Средната цена базов товар в „ден напред“ на БНЕБ за януари е спаднала с 6.2 процента до 104.08 лв. за MWh

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
865
article picture alt description

Цените и в двата сегмента „пазар ден напред“ и „пазар в рамите на деня“ през първия месец на настоящата 2021 г. намаляват, а търгуваните обеми нарастват

Средната цена за базовия товар в сегмента „пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през месец януари 2021 г. спрямо декември 2020 г. намалява с малко над шест процента, докато търгуваните обеми нарастват с 19 на сто.  Спад и то със 17 % се отчита и при средно претеглената цена  „пазар в рамките на деня“, а общо търгувания базов обем расте с над 50 процента. По отношение на пазарния сегмент „централизиран пазар за двустранни договори“ все още няма достатъчно налични данни за доставените количества. По отношение на изтъргуваните се отчита спад, включително и на цената. Това става ясно от доклада на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) за месец януари 2021 г.

Пазар ден напред

Средната цена базов товар за месец януари тази година е 104.08 лв. за MWh и намалява спрямо декември с 6.2 % или с 6.87 лв. Отчетената тогава цена е достигала до 110.95 лв. за MWh. Постигнатата стойност е по-ниска и от отчетената през януари 2020 г. Тогава тя е достигала до 107.57 лв. за MWh.

Още по-голям е спада на средната цена пиков товар. За сравнение, ако през декември миналата година тя е била 133.98 лв. за MWh, то сега намалява с 14.35 лв. или с 10.7 % до 119.62 лв. за MWh. Слабо се повишава средната цена извънпиков товар с 0.7 % – до 88.53 лв. за MWh.

Най-ниската цена, отчетена през месец януари е 0.10 лв. за MWh, намалявайки с 95.1 % или с 1.96 лв. спрямо регистрираната най-ниска цена през декември от 2.06 лв. за MWh.

Най-високата постигната цена през януари тази година е 225.09 лв. за MWh, но това е спад с  11.5 % спрямо последния месец на миналата година, когато  са отчетени 254.28 лв. за MWh.

Цените, както става ясно от статистиката на БНЕБ намаляват, но затова пък се увеличават търгуваните обеми.

Общо търгуваният базов обем в този сегмент през първия месец на настоящата година нараства  с цели 19.1 % или с 334,734.9 MWh и достига до 2,089,622.7 MWh. За сравнение, през декември отчетеният общо търгуван базов обем е бил 1,754,887.8 MWh.

Няма как да не се отбележи, че в сравнение с година по-рано (януари 2020 г.) общо търгуваният базов обем е нараснал почти двойно (1,194,077.0 MWh).

Пиковият обем през януари до стига до 1,156,795.2 MWh, увеличавайки се спрямо декември с 18.2 % или със 177,916.2 MWh. Извънпиковият расте с 20.2 % и достига до 932,827.5 MWh.

Среднодневният търгуван обем през първия месец на настоящата година нараства с 10,797.9 MWh или с 19.1 % и достига до 67,407.2 MWh. Ръст от 19.1 % е отчетен и при средночасовият търгува обем или с 449.9 MWh до 2,808.6 MWh.

Няма промяна по отношение на регистрираните пазарни участници и през януари, както  месец преди това са 83.  

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец декември осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 11 %, от търговците – 84 %, и от потребители – 5 %, при производителите – 0%. Осъществените  продажби в този сегмент са например 69 % от производители, 28 % от участници с до и над 4 MWh, а 3 % - от търговци.

Пазар в рамките на деня

В сегмента „пазар в рамките на деня“ на БНЕБ през януари тази година в сравнение с последния месец на предходната 2020 г. се отчита спад на цените и много висок ръст на търгуваните обеми.

Отчетената средно претеглена цена  през януари е 115.32 лв. за MWh. Спрямо декември, последния месец на 2020 г. тя намалява със 17.9 % или с 25.16 лв. /MWh. За сравнение, през декември средно претеглената цена е достигала до 140.48 лв. за MWh.

Средно претеглената цена през януари тази година е по-ниска и от постигнатата през същия месец на 2020 г., когато е възлизала на 127.13 лв. за MWh.

Още по-сериозно е понижението при средно претеглената цена пиков товар – (минус) с 25.1 % или с 42.91 лв./MWh до 127.82 лв. за MWh. При средно претеглената цена извънпиков товар понижението е 1.5 %  - до 96.52 лв. за MWh.

За разлика от цените търгуваните обеми в сегмента през януари спрямо предходния последен месец на миналата година нарастват съществено – с над 50 процента.

Общо търгуваният базов обем в този сегмент нараства до 173,404.1 MWh  или с 53.1 % (60,158.5 MWh). За сравнение през декември общо търгуваният базов обем е достигал до 113,245.6 MWh. Почти три пъти по-висок е този търгуван обем в сравнение с януари 2020 г., когато е бил 54,634.4 MWh.

Пиковият обем нараства с цели 57.4 % през януари спрямо декември и достига до 104.157.8 MWh. Извънпиковият – с 47.1 % като през януари той достига до 69,246.3 MWh.

Ръст с 53.1 % се отчита както при среднодневният търгуван обем, така и при средночасовия. Така например, ако през декември среднодневният търгуван обем е бил 3,653.1 MWh, то през януари вече достига 5,593.7 MWh. Средночасовият търгуван обем от 152.2 Mwh/h се повишава до 233.1 Mwh/h.

Няма промяна по отношение на регистрираните пазарни участници и те остават 65, докато активните се увеличават с 1  - до 51.

Пазарен сегмент „Двустранни договори“

Борсовият оператор, по отношение на общо доставените количества в този сегмент за месец януари 2021 г.  отбелязва, че „данните за доставените количества и средно претеглена цена не са готови, а когато пристигнат, докладът ще бъде обновен“. От добавените за декември данни става ясно, че общо доставените количества са били в обем от 466,245.0 MWh, а средно претеглената цена е била 100.16 лв. за MWh.

При изтъргуваните количества, от представените за януари данни става ясно, че средно претеглената цена е 101.14  лв. за MWh и намалява с 3.3 % спрямо отчетената през декември стойност от 104.48 лв. за MWh. Общо изтъргуваните количества за януари 2021  г. намаляват до 147,360.0 MWh  в сравнение с отчетените  172,970.0 MWh през ноември. Това представлява понижение  със 17.4 % или 25,610.0 MWh.
Броят на успешните сделки на екран Auction sceen е пет.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща