Кремен Георгиев, АТДБ: Чака ни труден път, докато се откажем от въглищата. България не бива да плати високата социална цена

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1036
article picture alt description

Здравейте, г-н Георгиев, един от най-важните казуси, който чака своето решение, е именно реализирането на Европейската Зелена сделка. Всеки един от нас се пита как това ще се случи в нашата страна. Вие като председател на Асоциацията на топлофикационните дружества бихте ли споделили как виждате бъдещето на въглищната енергетика?

- Казусът с намирането на най-правилните решения за реализирането на Европейската зелена сделка касае всички страни от ЕС. Както вече всички сме наясно, основната цел на Зеления пакт е да се постигне заложената цел за въглеродна неутралност в цяла Европа през 2050 г. За да реализира тази задача, ЕС предвижда да предостави безвъзмездно финансиране на членките си за финансиране на проекти за създаване на екологични мощности за производство на енергия.

България е страна, която е изключително зависима от въглищната енергетика. Над 60% от електрическата енергия на територията на държавата се произвежда от централи, които работят изцяло на въглища. За да спрем да използваме въглища и да преминем към възобновяеми източници на енергия, са необходими много средства, много работа и усилия.

Конкретно на въпроса Ви за бъдещето на тези мощности са вероятни 2 сценария. Единият е да бъдат изцяло затворени и хиляди заети в тях да останат без работа. Вторият е въглищните мощности да бъдат реконструирани да произвеждат  енергия от по-екологично гориво или микс от горива.

Излишно е да питам кой е по-добрият сценарии…

- Безспорно смятам, че най-лошият сценарии е тяхното затваряне. Уверявам Ви, че това не би донесло нищо добро както за нас, така и за Европа. Нека не забравяме, че България е част от енергийната система на ЕС. Отделно въглищата представляват 16% от брутното вътрешно потребление на енергия в ЕС и 24% от енергийния микс. Не само България, но и Великобритания, Германия, Полша, Чешката република и Испания са зависими от тези изкопаеми горива и за това тези страни също трябва активност да се заемат с  трансформацията на енергийните им системи.

Ще успеем ли тогава да трансформираме така нашите мощности, работещи на въглища, за да ги запазим, но същевременно да отговорим на изискванията на Европа?

- Убеден съм, че ще успеем!. Трябва да бъде изготвен и защитен пред ЕС детайлен план какви са нашите моментни възможности и какво можем да направим занапред. Самите предприятия публично заявиха плановете си да заменят въглищата с по-екологични горива.

Правителството на Р България ясно заяви защитата си към въглищните централи и обяви, че  няма как да бъдат затворени у нас, тъй като те са пряко свързани с нашата енергийна сигурност. Ние сме заявили позицията си пред Европа, че централите ни ще бъдат използвани до 2030 г., с хоризонт до 2050 г.

С кои горива могат да бъдат заменени въглищата?

- С природен газ и биомаса. Също така и с RDF гориво.

Дайте примери с топлофикации, които вече са направили стъпки към преминаването към по-екологични горива.

- Мога да дам примери с предприятия, които члеуват в Асоциацията на топлофикационните дружества и имам най-обща представа за техните проекти.

Например Топлофикация Перник е заложила за следващите 5 години да увеличи дела на биомасата и да въведе природния газ като заместител на въглищата. Наскоро обявиха, че са закупили 3 когенератора за работа на „синьото гориво“.

Топлофикация Русе също публично обяви, че е планирала реконструкции на част от съоръженията си с цел да бъдат пригодени към производство на енергия със същото гориво. Те също инвестираха в нови производствени мощности, за да генерират електрическа енергия от .Голяма част от топлофикациите в страната, било то газови или въглищни започнаха да произвеждат електрическа и топлинна енергия от биомаса.

Ще извървим дълъг път, докато напълно престанем да бъдем зависими от въглищата, но това е правилната посока. Очевидно е, че всички предприятия започват своята преориентация към по-екологични горива, за да продължат да работата си и да не допуснат България да плати най-високата цена, а именно социалната, като се спре въгледобивната индустрия.

Отново ясно подчертавам, не трябва да се допуска това да се случи, както у нас, така и в останалите страни, защото социалната цена от спирането на тези мощности би била най-висока и за  Гърция, Чехия, Полша, Румъния и Германия. Там делът на работните места, свързани с въглищата сред икономически активното население, е много висок. Вярвам, че здравият разум няма да позволи да се стигне до икономическа и социална криза за нито една страна.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща