Договори за премии за нови когенерации само след търг

Това предвиждат нови предложения за поправки в Закона за енергетиката

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
4511
article picture alt description

Няколко са промените в Закона за енергетиката, които предстои да се случат от месец юли. Това обясни по време на дискусия "Ефекти върху електроенергийния пазар при участие на ВЕИ и ВЕКП чрез договори за компенсиране с премии", организирана от сп. „Ютилитис“ председателят на комисията за енергетика към Народното събрание Делян Добрев. По думите му тези промени са очаквани, въпреки че за някои може да са изненада. На този етап, както стана ясно от думите му те са пет.

Той припомни, че в измененията на закона през миналата година е участвал целият сектор, за да може сега да се похвали с добрия ефект на пазара.

„Реално погледнато над 70 % от електроенергията в България се продава по свободно договорени цени на борсата. През миналата година това, което направихме бе да изведем на борсата производители с 4 и над 4 МВт“, припомни той.

Първата касае изваждането на пазара на производителите на електроенергия от 1 до 4 МВт. "Миналата година това, което направихме бе да извадим на борсата производителите над 4 МВт. През следващите един – два месеца (с промените в Закона за енергетиката) ще свалим този праг на 1 МВт", каза Добрев. „Малката крачка, която смятаме да направим е да свалим този праг от 4 на 1 МВт. Това е предложено от сектора и е логична крачка по пътя на либерализация на пазара. Това е едната от промените. Тя ще бъде предложена с дата от 1 юли 2019 г. Не виждам основание, както направихме миналата година да дадем преходен период от 6 месеца. Причината да го направим миналата година бе това, че проектите 4 и над 4 МВт са големи проекти, много от тях бяха финансирани от няколко институции и беше необходимо време, в което да се предоговорят техните условия покредити. В случая проектите до 4 МВт са малки инвеститори, които не очаквам да имат такива затруднения“, каза Добрев като изрази очакване и производителите до 4 МВт да продават ефективно произведената електроенергия на пазара.

 

Втората промяна е свързана с проблема по отношение на реда, по който се предоставят премии за енергия от високоефективно производство. Европейските правила предвиждат, че за да се включи нов производител трябва да има търг. Това, както стана ясно предвижда въвеждане на тръжна процедура, за да се предостявя премия например за високоефективно производство. Добрев уточни, че това няма да важи за модернизирани когенерации. Съответно има и условия, на които да отговаря дадена нова когенерация. Очаква се в подготвяните текстове условията да бъдат посочени ясно.  Договори за премии  ще има, но вече не така, както е сега, а по международните модели – само след търг и ще се касае за проекти, осъществени след 1 юли 2019 г. стана ясно от обяснението на председателя на енергийната комисия, който специално визира когенерациите. Какъв точно обаче ще е моделът, който ще бъде наложен с промените в закона за енергетиката за когенерациите  ще стане ясно в  началото на лятото. 

Третата промяна е по-скоро пояснителна. Тя касае възможността процедурите, които извършва КЕВР да се извършват паралелно, за да се премахнат неяснотите защо едни цени се определят през юни, а други през юли.

Предвижда се също така да се премахне административното ограничение за ВЕИ под 30 кВт, свързано с декларирането на произведената електроенергия към ФСЕС  - това вече ще става веднъж годишно. "Промяната, която правим е тези под 30 кВт могат да декларират обстоятелства един път годишно към 30 март, т.е. счетоводното приключване на годината и да декларират веднъж годишно сумата, а не веднъж по 2-3 лева". По думете на Добрев това ще облекчи и администрацията на Фонда (ФСЕС).

Ще се даде възможност крайните клиенти, които са присъединени с директен кабел с изградено от тях ВЕИ да не плащат задължение към обществото. Става въпрос за това, предприятия, които искат да направят на покрива си  фатоволтаична  централа и тя е присъединени с директен кабел към самото предприятие, тоест не продават електроенергията, а я ползва, да не плащат задължение към обществото. Това няма да важи обаче, ако връща в мрежата енергия. Става въпрос за енергия за собствено потребление, поясни Добрев. Промяната ще касае проекти след първи юли 2019 г.

В момента се търси и как да се изчистят текстове, които касаят възможността търговците на електроенергия да следят консумацията на клиентите.  Както и на  възможността за монтиране на интелигентна измервателна система, както и предоставяне на достъп. Реалната консумация сега се предоставя осем дни по-късно, тоест така и търговците на пазара ще са наясно не само какъв ток са купили а и какъв ток са продали, а информация ще имат и потребителите. Целта е изваждането на консумацията в реално време. 

Разбира се, предвижда се също така премахване на таксите за внос и износ на електроенергия.

Въвежда се и промяна, свързана с месеча  разполагаемостта на обществения доставчик – НЕК, като целта е изясняване на количествата свободна енергия на пазара. Това е важно за НЕК, за производителите, за пазара, обясни Добрев.

Както стана ясно обаче повечето от текстовете все още са в процес на уточняване. Крайният вариант на предложенията ще станат ясни най-малко след месец - два. Засега вариантите все още са работни.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща