Иван Хиновски: Предложените промени в ЗЕ - риск от нестабилност в енергийната система, породена от хаотични ценови процеси

Отнемането на функцията на НЕК ще доведе до невъзможност да изпълнява задълженията си за изкупуване на енергията от различни източници, обяснява Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум

Енергетика / Анализи / Интервюта
Георги Велев
1841
article picture alt description

Г-н Хиновски, последните предложени промени в Закона за енергетиката  предизвикаха дискусия в медийните и експертни среди.  Как гледате на идеята от НЕК да бъде отнета функцията на „Обществен доставчик“ на електроенергия?

Тази идея сама по себе си е високо рискова за електроенергетиката. Да, в една бъдеща система с установени и добре регулирани пазарни механизми функцията на Обществен доставчик няма да бъде необходима, но това не може да стане сега, на този етап от развитие и то с еднократен законодателен акт. Необходима е сериозна подготовка и анализи на ефектите от всички възможни различни алтернативни модели. Паралелно с това са необходими сериозни реформи в НЕК.  

Ако в крайна сметка предложението за промени в Закона бъде одобрено от парламента, а статутът на НЕК бъде променен, какви са евентуалните сценарии за българската енергетика?

Приемането на така формулираните промени ще  доведе до нестабилност в системата, породена основно от вероятността за хаотични ценови процеси. А основната причина за това е, че ще се загуби функцията на „интегратора“ и „ценовия компенсатор“ в един отрасъл, в който има редица разнородни по икономическите си характеристики договори с производители на електроенергия. Но, изрично трябва да подчертая, това означава и край на плановете за изграждане на нови генериращи мощности в АЕЦ, ВЕЦ и ТЕЦ, защото всички те ще бъдат построени с условието за гарантиране изплащанията на кредитите по механизмите на „договори за разлика“ . А страната по тези договори може да бъде за сега  само НЕК. Просто в Закона за енергетиката няма предвидени други възможности.  

Ще може ли в тези условия НЕК да изпълнява задълженията си по договорите с инвеститорите от въглищната енергетика и какво ще се случи с централите и мините от комплекса „Марица- Изток“?

Както споменах по-горе, отнемането на функцията на НЕК като обществен доставчик, ще доведе до невъзможност да изпълнява задълженията си по всички дългосрочни договори за изкупуване на енергия от различните производители. Но не само това, НЕК като голям производител на енергия от ВЕЦ ще загуби и отговорността си за основен балансьор на цената на микса и товара в системата, а това може да доведе до сериозни катаклизми.     

Възможно ли е  устойчиво функциониране на енергийната ни система без комплекса „Марица Изток“ и всички субекти в енергийния сектор, които евентуално ще бъдат засегнати от законовите промени?

Сега и за дълъг период от време в бъдеще топлоелектрическите системи в комплекса „Марица изток“ ще продължат да играят важна роля за сигурността на електроенергийната система, но при намаляваща роля на конвенционалните въглищни технологии. А това означава диверсификацията им с приложение на природен газ, ВЕИ и водородни технологии. Това е условието този комплекс да запази ролята си на възлов енергиен център. Перспективите пред мините, обаче, не са същите като пред топлоелектрическите централи, които могат и трябва да останат в експлоатация с подобрени технологични режими и понижени въглеродни емисии до под 350 г на един мегават произведена електроенергия.  

Има ли как да се извърши реформа в сектора, без това да застрашава неговата оперативна функционалност, нещо, което в момента очакват да се случи редица експерти при приемане на предложените промени в Закона?

Да, съществува подход, но той изключва последните предложения за промени. Този подход включва коренно реформиране на НЕК, при което ще останат само някои от лицензите му, но функцията му на обществен доставчик трябва да се запази до осигуряване на реални пазарни условия, нормална регулаторна среда и обективна конкуренция в сектора. На топлоелектрическите централи трябва да бъде даден шанс и период от време да модернизират горивните си технологии и да останат в експлоатация в съответствие с новите екологични изисквания. По този показател аз дори бих предложил между тях да се стимулира конкуренция и тези, които първи успеят да се конвертират – да останат на пазара на капацитетите. Това разбира се трябва предварително да бъде законодателно и регулаторно регламентирано, защото ще изисква сериозни нови инвестиции.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща