Потреблението на ток от началото на годината към средата на юни намалява с 3.45 процента

Спрямо същия период на предишната 2019 г. производството на ток спада с (минус) с 9.15 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2090
article picture alt description

Данните за производството,  износа и вноса на ток от началото на годината към средата на месец юни се подобряват за пореден отчетен период. Леко влошаване се наблюдава при потреблението. Все още не са добри показателите за участието на базовите централи, но пък дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа расте. По-лоши остават данните и за водноелектрическите централи (ВЕЦ).Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 14 юни 2020 година, спрямо същото време на предишната 2019 г.

Производството на електроенергия от началото на тази година към средата на месец юни е в обем от 18 836 014 MWh, което е понижение (минус) с 9.15 % (минус 9.57 % отчетени преди седмица). През аналогичния период на миналата (2019 г.) то е възлизало на 20 732 248 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания отчетен период от началото на настоящата 2020 г. към 14 юни тази година намалява с минус 3.45 %  (минус 3.35 % отчетени преди седмица) и е в обем от 17 550 363 MWh. За сравнение, през същото време на предишната 2019 г. потреблението на електроенергия е достигало до 18 177 374 MWh.

Износът на ток продължава да остава в отрицателната зона. Така например през сравнявания период от началото на януари до четиринадесетия ден на месец юни миналата година износът на ток е бил от порядъка на 4 084234 MWh. През тази година износът на електроенергия е в обем от 3 340 038 MWh. Това е понижение (минус) с 18.22 %, но ако се погледнат данните седем дни по-рано става ясно, че има сигнали за подобрение на ситуацията (минус 18.88 процента).

Вносът на ток все още запазва високи положителни стойности, но проследяването на ситуацията сочи за усещащ се спад. Според данните на системния оператор за времето от началото на тази година до почти средата на месец юни вносът на ток достига до обем от 2 054 387 MWh. Спрямо отчетния период на миналата 2019 година това е ръст (плюс) от 34.33 %, когато внесената електроенергия е възлизала на 1 529 360 MWh.(плюс 41.09 %  отчетени преди седмица).

Делът на базовите централи остава на минус 11.60 % и от началото на тази година до 14 юни е  от порядъка на 15 513 522 MWh. Година по-рано, за сравнявания период този дял е достигал до обем от 17 550 192 MWh.

ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи запазват положителния си дял, но и при тях са намалява спад в показателите.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа остава положително като за времето от началото на януари до средата на месец юни 2020 г. расте (плюс) с 20.46 % и достига до обем от 680 985 MWh. За същото време година по-рано участието на ВЕИ в преносната мрежа е съставлявало 565 309 MWh. (плюс 22.25 % отчетени преди седмица ). В частност това се дължи на положителния дял на вятърните, (плюс 25.00 %) и фотоволтаични (плюс 11.98 %) мощности и биомасата (18.99 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа от първия ден на януари до четиринадесетия ден на месец юни 2020 г. нараства до плюс 12.90 % срещу 14.05 процента преди седмица  и е в обем от 964 314 MWh. Година по-рано през този период той е достигал до 854 119 MWh. В частност това увеличение се дължи както на вятърните (плюс 23.74 %) и фотоволтаични (плюс 6.75 %) мощности, така и на биомасата (плюс 3 %).

Делът на ВЕЦ намалява до минус 4.85 % и за времето от началото на тази година до 14 юни е в обем от 1 677 193 MWh. Година по-рано, за този сравняван период участието на водноелектрическите централи е достигало обем от 1 762 628 MWh.  Преди няколко седмици се вървеше към изравняване на показателите от настоящата и миналата година и преди две седмици бе отчетен например спад (минус) от 1.59 процента.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща