.65 процента. Като цяло основните рискове за търсенето на петрол свързани с ограничаването на международните полети и в частност търсенето на авиогорива се запазват. Това се отнася и за ограниченото пътуване с автомобили. Пазарът в частност остава под влиянието на COVID-19.

Що се отнася до фючърсните цени на TTF на пазара на ICE за месец май 2021 г., през четвъртата седмица на април те регистрираха възходяща тенденция. В четвъртък, 22 април, достигнаха цената на сетълмент от 21.37 евро за MWh, 5,5%  и тя бе отчетена като най-високата през последните две години. После бе отчетен спад.

В последния работен ден на месец април цената на фючърсите на TTF за юни обаче завърши на ниво от 23.300 евро за MWh, нараствайки с 0,064 процента. Наблюдателите на пазара обаче не подминават високите цени и дават следното сравнение – през първите дни на месец май постигнатата цена на TTF е достигнала ниво от порядъка на 295 долара за 1000 куб м при положение, че преди година през същия месец средната цена на газа на TTF е била 52 долара, а преди две години – 157 долара.

Цената на въглеродните емисии също остава обезпокояващо висока. Четвъртата седмица на месец април започна със спад в цените. В четвъртък, 22 април, достигнаха цената от 47.09 евро за тон. В последния работен ден от миналата седмица обаче стойността нарасна до рекордните 48.08 евро за тон.

Така цените на емисиите от СО2 започват да предизвикват все по-голяма загриженост особено сред големите потребители. Покачването на цените на СО2 оказва много голямо влияние особено върху спотовите пазари. Тъй като пазарите са свързани по един или друг начин то се прехвърля и в различните сегменти, включително и „ден наперд“. Притесненията на големите потребители на електроенергия е доколко и дали това покачване е временно или е системно и с по-траен характер.

Европейската система за търговия с емисии (EU ETS) е инструмент, създаден за стимулиране на декарбонизацията на икономиката, което води до това, цените да останат достатъчно високи, за да компенсират преминаването от въглища към газ, а впоследствие от газ към водород. Това от една страна навежда на мисълта, че високите цени може да продължат да са реалност и в бъдеще. Но ако се пресметне спекулативния компонент, дължащ се на газовия пазар, може да се окаже, че покачването ще е временно и цените да се върнат в по-нормални граници. Все пак електроенергийните борси също имат механизъм за ограничаване на това влияние. Въпросът е докога ще продължи това и как участниците на електроенергийните борси ще се намесят, за да се върне “справедливата цена” на пазара.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща