EMI: Седмица 7 : Най-ниска цена на IBEX, а най-висока на HENEX

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
674
article picture alt description

През изминалата седмица 11.02.2019-17.02.2019 г. продължи спадът на цените на пазарите ден напред (ПДН) в Гърция, Сърбия, Румъния, Словакия, Чехия и Унгария. Седмичните цени са се понижили между 1,5% и 3,9%. Изключение прави България с незначителен ръст от 1,5%. Въпреки тези срещуположни тенденции между БНЕБ и останалите пазари в региона, ПДН в България остава с най-ниската седмична цена от 40,22 евро/МВтч

 

Най-висока седмична цена отново се наблюдава на ПДН в Гърция в размер на 67,10 евро/МВтч.

 

Спредът между най-ниска и най-висока дневна цена се свива. За първи път от началото на годината дневните цени на ПДН на HENEX през цялата седмица бяха под 70 евро/ МВтч. и все пак остават най-високите в региона за разглеждания период (69,83 евро/МВтч). Най-ниската цена е в размер на 33,03 евро/МВтч на БНЕБ, която е с 28,3% по-висока спрямо минималната цена през шестата седмица 2019. 

 

Най-високата дневна цена на БНЕБ за периода 11.02.-17.02.2019 г. .е на ниво близко до това от предходната седмица и е в размер на 45,97 евро/МВтч (13.02.2019)

 

Почасовите цени на ПДН в пазарното обединение 4М (Румъния, Словения, Унгария и Чехия) са между 15,39 евро/МВтч и 83,48 евро/МВтч през седмата седмица на 2019. Почасовите цени на ПДН на БНЕБ са между 12,01 евро/МВтч и 78,10 евро/МВтч. Докато на тези два пазара се наблюдава свиване на спреда между максимална и минимална почасова цена, на ПДН на HENEX този спред се е разтворил спрямо предходната седмица като почасовите цени варират между 31 евро/МВтч и 88,3 евро/МВтч.

 

Около 49% от почасовите цени на пазар ден напред на БНЕБ през седмата седмица на 2019 са между 20 и 40 евро/МВтч. Почасовите цени между 40 и 60 евро/МВтч представляват 40% от сделките, а тези между 60 и 80 евро/МВтч са 10%. Малък на брой сделки има под 20 евро/МВтч.

 

Източник на данните: IBEX, OPCOM, HENEX, SEEPEX, HUPX, OKTE

 

По Институт за Енергиен мениджмънт

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща