Производството на ток от началото на годината към 5 юли се понижава с 8.41 процента

Спрямо аналогичния период на предишната 2019 година потреблението на електроенергия намалява с 3.85 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2391
article picture alt description

Производството, износът и вносът на електроенергия от началото на годината към първите пет дни на месец юли се подобряват незначително. Запазва се негативната тенденция при потреблението. Много слабо се подобрява участието на базовите централи, но се влошава участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежа, въпреки че показателите остават положителни.  Не е кой знае каква и промяната и по отношение на дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 5 юли 2020 година, спрямо аналогичния период от миналата 2019 г.

Производството на електроенергия за времето от началото на годината до първите пет дни на месец юли намалява (минус) с 8.41 %  и е в обем от 21 067 951 MWh (минус 8.59 % отчетени преди седмица). За сравнение през същия период на миналата година то е достигало 23 003 144 MWh.

Потреблението на електроенергия остава по-ниско от миналата година. Така например за периода от 1 януари до 5 юли 2019 г. потреблението на ток е било от порядъка на 20 166 439 MWh. За същия период на настоящата 2020 г. то се свива до 19 390 427 MWh, което е понижение (минус) с 3.85 % (минус 3.85 % отчетени и преди седмица).

Износът на електроенергия от първия ден на месец януари до петия ден на месец юли е от порядъка на 3 864 070 MWh. За сравнение през същото време година по-рано износът на ток е възлизал на 4 599 303 MWh. Спадът остава чувствителен – минус 15.99 процента (минус 16.44 %  отчетени преди седмица).

Затова пък вносът на електроенергия все още държи висок положителен дял – плюс 24.05 % (плюс 25.39 % отчетени преди седмица) и за времето от 1 януари до 5 юли 2020 г. достига 2 186 546 MWh. За сравнявания период на миналата година вносът на ток е бил от порядъка на 1 762 597 MWh.

Делът на базовите централи остава на минус за пореден отчетен период, а подобрението е незначително, сочат още данните. Ако за времето от началото на януари до пети юли 2019 г. участието на базовите централи е било в обем от 19 331 612 MWh, то за същия период на настоящата 2020 г. то спада до 17 295 059 MWh или с (минус)10.53 процента.

Положителен остава делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от началото на тази година до петия ден на месец юли е в обем от 741 711 MWh и расте (плюс ) с 15.75 %. През аналогичния период на миналата година то е било от порядъка на 640 776 MWh. В частност това се дължи на положителния дял на вятърните (плюс 18.27 %), фотоволтаичните (плюс 10.70 %) и биомасата (плюс 16.85 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа също запазва положителният си дял – плюс 9.61 %  като за времето от началото на годината до първите пет дни на месец юли нараства до обем от 1 069 893 MWh. За сравнявания отчетен период на миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 976 131 MWh. В частност това се дължи на положителния дял на вятърните (плюс 18.18 %), фотоволтаичните (плюс 5.12 %) мощности и биомасата (плюс 2.02 %).

Малко по-добри са данните за ВЕЦ, въпреки че участието остава на минус. Така например, за сравнявания период от началото на миналата година към 5 юли водноелектрическите централи са участвали с обем от 2 054 625 MWh. За сравнявания период на тази година то намалява до 1 961 288 MWh. Това е понижение (минус) с 4.54 процента (минус с 5.25 % отчетени реди седмица).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща