Средната цена базов товар на БНЕБ в „пазар ден напред“ за месец юли е 71.87 лв. за MWh

Увеличението спрямо месец юни е с 20.6 %

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
616
article picture alt description

Търгуваните количества електроенергия, но и средната цена базов товар за месец юли спрямо юни в сегмента „пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) се повишават.  

В същото време през юли спрямо юни намалява общо търгуваният базов обем в сегмента „пазар в рамките на деня“. Прави впечатление и то за пореден път липсата на данни за доставените и изтъргувани количества електроенергия на „централизиран пазар за двустранни договори“, което на този етап ограничава пълната картина.
Скок се отчита при количествата, но и в цената на екран Continuous Trading.

Данните на БНЕБ са много важен показател от една страна за хода на либерализация на електроенергийния пазар и от друга - за степента на възстановяване на икономиката.

Пазар Ден напред

Средната цена базов товар за месец юли нараства с 20.6 % до 71.87 лв./MWh спрямо месец юни, когато е била 59.57 лв./MWh. Това е увеличение от 12.30 лв./MWh.
Редно е да се припомни, че през предишния месец средната цена базов товар се повиши също и то още повече – с 30.3 %, но след спад от цели четири месеца.
Година по-рано през месец юли средната цена базов товар е била значително по-висока – 108.21 лв./MWh.

Средната цена пиков товар за месец юли е 75.49 лв./MWh. Поскъпването спрямо юни е с 21.9 % (61.93 лв./MWh).

Средната цена извънпиков товар за юли също нараства с 19..3 % - до 68.25 лв./MWh. Месец по-рано тя е била 57.22 лв. за MWh.

Със 175 % скача най-ниската цена – от 0.12 лв./MWh до 0.33 лв./MWh. При най-високата цена увеличението е с 21.7 % (с 20.36 лв.) и тя достига до 114.04 лв./MWh през месец юли.

Трябва да се отбележи по отношение на този сегмент, че освен цените растат и количествата и то съществено. Общо търгуваният базов обем за месец юли спрямо юни нараства с 42.4 % или с 448,112.0 MWh и достига до 1.504,554.1 MWh, сочат данните от доклада на енергийната борса. Година по-рано общо търгуваният базов обем през месец юли е достигал до 702,620.7 MWh.

Пиковият обем през месец юли се увеличава с цели 46.9 на сто или с 262,869.4. За сравнение, ако през месец юни пиковия обем е съставлявал 560,538.7 MWh, то през юли се повишава до 823,408.1 MWh.

Извънпиковият обем достига до 681,146.0 MWh през седмия месец на настоящата година, което е ръст с 37.4 % спрямо предходния юни.

Ръст съответно се наблюдава и при среднодневния търгуван обем – с 37.8 % - до 48,534.0 MWh (през юни 35,214.7 MWh), и при средночасовия търгуван обем – до 2,022.3 Mwh/h (1,467.3 Mwh/h юни).

Регистрираните търговски участници нарастват до 81 през юли, спрямо 80 през юни (ръст с 1.3 %).

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец юни осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 7 %, от търговците – 84 %, и от потребители – 8 %, при производителите – 0%. Осъществените  продажби в този сегмент са например 67 % от производители, 25 % от участници с до и над 4 MWh, а 8 % - от търговци.

Пазар в рамките на деня

За разлика от „пазар ден напред“ в сегмента „пазар в рамките на деня“ се наблюдава ръст на средно претеглената цена, но спад при общо търгуваният базов обем.

Средно претеглената цена на „пазар в рамките на деня“ за месец юли нараства с 18.4 % , като от 68.08 лв./MWh през юни достига до 80.58 лв./MWh през месец юли. Увеличението е с 12.50 лв./MWh. Цената обаче остава доста по-ниска от отчетената през юли 2019 г. Тогава тя е достигала до 116.43 лв./MWh ( спрямо юни м.г. през юли увеличението е било 104.2 %).

Средно претеглената цена пиков товар за юли спрямо юни тази година също се увеличава – с 22.5 % и достига до 87.27 лв./MWh (71.23 лв./MWh през юни). Скок от 12.4 % се отчита и по отношение на средно претеглената цена извънпиков товар през юли спрямо юни – до 72.02 лв./MWh. Месец по-рано тя е достигала до 64.08 лв. /MWh, което е увеличение със 7.94 лв./MWh.

За разлика от цената, търгуваният обем намалява. Така например, ако през месец юни той е бил в обем от 72,637.2 MWh, през юли се свива до 49,701.3 MWh. Спадът, според отчета на БНЕБ достига (минус) 31.6 % или 22,935.9 MWh.

Съответно пиковият обем също се свива с 31.4 процента и е от порядъка на 27,889.6 MWh през юли в сравнение с 40.636.6 MWh месец по-рано.
Извънпиковият обем спада до 21,811.7 MWh. За сравнените през юни той е достигал 32,000.6 MWh. Спадът, според данните е с 10,188.9 MWh или с 31.8 %.

Съответно среднодневният търгуван обем намалява с 33.8 % през юли спрямо предходния юни – до 1,603.3 MWh (2,421.2 MWh юни). С този процент намалява и средночасовият търгуван обем – до 66.8 Mwh/h през юли при 109.9 Mwh/h през юни.

Регистрираните пазарни участници се увеличават и са 63 (с 3.3%) през юли в сравнение с 61 през юни.

Централизиран пазар за двустранни договори

По отношение на общо доставените количества за юни в отчета на БНЕБ се отбелязва, че данните за месец юли не са готови и затова все още не са отчетени. При добавянето им докладът в тази си част се очаква да бъде обновен. Затова пък от добавените данни за юни става ясно, че средно претеглената цена в този сегмент през предходния месец е била от порядъка на 94.08 лв./MWh. Общо доставените количества са били в обем от 929,769.0 MWh.

По отношение на изтъргуваните количества също липсват данни за юли, но от цитираните данни за юни, става ясно, че цената тогава е съставлявала 829 лв./MWh, а изтъргуваните количества са били от порядъка на 622.394.0 MWh.

От данните на екрана за търговия Continuous Trading става ясно, че през юли средно претеглената цена се е увеличили с 6.1 % до 78.10 лв./MWh в сравнение със 73.60 лв./MWh регистрирани през юни.

Скачат обаче и то с 233.5 % или със 77.330 MWh до 110,450 MWh общо изтъргуваните количества през юли. Предишния юни месец те са достигали до 33,120 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща