Габриел Станчу, Аlstom: В началото на 2021 г. започваме основния ремонт на влаковете на БДЖ

Иновативната  технология позволява по-безопасен и по-ефективен трафик, както и увеличаване на капацитета му с над 25%.

Икономика / Анализи / Интервюта
Рая Лечева
3307
article picture alt description

Експертите, които ръководят проекти в институциите имат  нужда от повече специализирано обучение,  трябва да поемат отговорност и да настояват за реализирането на процесите, съобщи още в интервю за 3е-news Габриел Станчу.

 

Габриел Станчу е изпълнителен директор на Alstom за Румъния, България и Република Молдова. Той е и президент на Асоциацията на железопътната индустрия в Румъния (AIF). Има над 25 години опит в индустриалния мениджмънт. Работата му в Alstom започва през 2005 г., когато е назначен за генерален мениджър на Alstom Transport Румъния. Станчу притежава диплома за Executive MBA от ASEBUSS, а университетското му обучение обхваща множество области вкл. електроника и телекомуникации, международни икономически отношения и право. Alstom оперира в Румъния от 1994 г. В момента в компанията работят над 500 души. Alstom отговаря за модернизацията и поддръжката на подвижния състав на метрото в Букурещ, както и за сложни инфраструктурни проекти и системи за сигнализация, като част от модернизацията на националната железопътна мрежа.

Г-н Станчу, наскоро представихте прогреса по пет годишния договор с БДЖ, сключен миналата година за модернизация на 46 електрически и дизелови влака в България. Кой дейности успяхте да завършите и какви бяха предизвикателствата?

Програмата за поддръжка на мотрисните влакове е първият проект на Alstom на българския пазар и за нас е изключително важно доверието, което изграждаме, както с нашите клиенти „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, така и с нашите партньори и доставчици.

Щастливи сме да споделим, че въпреки неочакваните трудности и закъснения, причинени от кризата заради световната пандемия, проектът напредна значително през последните месеци. В периода между декември 2019 г., когато беше подписан договорът,  до септември 2020 г., положихме големи усилия за модернизиране и оборудване на три депа – в София, Варна и Пловдив. Това е много важен предварителен етап, който предшества същинската дейност по поддръжка, и който се осъществи благодарение на голямата инвестиция, направена с цел да се създадат подходящи условия. След това започнахме текуща поддръжка на 26 от всички 46 влака, както и работа по някои мотриси, които бяха извън движение, така че след дълги години, те отново да могат да бъдат включени в ежедневното разписание. Дейността по поддръжката е денонощен процес, който изисква сериозен опит и значителни усилия. Настоящите резултати бяха постигнати благодарение на всеотдайната екипна работа на служители на Alstom и местните доставчици, заедно с клиента и експертите на групата за поддръжка.

Кои са най-важните дейности, които предстоят следващите няколко месеца? Какви цели сте си поставили и в какви срокове очаквате да ги изпълните?  

Крайната ни цел е да осигурим професионална поддръжка на пътническите влакове на БДЖ и да удължим живота им с до десет години. Поддръжката е постоянен процес, а крайният резултат е да се увеличи наличността в железопътния парк. Професионално проведената програма за поддръжка е гаранция, че подвижният състав се използва ефективно, а времето за престой е намалено максимално.

Екипът по поддръжка полага сериозни усилия, за да бъде направен основен ремонт на 4 дизелови влака, които дълго време са били спрени от движение, за да бъдат пуснати в експлоатация възможно най-скоро. Договорът включва общо шест такива влака, а ремонта на четири от тях вече е напреднал значително. Също така, правим подготовка и подсигуряваме необходимото оборудване и материали, за извършване на основния ремонт на целия железопътен парк, който трябва да започне през първото тримесечие на 2021 г. в съответствие с ясно определен график за поддръжка. Това е много важна част от всеки проект за поддръжка, защото осигурява дългосрочно „здраве“ на мотрисите. Продължаваме да изграждаме и голяма мрежа от местни доставчици, които са от съществено значение за успеха на проекта за модернизация.

Колко работни места на пълен работен ден ще откриете, на какви позиции? Кога? Отворихте ли офиса в София?

Проектът ни с „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД  създава работни места на българския пазар, като вече повече от 50 души са ангажирани на 100%. Въпреки трудностите, предизвикани от пандемията, по-рано тази година отворихме офис в София и наехме хора. Днес имаме един много добър и всеотдаен екип от български служители. Голяма част от тях са ангажирани с техническа работа, например имаме назначен български мениджър проекти и редица местни доставчици, които подкрепят проекта. Във фазата на основен ремонт, която се планира да започне през първото тримесечие на следващата година, ще имаме нужда от още служители.

Защо железопътният сектор в България не е все още на необходимото европейско ниво?

Подобно на останалите страни от региона, България отбелязва напредък, но потребностите в железопътната инфраструктура и подвижния състав все още са твърде големи и от страни изглежда, че нещата се променят твърде бавно. Всъщност, промяната се случва–дa, бихме искали тя да се случи за една нощ, но това не е възможно. Необходими са много инвестиции, за да се обнови всичко, а също така е необходим и много опит, за да се подготви добре документацията, да се организират и проведат търгове. Мисля, че експертите, които ръководят проекти в институциите, имат  нужда от повече специализирано обучение, както и трябва да поемат отговорност и да настояват за реализирането на тези процеси. По-добре е да се ускоряват процесите, вместо да се отлагат. Добрата инфраструктура винаги влияе положително, както на икономиката, така и на развитието на една държава.          

Какъв е опитът на компанията в други страни, какъв е напредъкът на сектора в Румъния? Какво е развитието на железопътната инфраструктура и модернизацията в железопътния транспорт на Молдова?

Румъния отбелязва напредък в реабилитацията на железопътния транспорт – създаден е европейски коридор Рейн-Дунав, чиято северна част е напълно възстановена, а в южната това  предстои, така че да може да се увеличи скоростта на пътническите влакове до 160 км / ч., а  за товарните влакове до 120 км/ч. Оборудваме линиите с най-новата европейска система за сигнализация, ERTMS ниво 2. Освен това, Румъния има нужда от нови влакове за пътнически железопътен транспорт, за които в момента текат няколко търга, но те все още не са завършени. Последната новина е, че току-що подписахме първия договор на Alstom за подвижен състав в Румъния – за метро-влакове по най-новата линия в Букурещ. Нещата се случват постепенно, но отново – може би, не толкова бързо, колкото бихме искали като потребители. Възможностите, които се създават, са наистина значителни и ние не можем да не видим положителната им страна. По отношение на Молдова също се откриват много възможности, но съществуват и редица предизвикателствата, които се дължат най-вече на липсата на инвестиции, необходими за подобряване на инфраструктурата, а освен това стандартите се различават значително. В момента финализираме голяма сделка в Молдова, но ще разкажем повече за това, когато имаме резултат.

Кога пътниците в цялата страна ще видят ефекта от модернизацията? Какви допълнителни функции на влаковете ще бъдат инсталирани? Какви удобства ще има за машинистите?

Договорът с БДЖ включва предимно услуги за пълна поддръжка, което означава осигуряване на необходимата наличност на всички мотриси в съответствие с графика за движение така, че да сме сигурни, че те са в отлично състояние и се движат безопасно. Друг много важен компонент е ремонтът на шест дизелови влака, които дълго време не са били в движение, а сега след като бъдат сменени двигателите им ще бъдат отново върнати в експлоатация. На трето място, значителна модернизация ще се наблюдава в електрическите мотриси, които ще бъдат оборудвани с нови технологии, нови функции като безжичен интернет за пътниците, както и модерна цялостна система за осветление, използващи LED технологии. Тази програма за модернизация ще обхване целия железопътен парк, а по-късно ще бъде надградена с допълнителни иновативни функции, като например пътнически информационни системи и нови дисплеи на пултовете за управление на машинистите.

Какви технологични иновации, които може допълнително да предложите в България, например системи за дистанционно управление каквато се предвижда да се изгради по Плана за възстановяване и устойчивост?

Ако имате предвид дигитални решения за контрол на трафика, все още не сме имали възможност да представим нашите технологии на българските железници, тъй като до сега търговете са фокусирани най-вече върху подобряване на строителните работи необходими за модернизация на инфраструктурата. Тъй като Alstom е лидер в технологиите за устойчива мобилност, ще се радваме, ако имаме възможност да допринесем за модернизацията на България в тази посока. Например в Румъния създадохме първия в страната съвременен дигитален контролен център и разработваме още два по други два проекта, по които работим. Иновативната  технология позволява по-безопасен и по-ефективен трафик, както и увеличаване на капацитета му с над 25%.

С какви екологични характеристики ще са новите мотриси, ще замърсяват ли по-малко околната среда, какви филтърни технологии се използват, за да се намали въглеродния диоксид в атмосферата? Бихте ли могли да го сравните със замърсяването преди модернизацията на влаковете?

Според договора ни за поддръжка, не можем да говорим за нови влакове, колкото и да ни се иска, а за едни добре обслужвани влакове на определена възраст, които ще могат да работят безопасно още много години напред. Когато дизеловият влак се поддържа в добро състояние и отговаря на определените стандарти, това е един сигурен влак, който не влияе  съществено на околната среда. Но ако направим едно по-общо сравнение между новите влакове и тези от по-старите поколения, ще видим огромен технологичен напредък. Днес можем да говорим за подвижен състав, който е напълно безвреден за околната среда, като например влаковете, захранвани с водород или батерии, каквито произвеждаме в Alstom. Всъщност, ние имаме възможност  да предложим цялата гама от екологични решения. Освен това много от нашите влакове могат да се рециклират в над 95%, което е от съществено значение за околната среда.

Каква би била успешната практика в нашата страна за публично-частно партньорство в железопътния транспорт за по-успешна модернизация? От какво зависи повече от управленско решение или е въпрос на финансиране?

Според доклад от 2018 г. на Европейската сметна палата, анализиращ публично-частните партньорства в ЕС, в заключението ясно се казва, че при липсата на сериозен консолидиран опит и опит в изпълнението на успешни проекти в областта на публично- частните партньорства (ПЧП), критерий, на който отговарят  само няколко държави-членки, съществува голям риск ПЧП да не бъдат толкова ефективни, колкото се очаква, както и „няма да осигурят съответното за бюджета качество“, в сравнение със стандартния процес на придобиване. Това показва, че в крайна сметка най-ефективният начин за изпълнение на проекти, свързани с транспорта, остава търгът.

Бих искал да подчертая,  че най-често ниска цена на придобиване не означава непременно най-добрия вариант, защото в съвременните транспортни услуги това, което наистина има значение, е цената на експлоатацията през целия жизнен цикъл. Качествени продукти или решения, които най-вероятно имат по-висока цена при придобиване, с правилната поддръжка, ще обслужват оператора по-дълго и по-ефективно от евтин продукт, който ще е доста време  извън експлоатация и ще изисква повече усилия и ресурси, за да се поддържа работещ и в движение.

Защо Аlstom избра България? За кои държави за свързани вашите планове за разширение? Какви нови програми за модернизация предвиждате на пазарите, в които оперирате?

Участието ни зависи от специфичните нужди и приоритети на железопътните оператори в различните страни. Работим навсякъде по един и същ начин, отговаряме на конкретни искания, когато вярваме, че можем да предоставим конкурентни решения, участваме в търгове, в които можем да покажем експертния потенциал на Alstom, както и широка гама от решения. Така че, много зависи от това какви са изискванията на съответната държава. Ние работим в 60 държави по целия свят и предлагаме високи компетенции и опит във всички ключови сфери на транспортната индустрия – от пълна гама с подвижен състав, както за градски, така и за основен транспорт, до цялостни системи и инфраструктурни решения, от решения за сигнализация, които все повече и повече преминават в сферите на дигиталната мобилност до, разбира се, впечатляващо портфолио от решения за поддръжка. Ето защо ние можем да отговорим на нуждите на всеки транспортен оператор, стига те да са представени в добре разработена оферта, на която ние обикновено се стремим да подготвим най-конкурентното предложение.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща