Средната цена базов товар в „ден напред“ на БНЕБ за ноември е нараснала с 10.5 на сто до 93.28 лв. за MWh

Стойността спрямо октомври расте и в сегмента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
793
article picture alt description

Средната цена базов товар в сегмента „пазар ден напред“ на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) за ноември спрямо октомври расте с малко над десет процента, но се увеличават и търгуваните обеми.

Увеличение на средно претеглената ценна, но не и на търгуваните обеми през ноември спрямо октомври се отчита и в сегмента „пазар в рамките на деня“. Напротив, в този сегмент се наблюдава съществен спад.

По отношение на пазарния сегмент „централизиран пазар за двустранни договори“ все още няма достатъчно налични данни.

Ноември дава вече някаква представа за резултата от поредния етап от либерализацията на електроенергийния пазар и в частност излизането на пазара на малките компании. В същото време този резултат все още е условен и картината не е пълна заради пандемията COVID-19.

Пазар ден напред

Средната цена базов товар за месец ноември в сегмента „пазар ден напред“ за месец ноември спрямо предходния октомври е нараснала с 10.5 % или с 8.88 лв. до 93.28 лв. за MWh. Месец по-рано средната цена базов товар е съставлявала 84.40 лв. за MWh. Година по-рано – през ноември 2019 г. отчетената средна цена базов товар е за 81.10 лв. зя MWh.

По-високо е увеличението на средната цена пиков товар за ноември спрямо октомври – с 16.2 процента или с 15.14 лв. до 108.44 лв. за MWh. С 3.4% или с 2.59 лв. расте и средната цена извънпиков товар, достигайки през предпоследния месец на настоящата година до 78.13 лв. за MWh.

Според отчета на БНЕБ, при най-ниската цена през ноември е намаляла (минус) с 6.4 процента – от 2.03 лв. MWh  до 1.90 лв. за MWh. Затова пък най-високата се е увеличила през ноември спрямо октомври с 19.85 лв. до 199.94 лв. за MWh

Освен цените, през ноември в сравнение с октомври с малко над десет процента се увеличават и търгуваните обеми.

Общо търгуваният базов обем в сегмента „пазар ден напред“ на електроенергийната борса у нас през ноември достига до 1,595,240.0 MWh, увеличавайки се с 10.9 процента спрямо октомври. Тогава общо търгуваният базов обем е бил от порядъка на 1,437,849.6 MWh.

Доколко се увеличава става ясно при сравнението с ноември 2019 г. Тогава отчетеният обща търгуван базов обем е от порядъка на 792,188.2 MWh.

Пиковият обем расте също и то с 11.7 % или с 92,989.1 MWh през ноември спрямо октомври, достигайки нивото от 884,610.0 MWh.

По-висок с 14.6 % е и среднодневният търгуван обем като през ноември той достига до 53,147.7 MWh. В сравнение с октомври увеличението е с 6,729 MWh. Средночасовият търгуван обем също нараства - с 285.6 MWh/h или с 14.8 % и през ноември достига до 2,215.6 MWh/h.

По отношение на регистрираните пазарни участници няма промяна и през ноември те са, както и по-рано 81.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец ноември осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 9 %, от търговците – 84 %, и от потребители – 7 %, при производителите – 0%. Осъществените  продажби в този сегмент са например 64 % от производители, 28 % от участници с до и над 4 MWh, а 8 % - от търговци.

Пазар в рамките на деня

Както и в сегмента „ден напред“, така и в „пазар в рамките на деня“ се наблюдава ръст на цените. Противоположни са обаче резултатите от търгуваните обеми.

Средно претеглената цена за месец ноември спрямо октомври в този сегмент се увеличава с 20.6 процента, нараствайки с цели 17.65 лв. за MWh и достига до 103.39 лв. за MWh (85.75 лв. за MWh през октомври). Средно претеглената цена през ноември миналата година е била 77.47 лв. за MWh.

Още по-високо е увеличението на средно претеглената цена пиков товар. През октомври тя е съставлявала 92.00 лв. за MWh, а през ноември скача до 117.78 лв. за MWh. Увеличението е с цели  с 28.0 % или с 25.78 лв. за MWh.

Средно претеглената цена извънпиков товар в предпоследния месец на годината е от порядъка на 79.01 лв. за MWh, като увеличението при нея е 4.5 на сто или с 3.40 лв. за MWh (75.61 лв./MWh през октомври).

Докато цените в „рамките на деня“ растат, търгуваните обеми намаляват и то съществено. Спадът при общо търгуваният базов обем през ноември в сравнение с прехождащият го месец октомври достига (минус) 30.3 %. За сравнение, ако през октомври търгуваният обем е бил от порядъка на 98,953.1 MWh, то през ноември намалява с (минус) 29,967.4 MWh – до 68,985.7 MWh. Година по-рано общо търгуваният базов обем в този сегмент през ноември е достигал до 35,640.8 MWh.

Понижението при пиковият обем е (минус) с 29.0 процента. Ако през октомври отчетеният пиков обем е достигал до 61,098.4 MWh то през ноември той се свива до 43,382.9 MWh или със 17,715.5 MWh. Извънпиковият обем през ноември също намалява с 12,251.9 MWh или с 32.4 %  - до 25,602.8 MWh.

Средно дневният търгуван обем намалява от 3,192.0 MWh през октомври до 2,299.5 MWh през ноември или с 892.5 MWh или с 28.0 %. Средно часовият се свива с 37.0 MWh/h през ноември – до 95.8 MWh/h спрямо 132.8 MWh/h през октомври. Спадът е (минус) с 27.9 %.

Регистрираните пазарни участници се увеличава с 1 (с 1.6 %) и през ноември те са 63, а активните с 5 (10.6 %) и вече достигат 52.

Пазарен сегмент „Двустранни договори“

По отношение на общо доставените количества в този сегмент за месец ноември 2020 г. борсовият оператор отбелязва, че „данните за доставените количества и средно претеглена цена не са готови, а когато пристигнат, докладът ще бъде обновен“. От добавените за октомври  данни става ясно, че общо доставените количества са били в обем от 429,279.9 MWh, а средно претеглената цена е била 100.31 лв. за MWh.

За изтъргуваните количества, данните за октомври не са налични. От  представените за ноември данни става ясно, че средно претеглената цена е били 92.70 лв. за MWh, а общо изтъргуваните количества – 194,310.0 MWh.

Броят на успешните сделки на екран Auction sceen са две и са идентични – за изтъргуван обем от 97,155 MWh при средно претеглена цена 92.70 лв. за MWh.

От данните на екрана за търговия Continuous Trading става ясно, че средно претеглената цена през ноември, в сравнение с октомври се увеличава с 4.2 % - до 79.09 лв. за MWh или с 3.21 лв. за MWh (75.89 лв./MWh през октомври).

Общо доставените количество в този сегмент обаче нарастват със съществените 178.4 % - от 68,091 MWh през октомври до 189, 552 MWh през ноември.

Отчетените общо изтъргувани количества на екран Continuous Trading  през ноември са в обем от 123,648  MWh и нарастват с 20.4 % спрямо октомври, когато са били 98,424 MWh.

Средно претеглената цена нараства от 75.53 лв. за MWh през октомври до 80.70 лв. за MWh през ноември, или с 6.4 процента (плюс 5.17 лв./MWh).

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща