IRENA: 238 ГВт слънчеви и вятърни централи са пуснати в експлоатация през 2020 г.

Хидроенергийният сектор остава най-голям, с дял от 43 %

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1485
article picture alt description

Независимо от трудния период и COVID-19, дела на новоизградените възобновяемите енергийни източници  (ВЕИ) е достигнал рекорд. Това сочат данните от годишния статистически доклад на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) - Renewable Capacity Statistics 2021.

„Въпреки трудния период, както прогнозирахме 2020 г. бележи началото на десетилетието на възобновяемите енергийни източници. Разходите спадат, чистите технологии бележат ръст на пазара, а ползите от енергийния преход никога преди не са били толкова ясни“, подчертава генералният директор на IRENA Francesco La Camera. Той определя ВЕИ-тенденцията като „неудържима“.

Според данните на IRENA през миналата година в света са били добавени над 260 гигавата (ГВт) електроенергийни мощности, работещи на основата на ВЕИ. Това надхвърля с 50 % този показател от 2019 г., което представлява рекорден темп на растеж.

Този висок ръст се отчита за втора поредна година. Повече от 80 на сто от всички нови мощности, добавени към вече съществуващите през миналата година са възобновяеми, като дела на слънчевата и вятърна енергия представляват 91 процента от новите ВЕИ.

Нарастващият дял на възобновяемите източници отчасти се дължи на извеждането от експлоатация на мощности за производство на енергия от изкопаеми горива в Европа, Северна Америка и Евразия. Както посочват от IRENA, общият ръст на мощностите, работещи на основата на изкопаемите горива са спаднали от 64 ГВт през 2019 г. до 60 ГВт през 2020 година, което пък подчертава тенденцията за енергиен преход.

Мощностите на електроцентралите, работещи на основата на ВЕИ в света са достигнали до 2 799 ГВт, а делът им в общата установена мощност на световната енергетика се изчислява на 36,6 %

От IRENA подчертават, че дела на ВЕИ в увеличаването на производствените мощности в света през 2020 година е достигнал 82 %. За сравнение, през 2019 г. този дял е малко над 70 %. Това в частност се дължи основно на ръста на вятърните и слънчеви електроцентрали (91 %), което за пореден път води до извода, че тези два сектора са на път да станат най-големите в световната електроенергетика.

Китай и САЩ са двете страни, постигнали най-високи темпове на ръст през 2020 г.  Китай, който е и най-големият в света пазар на възобновяеми източници на енергия през миналата година е добавил рекордните нови 136 ГВт, от които 72 ГВт вятърна и 49 ГВт слънчева енергия. ( числата са базирани са на подадени от китайските управляващи данни).

В САЩ , изградените ВЕИ мощности през миналата година са от порядъка на  29 ГВт, от които 15 ГВт са слънчевите електроцентрали, а 14 ГВт – вятърните, което е с 80 % повече от 2019 г.

Световната вятърна енергетика през 2020 г. според данните на IRENA е нараснала със 111 ГВт, а слънчевата – със 127 ГВт. Това означава, че общо слънчевата и вятърната енергетика са нараснали за една година с 238 ГВт.

Хидроенергийните мощности през 2020 г. също са се увеличили и то с 20 ГВт. Основно добавените нови мощности се дължат на Китай – 12 ГВт и Турция – 2,5 ГВт.

Изграденият глобален капацитет от вятърна енергия в края на 2020 г. е възлизал на 733 ГВт, а слънчевият – на 714 ГВт.

Най-голям сектор на възобновяемата енергия все пак си остава хидроенергийният с дял от 43 процента. Към края на 2020 годна общо изградените хидроенергийни мощности са от порядъка на 1332 ГВт, включително 121 ГВт помпени станции.

По отношение на биоенергията се отчита спад през 2020 г. - изградени едва 2,5 ГВт спрямо 6,4 ГВт през 2019 г. Европа е единственият регион с увеличаване на капацитета от биоенергия през 2020 г. , добавяйки нови 1,2 ГВт.

Слабо увеличение се отчита и при геотермалната енергия, като тук най-съществен дял се пада на Турция, която е увеличила капацитета си с 99 МВт, следвана от Нова Зеландия, САЩ и Италия.

Докладът на IRENA Renewable Capacity Statistics 2021 може да намерите на: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Apr/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2021.pdf

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща