Потреблението на ток от началото на годината към 12 юли намалява с 3.86 процента

Спрямо същия период на предишната 2019 г. производството на електроенергия спада с (минус) с 8.34 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1621
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия остават под показателите от предишната година.  Негативната тенденция при потреблението на електроенергия се запазва. Слабо подобрение се наблюдава при участието на базовите централи. Незначително се влошават данните за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежи, а и за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Не е положителна и тенденцията по отношение на износа и вноса на електроенергия. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 12 юли 2020 година, спрямо аналогичния период от миналата 2019 г.

Производството на електроенергия за времето от началото на годината до 12 юли е в обем от 21 823 971 MWh и намалява спрямо същия период на предходната година с (минус) 8.34 % (минус 8.41 % отчетени преди седмица). За сравнение тогава производството на ток е било от порядъка на 23 810 792 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания отчетен период на настоящата 2020 г. е в обем от 20 030 358 MWh. Това е понижение (минус) от 3.86 %. Година по-рано за времето от 1 януари до 12 юли потреблението на ток е възлизало на 20 835 546 MWh.

Износът на електроенергия остава на минус. За времето от началото на януари до дванадесетия ден на месец юли тази година износът на ток е в обем от 4 021 663 MWh. Година по-рано за същия период износът на електроенергия е достигал до 4 790 809 MWh. Отчетеният спад е (минус) с 16.05 % (минус 15.99 процента отчетени преди седмица, минус 16.44 %  отчетени преди две седмици).

За разлика от износа, вносът на електроенергия за времето от първия ден януари до 12 юли остава на добро ниво – плюс 22.72 % (плюс 24.05 % отчетени преди седмица) и достига до 2 228 050  MWh. За същото време на миналата 2019 г. вносът на електроенергия е бил от порядъка на  1 815 563 MWh.

Участието на базовите централи за сравнявания отчетен период на настоящата година е в обем от 17 927 584 MWh. Това е спад (минус) от 10.46 % ( минус 10.53 процента). За същото време на предходната 2019 г. то е възлизало на 20 021 738 MWh.

Слабо понижение, но за пореден сравняван период се наблюдава по отношение на дела на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

ВЕИ в преносната мрежа за времето от началото на тази година почти до средата на месец юли запазват положителният си дял, който е от порядъка на 766 274 MWh. Това е увеличение (плюс) с 15.51 % в сравнение със същото време на предишната 2019 г., когато е отчетен обем от 663 409 MWh (плюс 15.75 % отчетени преди седмица). В частност този по-добър дял се дължи на вятърните (плюс 17.79 %) и фотоволтаични (плюс 11.00 %) мощности и биомасата (плюс 15.63 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също остава положително – плюс 9.49 % (плюс 9.61 % преди седмица) и възлиза на 1 110 483 MWh за времето от началото на януари до 12 юли тази година. За аналогичния период на миналата година това участие е било от порядъка на 1 014 232 MWh. В частност това положително участие се дължи както на вятърните (плюс 17.79 %) и фотоволтаични (плюс 5.37 %) мощности и биомасата (плюс 1.61 %).

Делът на ВЕЦ, за разлика от ВЕИ остава отрицателен – минус 4.35 % и за времето от началото на годината до дванадесетия ден на месец юли тази година е в обем от 2 019 630 MWh. За сравнение, за същото време, но година по-рано участието на ВЕЦ е било от порядъка на 2 111 413 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща