НАЧАЛО » анализи

Carbon Tracker: Икономическият потенциал на ВЕИ дава възможност за пълно изместване на изкопаемите горива през 2050 г.

fb
3E news
fb
26-04-2021 05:04:54

Слънчевият и вятърният потенциал е много по-висок от този на изкопаемите горива и може да отговори много повече на световното търсене на енергия, отключвайки огромни ползи за обществото.  Това се казва в новият доклад Sky’s the Limit на центъра за анализи Carbon Tracker.

Слънцето и вятъра са неизчерпаеми източници на енергия, за разлика от въглищата, нефта и газа и при настоящите темпове на ръст ще изместят изкопаемите горива от електроенергетиката към средата на 2030-те години. През 2050 г. те ще могат да осигуряват енергия за света, ще изместят напълно изкопаемите горива и ще произвеждат евтина чиста енергия в подкрепа на новите технологии като електрическите превозни средства и екологично чистият водород.

„Навлизаме в нова ера, сравнима с индустриалната революция. Цената на енергията ще спадне и ще стане достъпна за още милиони хора, особено в страните с ниски доходи. Геополитиката ще се промени, тъй като държавите ще се освободят от скъпоструващият внос на въглища, нефт и газ. Чистите възобновяеми източници на енергия ще се борят с катастрофалните изменения на климата и ще избавят планетата от смъртоносно замърсяване“ , заявява Kingsmill Bond  енергиен стратег и водещ автор на доклада на Carbon Tracker.

Световното потребление на енергия през 2019 година е било в обем от 65 Петаватчаса ( Petawatt hours (Pwh). С настоящите технологии обаче светът потенциално може да получи над 5 800 Pwh годишно само от слънчеви фотоволтаични системи – толкова енергия за една година, колкото може да се получи чрез изгаряне на всички известни запаси от изкопаеми горива. В допълнение, вятърната енергия на сушата и офшорната такава могат да произведат около 900 Pwh годишно.

В новия си доклад Sky’s the Limit, експертите от Carbon Tracker изчисляват, че около 60 % от световните ресурси от слънчева енергия и 15 % от ресурсите от вятъра вече са икономически изгодни в сравнение с производството на енергия на основата на изкопаемите горива. През 2030 г. целият слънчев потенциал и над половината от вятърния ще бъдат конкурентоспособни

„Не е необходимо светът да използва целият си възобновяем ресурс – само 1 % е достатъчен, за да се заменят изкопаемите горива“, коментира Harry Benham, съавтор на доклада и председател на центъра за анализи на Ember-Climate.

Изграждането на достатъчно слънчеви панели, необходими да отговорят на световното търсене на енергия би отнело само 0,3 % от земята, което е по-малко от тази площ, която се заема от изкопаемите горива, смятат авторите на доклада. Според сравнение, което правят авторите, най-голямото петролно поле в Ghawar, Саудитска Арабия, което заема 8 400 кв км произвежда 0,9 PWh годишно. Изграждането на слънчеви панели на тази същата площ би осигурило производство на 1,2 PWh средногодишно в световен мащаб и 1,6 PWh в Саудитска Арабия, тъй като слънчевият й потенциал е над средния. За сравнение, през 2019 година слънчевата енергетика е произвела около 0,7 PWh в целия свят, а вятърната – 1,4 Pwh.

Авторите отбелязват, че в такива страни, като Русия, Китай или САЩ само чрез слънчева енергетика може да се осигурят всички енергийни нужди (не само в електроенергетиката), вкарвайки в употреба под 5 % от територията на съответните държави.

Най-големи възможности се отварят на развиващите се пазари, които имат по-висок слънчев и вятърен потенциал в сравнение с потреблението на енергия на вътрешния пазар. Много от тях все още изграждат енергийните си системи, а евтините възобновяеми източници предлагат начин за захранване на повече хора, създаването на нови индустрии, работни места и благосъстояние. Африка разполага с 39 % от световния потенциал и може да се превърне в суперсила в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

Икономическият потенциал на слънчевата енергия стана достъпен заради колосалния спад на разходите – средно с 18 % годишно от 2010 година. Слънчевата енергетика расте по-бързо от всяка предишна енергийна технология със средногодишен ръст от 39 % през последното десетилетие – капацитетът почти се удвоява на всеки две години. Подобна траектория, макар и по-бавна, следва и вятърът – през последното десетилетие цените са спаднали средно с 9 % годишно, докато капацитетът е нараснал със 177 %. Повишаването на ефективността и технологичния напредък намаляват още повече разходите.

Финансовите пазари осъзнават тази възможност: през 2020 година компаниите за чиста енергетика за пръв път са привлекли повече инвестиции, от предприятията, работещи на изкопаеми горива.

В доклада се заявява, че основната пречка за промяната на този етап е политиката, но ръстът на ВЕИ вероятно ще продължи, тъй като все повече страни признават потенциалът им.

От Carbon Tracker идентифицират три ключови двигатели на промяната.

Икономика – историята показва, че евтините местни източници на енергия се използват бързо  и дават пример с шистовата индустрия в САЩ през 2010-те години. Това е само един от примерите, смятат от организацията.

Изменение на климата - страните предприемат действия за намаляване на използването на изкопаеми горива в отговор на извънредната ситуация в областта на климата и безпокойството на обществото  по повод замърсяването на околната среда.

Енергийна независимост - 80% от хората живеят в страни, които внасят изкопаеми горива, така че възобновяемата енергия предлага възможност за намаляване на разходите, създаване на местни работни места и намаляване на енергийната зависимост.

Мащабът и спадащите разходи на "огромния евтин енергиен ресурс" вероятно ще стимулират продължаващия експоненциален растеж в използването на слънчева и вятърна енергия, казват авторите.   

Докладът заключава, че при темп на растеж от 15% слънчевата и вятърната енергия ще произвеждат цялото електрическо в свето до средата на 2030-те години и ще отговорят на всички енергийни нужди до 2050 г., тъй като намаляването на разходите и технологичният напредък ще предоставят възможности за декарбонизация на такива сектори, като например производство на стомана и цимент.

Докладът идентифицира четири ключови групи държави въз основа на техния слънчев и вятърен потенциал спрямо вътрешното им потребление:

Потенциал на излишъка - поне 1000 пъти по-голям от търсенето - главно в страни с ниски доходи и ниско енергийно потребление в Африка на юг от Сахара. Възобновяемите енергийни източници отварят перспективи за развитие поради  евтината енергия.

Богат потенциал поне 100 пъти по-голям от потреблението – отнася се за страни като Австралия, Чили и Мароко с добре развита инфраструктура и управление. Те ще могат да се стремят за  осигуряване на останалия свят с възобновяема енергия.

Заможни страни с потенциал поне от поне 10 пъти надхвърлящ търсенето. Страни като Русия, Китай, Индия и САЩ имат достатъчно потенциал за възобновяема енергия, за да задоволи своите вътрешни нужди.

Ограничен капацитет, който може да покрие потреблението от по-малко от 10 пъти - страни като Япония, Корея и голяма част от Европа са изправени пред труден политически избор за това как да използват най-ефективно своите възобновяеми ресурси.

Германия например се превърна в пионер в използването на слънчева и вятърна енергия. В страната възникнаха и се пораждат опасения относно разходите за енергийния преход и използването на земята, но в доклада се твърди, че това е специален случай. Това е държава с много ограничен потенциал за възобновяема енергия, която е субсидирана във време, когато те ВЕИ са били много по-скъпи.

„Следователно проблемите, с които се сблъсква Германия, са много нетипични и ако може да ги реши, ще могат и всички останали“, се казва в доклада.

Страни като Обединеното кралство и Корея, със значителни ограничения за достъпност до свободни земни ресурси, вероятно ще разчитат повече на  крайбрежните си вятърни ресурси вместо на слънчева енергия.

В докладът се отбелязва също така, че Русия, както и други страни и региони с изобилие от земя (Австралия, Африка), не се нуждаят от изграждане на мащабни офшорни вятърни електроцентрали.  

В докладът се посочва и възможното развитие на световната енергийна система.

Още по темата:https://carbontracker.org/ или

http://s://carbontracker.org/solar-and-wind-can-meet-world-energy-demand-100-times-over-renewables/

Carbon Tracker
ВЕИ
изкопеми горива
енергийни ресурси
По статията работи:

Маринела Арабаджиева