НАЧАЛО » анализи

VaasaETT: Сметките за ток през юни в столиците на Европа са скочили с 6 процента, за газ – с 8 на сто

fb
3E news
fb
07-07-2021 09:07:24
fb

Развитието на европейските цени на електроенергията и газа в домакинствата през месец юни 2021 г. представя в поредното си проучване  VaasaETT и двама водещи европейски органи на енергийния пазар  Energie-Control Аustria и унгарският орган за регулиране на енергетиката и комуналните услуги (MEKH).

Проучването на цените на електроенергията и газа в жилищните сгради, обхваща 32 европейски държави. Включва, както всяка държава-членка на ЕС, така и членовете на Европейската енергийна общност, Великобритания и Швейцария.

В проучването, публикувано всеки месец от организацията се проследява  развитието на цените на електроенергията за бита в разпределението без данъци между месеците януари 2009 г. и май 2021 г. в 15 европейски столици. Индексът се изчислява чрез претегляне на цените във всеки столичен град според съответното национално потребление на електроенергия или газ. 

При изследване на средните стойности на цените на крайния потребител, както за електричеството, така и за газа спрямо месец юни 2020 г. сметките за тока във всички столици на ЕС са увеличили с 6 %, а сметките за газ са нараснали с 8 %. 

Електроенергиен пазар

В зависимост от това къде живее в Европа даден потребител, цената, която плаща, може да варира в съотношение 4,1. Ако се включи Киев, цената варира в съотношение 6,5.

За пореден път в изследването се посочва, че Берлин и Копенхаген са най-скъпите градове за битови клиенти в Европа, въпреки че цената на енергията представлява само малка част от общата цена, а най-значителната чест от сметките се падат на данъците.

Жителите на Киев плащат най-евтина електроенергия. След тях се нареждат  жителите на Белград, Будапеща и Подгорица. В номинално изражение цените в столиците на

Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са по-ниски от средните. Прага и Варшава са единствените столици сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е над средната за Европа.

Цените на електроенергията през месец юни са се променили, както следва: 

5% увеличение на цените в Никозия, поради нарастване на енергийната компонента;

Повишение на цените с 3% в Букурещ, Стокхолм и Талин, поради увеличаване на енергийната компонента;

Нарастване на цените с 1% в Амстердам, Брюксел, Копенхаген, Хелзинки и Прага, поради по-висока енергийна компонента;

Повишение на цената с 1% в Лондон;

Увеличени на цените с 1% във Виена, поради поскъпване на компонентите на енергията и енергийните данъци;

Намаление на цените с 6% в Осло, поради понижение на енергийния компонент;

Спад на цените с 2% в Мадрид;

Понижение на цените с 1% в Атина, поради намаляване на енергийния компонент;

Намаление на цените с 1% в Берлин

Тенденцията към покачване на цените в Никозия, която започна през октомври 2020 г., доведе до 5% увеличение на цената през този месец, поради нарастващите разходи за гориво в Кипър. Разходите за производство на електроенергия в Кипър са много зависими от цените на горивата. Въпреки това, когато се разглежда дългосрочният модел, цената на крайния потребител остава на по-ниско ниво в сравнение с първото тримесечие на 2020 г., преди началото на Covid-19 пандемия.

При адаптиране към стандартите за покупателна способност (PPS) във всяка държава, картината се променя драстично. PPS е изкуствена обща референтна валута, която елиминира общите разлики в нивата на цените между държавите. Когато се изразяват в PPS, цените на енергията се проявяват по отношение на разходите за други стоки и услуги. Най-слабо коригираните цени на електроенергията в домакинствата са в Осло, Амстердам, Хелзинки и Берн, а най-силно -  във Варшава, Прага и Берлин. Повечето държави от ЦИЕ се оказват с цени на електроенергията, които са относително високи в сравнение с общото ниво на цените в тези страни и над средното за Европа.

Испания представи нов модел на ценообразуване за пазара на електроенергия

Националната комисия за пазарите и конкуренцията (CNMC) обяви нов модел на ценообразуване, базиран на часови пикови и извън пикови времеви диапазони за испанските потребители на електроенергия.

Новият модел, който влезе в сила от 1 юни, има за цел да повиши ефективното потребление на електроенергия в жилищата в пиковите часове. 

Природен газ

Изследването на цената на природния газ в 28 европейски столици за юни показва отново, че най-високата цена досега се плаща от жителите на Стокхолм - два пъти повече от жителите на втория най-скъп град за газ, Копенхаген. Това се обяснява с естеството на шведския пазар на газ - само 95 000 битови клиенти, от които 61 000 ползват изолираната газова мрежа в Стокхолм. Берн понастоящем е третата най-скъпа столица, докато Амстердам е с малко по-ниска цена и отива на четвъртото място сред най-скъпите градове.

Цените в Стокхолм са над 8 пъти по-високи от тези в Будапеща, която е най-евтиният град за газа в ЕС и 10 пъти по-високи, ако се включи Киев. Разликата при цените на газа е още по-силно изразена от тези при електричеството. Данните от поредното месечно изследване отново отчитат, че цената на природния газ за бита е най-евтин в страните от ЦИЕ. 

Най-значителните промени на пазара на природен газ през юни са както следва:

Увеличение на цените с 8% в Брюксел и София, поради увеличаване на енергийните компоненти;

6% повишение на цените в Атина, поради увеличаване на енергийната компонента;

5% нарастване на цените в Мадрид;

Увеличение на цените с 5% в Копенхаген, поради по-висока енергийна компонента;

Скок на цените с 4% в град Люксембург, поради увеличаване на енергийната компонента;

Повишаване на цените с 3% в Париж;

2% увеличение на цените в Лондон;

Поскъпване на цената с 1% във Виена, поради увеличаване на енергийната компонента.

За пореден път и през юни се наблюдава обща тенденция за повишение на цените на дребно на природния газ, което е в зависимост и от по-високите цени на едро. Ако обаче тази тенденция се разгледа в контекста на средата на 2020 г., когато пазарът на природен газ преживя спад, става ясно, че постепенно се връща към по-ранните нива, смятат авторите на изследването. Отбелязва се също така, че причина за повишението е и по-високата цена на СО2.

Проучването за юни показва, че средно енергията (спорният компонент от цената) представлява 42 % от цената за крайните потребители на природен газ. Разпределението е 29 %, енергийните данъци – 12 %, а ДДС – 17 % за европейските столици. 

Като цяло резултатите показват, че пазарните сили представляват само около половината от цената за крайния потребител, както по отношение на електричеството, така и по отношение на природния газ. За другата половина са отговорни националните фискални и регулаторни инструменти, изразявани чрез тарифите за разпределение, енергийни данъци и ДДС. Там, където енергийната компонента е по-ниска се стимулират клиентите да търсят по-конкурентни оферти. 
 

VaasaETT
Energie-Control Аustria
MEKH
цени на електроенергията
цени на газа
Европа
По статията работи:

3E news