Производството на ток от 1 януари до 17 май намалява с близо 11 процента

В сравнение със същия период на 2019 година потреблението на електроенергия се свива (минус) с 3.14 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2321
article picture alt description

Участието на възобновяемите енергийни източници в преносната и разпределителната мрежа остава положително. Подобряват се и данните за дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Не така добри са данните за производството, потреблението и износът на електроенергия. Запазва се негативната тенденция и по отношение на базовите централи и вноса на ток. . Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 17 май 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г. Както и по-рано е редно да се отчита фактът, че върху данните за настоящата 2020 г. съществено влияние оказват влиянието на COVID-19 и разликите в температурата.

Производството на електроенергия за времето от началото на настоящата 2020 година към 17 май за пореден сравняван отчетен период намалява – минус 10.72 %. За сравнение, ако през аналогичния период на предходната 2019 година производството на ток е било от порядъка на 18 053 272 MWh, то сега се свива до 16 117 937 MWh.

Потреблението на електроенергия също спада до 15 186 347 MWh за сравнявания период от началото на тази година до седемнадесетия ден на  месец май. За същото време година по-рано то е възлизало на 15 678 694. Понижението вече няма как да не се усеща, защото достига минус 3.14 процента (преди седмица - минус 2.78 на сто).

Негативната тенденция при износа на ток се запазва за пореден отчетен период. Така например, ако през времето от началото на годината до 17 май миналата 2019 г. износът на електроенергия е бил в обем от 3 570 015 MWh, то за същото време на настоящата 2020 г. спада до 2 782 843 MWh. Това е понижение (минус) от 22.05 % (минус 23.18 % за отчетния период седмица по-рано).

Запазва се положителната тенденция при вноса на електроенергия, като се наблюдава и слаба промяна на данните. Според отчета на ЕСО, за времето от началото на тази година до седемнадесетия ден на месец май вносът на електроенергия е в обем от 1 851 252 MWh и нараства (плюс) с 54.56 %. За аналогичния период на 2019 г. вносът на ток е бил от порядъка на 1 195 437 MWh.

Слабо влошаване се наблюдава при дела на базовите централи. За сравнявания отчетен период през настоящата 2020 г. участието на базовите централи възлиза на 13 365 569 MWh. През предходната 2019 г. то  е възлизало на 15 474 068 MWh. В процентно отношение това е спад (минус) от 13.63 % ( минус 13.29 на сто отчетени седмица по-рано).

За разлика от базовите централи, възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) запазват висок положителен дял и в преносната и в разпределителната мрежи, като за това трябва да се отдаде заслуженото на температурните разлики.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия ден на месец януари до седемнадесетия на месец май тази година остава положително и нараства (плюс) до 21.10 % и е в обем от 581 983 MWh. За същия период на 2019 г то е било от порядъка на 480 564 MWh.
В частност това се дължи на високият дял на вятърните (плюс 23.01 %), фотоволтаичните ( плюс 17.16 %) мощности и биомасата (плюс 19.93 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа също е положителен като и тук се наблюдава подобряване на показателите. Така например, ако през сравнявания период на предишната 2019 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 704 237 MWh, то през същия период на настоящата 2020 г. вече достига до 811 613 MWh. Това е ръст (плюс) от 15.25 %. В частност това се дължи на по-високия дял на вятърните (плюс 21.56 %), фотоволтаичните (плюс 11.79 %) мощности и биомасата (плюс 4.67 %).

Ново подобрение на данните се отчита и при участието на ВЕЦ, въпреки че все още минусовите данни не могат да бъдат преодолени. За сравнение, през времето от началото на януари до 17 май миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от 1 394 403 MWh. За аналогичния период на настоящата 2020 г. то възлиза на 1 358 772 MWh, което е спад (минус) от 2.56 процента (отчетени преди седмица минус 3.76 процента ).

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща