Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа надхвърля 24 %

Към средата на месец март тази година, спрямо същия период на предходната 2018 г. расте с 6,90 % и делът на ВЕИ в преносната мрежа

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
3052
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия за периода от 1 януари до 17 март тази година, спрямо същото време на миналата година остават положителни. Продължава да расте делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи. На този фон прави впечатление силният спад при водноелектрическите централи (ВЕЦ). Разбира се, запазва се доброто участие на базовите централи, а при износът на електроенергия, както и преди се отчитат доста добри показатели. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор http://www.eso.bg/  за енергийния баланс  за периода от 1 януари до 17 март 2019 г. в сравнение със същото време година по-рано.

Производството на електроенергия от началото на януари до средата на месец март тази година продължава да се увеличава. Така например, ако за посочения сравняван период на 2018 г. производството на електроенергия е било в обем от 10 322 072 MWh, то за посоченото време на настоящата година вече достига 11 016 506 MWh. Това е ръст от 6.73 %.

Потреблението все още остава положително, макар вече данните да са ръст под един процент. За сравнение, ако от началото на януари до средата на март миналата година потреблението е било 9 513 739 MWh, то сега нараства слабо – до 9 589 564 MWh, като  увеличението  е една 0.80 процента, сочат данните.

Разбира се, и за този период на отчет износът на електроенергия запазва добрите си показатели, което говори за добрите ценови възможности на пазара. За времето от началото на януари до седемнадесети март миналата година износът е бил от порядъка на 808 333 MWh. Сега, според данните на ЕСО износът е в обем от 1 426 942 MWh, което представлява съществен ръст – 76.53 %. Преди седмица обаче в процентно отношение отчетеният ръст бе доста повече - от малко над 87 на сто.

Участието на базовите централи за времето от първи януари до седемнадесети март тази година е в обем от 9 579 275 MWh, спрямо 8 815 656 MWh. Това е увеличение на делът им с 8.66 %.

Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава положително за периода от началото на годината до седемнадесети март, в сравнение със същия период на 2018 г.  Разбира се, има лек спад в процентно отношение спрямо данните седмица по-рано например,  но показателите остават добри.
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период расте до 282 126 MWh, спрямо 263 907 MWh година по-рано. Това е увеличение от 6.90 % и се дължи както на положителния дял на вятърните (плюс 10.80 %) мощности, така и на фотоволтаичните – плюс 13.11 %. Биомасата все още е с високо отрицателно участие – минус 23.85 %.

ВЕИ в разпределителната система запазват високият си положителен дял от 24.63 %, въпреки че вече не е така висок като преди седмица ( тогава бе отчетен ръст от 27.23 % ). В частност този ръст се дължи на по-голямото участие на вятърните мощности (плюс 34.56 %), както и на фотоволтаичните (плюс 21.27 %). Биомасата остава с отрицателно участие от минус 6.42 %.

Расте отрицателният дял на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Така например, ако през времето от началото на миналата година до седемнадесети март участието на ВЕЦ е било в обем от 931 935 MWh, то сега спада до 768 029 MWh. Това е минус 17.59 %, като преди седмица отрицателното участие бе малко над 14 на сто. Очаква се с настъпването на пролетния сезон показателите за ВЕЦ в известен период да се подобрят.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща