Износът на ток от началото на годината до 21 юни намалява до минус 17.38 процента

Производството и потреблението остават на минус, вносът на ток все още запазва високото си положително участие от 29.01 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1836
article picture alt description

Производството на електроенергия продължава да е отрицателно, въпреки че показателите сочат леко подобрение. Влошават се обаче данните за потреблението. Малко по-добри са показателите за износа и вноса на електроенергия, както и за участието на базовите централи. Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа остава положителен, но не може да се подмине фактът, че и тук се наблюдава влошаване на данните. Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), въпреки наблюдаваните валежи остава на минус. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 21 юни 2020 година, спрямо аналогичния период от миналата 2019 г.

Производството на електроенергия от началото на настоящата 2020 г. до 21 юни е в обем от 19 576 599 MWh. Спрямо същия период на 2019 г. спадът е (минус) 8.80 % (минус 9.15 % отчетени преди седмица). За сравнение тогава производството е било от порядъка на 21 466 165 MWh. Безспорно показателите са в силна зависимост от covid-19 и както личи тя продължава.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период на тази година намалява с 3.63 процента (минус 3.45 % отчетени преди седмица) и е в обем от 18 147 562 MWh. Година по-рано то е възлизало на 18 830 299 MWh.

Износът на ток от първия ден на месец януари до двадесет и първия ден на месец юни достига до 3 510 757 MWh. Това е спад (минус) със 17.38 % спрямо същия период на миналата година, когато износът на електроенергия е достигал до 4 249 507 MWh. (минус 18.22 % отчетени преди седмица).

За сравнявания отчетен период данните за вноса на електроенергия все още остават положителни – плюс 29.01 % спрямо миналата година. Така например, ако от началото на януари до втората десетдневка на месец юни през миналата 2019 година вносът на ток е бил едва 1 613 640 MWh, за същия период на настоящата 2020 г. се увеличава до 2 081 720 MWh.

Много слабо се подобряват данните за базовите централи и участието за времето от началото на януари до 21 юни все още е на ниво от минус 11.10 % (минус 11.60 % отчетени преди седмица) и е в обем от 16 100 796 MWh. За същото време на предишната 2019 г. то е достигало до 18 110 407 MWh.

ВЕИ запазват положителното си участие в преносната и разпределителната мрежи, но има видим спад спрямо по-ранни отчетни периоди.

За времето от началото на януари до двадесет и първия ден на месец юни тази година участието на ВЕИ в преносната мрежа е в обем от 701 466 MWh и нараства (плюс) с 18.88 %. (месец по-рано плюс 20.46 % ). За същия период на предишната 2019 г. то е възлизало на 590 045 MWh. В частност това се дължи на положителния дял на вятърните (плюс 23.11 %) и фотоволтаични (плюс 10.53 %) мощности и биомаса (плюс 19.49 %).

Промяна се наблюдава и при участието на ВЕИ в разпределителната мрежа, като за посочения сравняван период на настоящата 2020 г. то нараства (плюс) с 11.53 % и е в обем от 997 658 MWh. Година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е възлизал на 894 516 MWh. (плюс 12.90 % отчетени преди седмица). В частност това се дължи на високото положително участие на вятърните (плюс 22.14 %) и фотоволтаични (плюс 5.56 %) мощности и биомасата (плюс 2.82 %).

Делът на ВЕЦ намалява и за сравнявания отчетен период от първия ден на януари до двадесет и първия ден на месец юни 2020 г. е в обем от 1 776 679 MWh. За сравнение, през аналогичния период на миналата година участието на ВЕЦ е достигало до ниво от 1 871 197 MWh. Спадът (минус) е 5.05 процента (отчетени преди седмица минус 4.85 % ).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща