Възможна ли е енергийна независимост, благодарение на слънчевата енергия?

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2538
article picture alt description

Възможно ли е да постигнем енергийна независимост, изграждайки своя автономна електроцентрала от възобновяеми източници на енергия? Почитателите на свободния пазар и капитализма от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП) смятат, че точно това е потенциалният път за развитие на ВЕИ технологиите.

От икономическия тинк танк се славят именно със своите позиции в защита на минималната държавна намеса, този път се застъпват за подобни идеи от зеления спектър. В специален доклад, неговият председател Стоян Панчев описва стъпките, по които страната ни може да въведе енергийни политики, които да се превърнат в инструмент за икономическо развитие, децентрализация и устойчивост.

Именно дискусиите около Националния план за възстановяване и устойчивост белязаха политическия дебат през последната седмица. Независимо от това кой управлява страната ни през следващите четири години, темата ще продължи да бъде актуална през целия мандат и отвъд. За съжаление фокусът на дебата досега бе свързан с формалности, като точната дата на предаване на документацията, без да се засегнат детайлите около плануваните за финансиране проекти.

След като Европейският зелен пакт по план ще дефинира политиките на ниво ЕС в следващите десетилетия, включително и на Механизма за възстановяване и устойчивост, от ЕКИП формулираха и представиха своите предложения и един малко по-различен поглед върху предимствата и нужните реформи при ВЕИ технологиите.

"Потенциалът, който крие ВЕИ за развитието на енергетиката, силно напомня потенциала на криптовалутите в икономиката и банково дело днес. Постепенно, органично, увеличавайки възможността за автономност. Днес всеки от нас може да съхранява средствата си и ги управлява от смартфона в джоба си, точно както би го направила и банката. Защо утре да не ръководим и собствената си електроцентрала от покрива на жилището си?“

Докладът описва стъпките за дерегулиране и изсветляване, които държавата ни трябва да предприеме, за да се възползва от потенциала на малките ВЕИ инсталации тук и сега. Тях можете да прочетете в заключенията от доклада:

Малките ВЕИ инсталации имат потенциал за инструмент на децентрализация с ефект съизмерим с Интернет и умните мобилни устройства

Последните три десетилетия в енергетиката се характеризират със стремеж към разбиване на монополното ѝ състояние, т.нар. вертикално интегрирани компании, и въвеждане на конкуренция, където такава е възможна – при производството, допълнителните системи услуги за управление на електроенергийната система, търговията на едро и търговията на дребно.

Нужно е опростяване на процедурите за издаване на разрешително за строеж и присъединяване към електроенергийната мрежа, така че да се оптимизира срокът им без да се поставя под риск качеството и безопасността на изпълнението на проекта.

Препоръчваме премахване на изискването обектът, в който се изгражда централата, да бъде присъединен като потребител, т.е. клиентът да има сключен договор за доставка на електроенергия.

Наложително е подобряване на процеса на ценообразуване на мрежовите услуги, така че компаниите да разполагат с достатъчно средства за безпроблемно и бързо присъединяване на малки ВЕИ инсталации.

Собствениците на малки ВЕИ инсталации трябва да могат да получат допълнителен стимул чрез получаване на сертификати за произход от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, които след това могат да търгуват.

Пълният доклад на Стоян Панчев: https://www.dropbox.com/s/p5f9gbzz689rro1/EKIP_DecentRES.pdf?dl=0

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща