Износът на ток за времето от 1 януари до 12 април спада с 15.86 процента

Спрямо аналогичния период на миналата 2019 година вносът на електроенергия нараства със 78.97 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
4652
article picture alt description

Показателите за производството, износът и вносът на електроенергия се подобряват. Тази тенденция се отчита и за участието на базовите централи, и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), и за водноелектрическите централи (ВЕЦ). По-добри са е данните за износа и вноса на ток. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 12 април 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.


Производството на електроенергия се подобрява слабо като за времето от първия ден на месец януари тази година до дванадесети април тази година е в обем от 13 026 426 MWh. Това е понижение от (минус) 8.32 процента. За сравнение през същия период на миналата година производството на електроенергия е възлизало на 14 208 986 MWh.

Потреблението на електроенергия остава отрицателно, но данните за подобрение не са така положителни, както само преди седмица. Вероятно това е по-скоро сигнал за настоящата ситуация свързана с COVID-19 в съчетание с други фактори, а развитието ще стане ясно през следващите периоди на отчитане. За времето от началото на месец януари до дванадесетия ден на месец април през настоящата 2020 г. потреблението на електроенергия е в обем от 12 211 024 MWh. Година по-рано през същия период потреблението на електроенергия е било от порядъка на 12 315 304 MWh. Това означава, че през сравнявания период на настоящата годиан понижение (минус) от 0.85 % ( минус 0.60 процента отчетени преди седмица ).

Данните за износът на електроенергия се подобряват. Негативната тенденция обаче остава.   Така например, ако за сравнявания период на миналата 2019 г. износът на ток е възлизал на 2 714 094 MWh, то за същия период на тази година той е от порядъка на 2 283 696 MWh. Понижението (минус) е 15.86 % (минус 17.73 % преди седмица).

Продължава да остава доста високо нивото на внос на електроенергия. За времето от първия ден на януари до дванадесетия ден на април тази година вносът на ток достига до обем от 1 468 294 MWh. За същия период на предходната година той е възлизал на 820 412 MWh. Регистрираното увеличение (плюс) е 78.97 % (плюс 84.81 процента).

Макар и слабо, подобрение се отчита по отношение на участието на базовите централи, въпреки че все още остава отрицателно. Така например, ако за сравнявания период от първия ден на януари до дванадесетия ден на април миналата година участието на базовите централи е било от порядъка на 12 321 122 MWh. За аналогичния период на настоящата година то е 11 190 344 MWh. Това е спад (минус) от 9.18 процента.

Положителната тенденция за участието на ВЕИ се запазва за пореден отчетен период. При това увеличението не е малко и трябва да се отчете значението на климатичните условия.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от началото на годината до дванадесети април тази година е в обем от 448 367 MWh. За същия период на предходната година то е възлизало на 366 968 MWh. Увеличението (плюс) е 22.18 % (отчетен ръст от 16.09 %. преди седмица). В частност това се дължи на високия положителен дял на вятърните (24.28 %) и фотоволтаични (плюс 14.38 %) мощности и биомасата (плюс 26.79 %).

По-добри са и данните за дела на ВЕИ в разпределителната мрежа. Така например ако за времето от 1 януари до 12 април миналата година дела на ВЕИ в разпределителната мрежа е възлизал на 520 482 MWh, то за същия период на настоящата 2020 г. нараства до 596 498 MWh или с (плюс) 14.60 %. В частност това се дължи на положителното участите на вятърните (плюс 19.29 %), фотоволтаичните (плюс 11.04 %) мощности и биомасата (плюс 7.27 %).

Подобрение се отчита и по отношение на участието на ВЕЦ,  въпреки че все още остават високи отрицателните данни. Така например през сравнявания период от началото на януари до дванадесетия ден на месец април 2019 година участието на ВЕЦ е било в обем от 1 000 414 MWh. За същия период на настоящата 2020 г.  участието на ВЕЦ е от порядъка на 791 217 MWh. Това е понижение (минус) от 20.91 процента (минус 24.31 процента отчетени преди седмица и минус 28.92 % преди две седмици).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща