Вносът на ток за първите 6 месеца на тази година расте с 25.39 процента

Спрямо същия период на предходната година производството на ток намалява с 8.59 %, а потреблението – с 3.85 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2186
article picture alt description

Показателите за производството, износът и вносът на електроенергия към края на месец юни се подобряват. Потреблението на електроенергия продължава да намалява. По-добри са и данните за  базовите централи, но леко се влошава участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежа. Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава на минус за първите шест месеца на настоящата 2020 г.. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 28 юни 2020 година, спрямо аналогичния период от миналата 2019 г.

Производството на електроенергия от началото на януари почти до края на месец юни (28 юни) тази година е в обем от 20 304 761 MWh. Това е спад  (минус) от 8.59 %  спрямо същия период на миналата година. Тогава производството на ток е достигало до 22 213 604 MWh.

Потреблението на електроенергия продължава да намалява, като тенденцията се запазва за пореден отчетен период. Така например, ако през сравнявания период на предходната 2019 г. потреблението е възлизало на 19 493 213 MWh, то през същото време на настоящата 2020 г. спада до 18 743 298 MWh. Това е понижение (минус) с 3.85 % (отчетени минус  3.63 процента преди седмица и минус 3.45 %  преди две седмици).

Износът на електроенергия от началото на годината и два дни преди края на месец юни все още е отрицателен – минус 16.44 % и е в обем от 3 695 456 MWh. За сравнение през почти шестмесечния период на миналата година износът на ток е бил от порядъка на 4 422 322 MWh (минус 17.38 % отчетени преди седмица), но както става ясно налице е тенденция към подобрение.

Вносът на ток за първите (почти) 6 месеца на настоящата 2020 година остава положителен – плюс 25.39 % и достига до 2 133 993 MWh (плюс 44.55 % отчетени към края на месец май). За същото време на миналата година вносът на електроенергия е бил в обем от 1 701 931 MWh .

Участието на базовите централи от първи януари към двадесет и осми юни тази година е в обем от 16 677 190 MWh, което е спад (минус) от 10.72 %. За сравнение, през аналогичния период на предишната 2019 г. участието на базовите централи е достигало до обем 18 680 098 MWh ( минус 11.10 % отчетени преди седмица).

Лек спад се наблюдава при дела на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа остава положително, но за пореден отчетен период се запазва тенденцията за спад. Според данните, за времето от началото на януари към 28 юни миналата година участието на ВЕИ в преносната мрежа е било обем от 617 494 MWh. За същото време на тази година то нараства до 721 593 MWh или с (плюс) 16.86 % (плюс 18.88 % преди седмица). В частност това се дължи на положителния дял на вятърните (плюс 19.65 %) и фотоволтаични (плюс 10.94 %) мощности и биомасата (плюс 18.49 %).

Положителен е и делът на ВЕИ в разпределителната мрежа, въпреки че и тук тенденцията за спад е видима за пореден отчетен период. За сравнявания отчетен период на миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е възлизало на 934 531 MWh. През същото време на настоящата година то нараства до 1 028 477 MWh или с (плюс) 10.05 % ( плюс 11.53 % преди седмица). В частност този положителен резултат се дължи както на положителния дял на вятърните (плюс 19.66 %) и фотоволтаични (плюс 4.78 %) мощности, така и на биомасата (плюс 2.02 %).

Тенденцията за влошаване по отношение на дела на ВЕЦ се наблюдава и през настоящия отчетен период. За сравнение,  през времето от първия ден на януари до двадесет и осмия ден на месец юни 2019 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 1 981 481 MWh. Пред посочения период на настоящата 2020 г. това участие намалява до 1 877 501 MWh, което е понижение (минус) с 5.25 % (минус 5.05 процента отчетени преди седмица, минус 4.85 % - преди две седмици ).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща