НАЧАЛО » анализи

Средната цена базов товар в „ден напред“ на БНЕБ за март расте с 11.2 процента до 101.81 лв. за MWh

fb
3E news
fb
12-04-2021 04:04:49
fb

Стойността на търгуваната електроенергия в сегментите „пазар ден напред“ и „пазар в рамките на деня“ на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) през месец март се увеличава, наваксвайки загубени по-рано позиции. Съществен ръст се отчита при търгуваните обеми в „пазар ден напред“ и доста по-малък малък в другия по значение „в рамките на деня“.  

Прави впечатление, че и при двата сегмента нарастване има при средната цена извънпиков товар.

При „централизиран пазар за двустранни договори“ се отбелязва липса на достатъчно данни по отношение на доставените количества за месец март, но по отношение на изтъргуваните е отчетен сериозен ръст и спад на цената.  Това става ясно от отчетът на БНЕБ за месец март 2021 година.

Сравняването на ценовите нива и количествата между месец март 2021 г. и месец март 2020 г., когато бе в сила първата вълна от ограничителните мерки дава ясна картина и за отражението на COVID-19 от една страна и вече действащата либерализация по отношение на небитовите потребители от друга.

Пазар ден напред

Средната цена базов товар за месец март нараства с 11.2 % до 101.81 лв. за MWh. Това е с 10.23 лв. повече от регистрираната за месец февруари - 91.58 лв. за MWh.
При сравняване на постигнатата стойност през месец март 2021 г. с тази от 2020 г. става ясно, че увеличението е двойно. Според данните на борсовия оператор, през март 2020 г. средната цена базов товар е била наполовина на настоящата – 55.31 лв. за MWh, когато спрямо февруари бе отчетен спад с 31.7 процента.

Увеличението при средната цена пиков товар е слабо – едва 1.9 % или с 2.01 лв. до 107.06 лв. за MWh. Затова пък средната цена извънпиков товар расте с цели 23.6 % или с 18.44 лв. до 96.55 лв. за MWh.

Най-ниската цена, регистрирана в този сегмент през месец март е били 14.97 лв. за MWh, нараствайки с невероятните 8705.9 % или с 14.80 лв. За сравнение, през месец фвруари най-ниската регистрирана цена на енергийната борса е била едва 0.17 лв. за MWh.

Спад с 1.6 процента до 200.01 лв. за MWh през март спрямо 203.28 лв. за MWh се отчита по отношение на най-високата цена базов товар в този сегмент.

Освен цените от БНЕБ регистрират и ръст на изтъргуваните обеми. Общо изтъргуваният базов обем расте с 18.8 % през месец март в сравнение с февруари или с 364,437.9 MWh  и достига до 2,303,821.0 MWh. През месец февруари този обем достига 1,939,383.1 MWh.

Година по-рано, през месец март 2020 г. общо търгуваният базов обем е бил наполовина по-малък или 1,147,160.9 MWh.

Увеличението при пиковият обем през предходния месец е с 15.0 % или със 160,896.6 MWh до 1,234,390.1 MWh спрямо февруари. Тогава той е бил от порядъка на 1,073,493.5 MWh.

Още по-значително е увеличението при извънпиковият обем -  23.5 % до 1,069,430.9 MWh. Месец по-рано, през февруари отчетеният извънпиков обем е бил 865,889.6 MWh.

Ръст от 7.3 процента и 7.4 на сто се отчита по отношение на среднодневният и съответно средночасовият търгуван обем. Така среднодневният търгуван обем достига до 74,316.8 MWh, а средночасовият – 3,100.7 MWh/h.

По отношение на регистрираните пазарни участници не се отчита промяна и през месец март те остават като през февруари – 82.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец март осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 9 %, от търговците – 86 %, и от потребители – 5 %, при производителите – 0%. Осъществените  продажби в този сегмент са например 72 % от производители, 25 % от участници с до и над 4 MWh, а 3 % - от търговци.  

Пазар в рамките на деня

Както в сегмента „пазар ден напред“, така и в сегмента „пазар в рамките на деня“ се наблюдава ръст на цената. Търгуваните обеми също нарастват, макар и доста по-бавно. Данните в този сегмент са интересни заради спада по отношение на среднодневния и средночасовия търгуван обем.

Среднопретеглената цена в сегмента „пазар в рамките на деня“ през месец март е достигнала до 110.18 лв. за MWh. Това е увеличение с 13.8 % (13.33 лв.) спрямо отчетената стойност от 96.85 лв. за MWh през месец февруари 2021 г. Както и при „пазар ден напред“ и в сегмента „пазар в рамките на деня“, среднопретеглената цена през 2021 г. е повече от два пъти по-висока от месец март 2020 г. Тогава, според отчетите на БНЕБ тя е съставлявала 46.71 лв. за MWh, спадайки спрямо предходния февруари с цели 43 процента.

Среднопретеглената цена пиков товар се увеличава през март тази година в сравнение с февруари с 3.4 % - до 113.23 лв. за MWh. През втория месец на настоящата година среднопретеглената цена пиков товар е съставлявала 109.51 лв. за MWh.

Затова пък среднопретеглената цена извънпиков товар през месец март се повишава със значителните 34.9 процента или с 27.36 лв. за MWh до 105.75 лв. за MWh. Месец по-рано тя е били 78.39 лв. за MWh.

Общо търгуваният базов обем и в този сегмент нараства, макар и по-малко. Според данните на БНЕБ през предходният трети месец на настоящата година общо търгуваният базов обем достига 100,781.6 MWh което с 3 процента повече или с 2,939.8 MWh в сравнение с месец февруари, когато е достигал до 97,841.8 MWh.

Естествено, общо търгуваният базов обем през март 2021 г. е по-висок от този през същия този месец на 2020 г., но разликата не е чак толкова съществена. В частност, според данните той е достигал обем от порядъка на 99,281.2 MWh през март 2020 година.

Пиковият обем през март 2021 г. се повишава с 2,8 % до 59,640.7 MWh от 58,032 MWh месец по-рано или с 1,608.6 MWh. Извънпиковият обем достига 41,140.9 , което е повишение с 3.3 % или с 1,331.2 MWh от февруарския (39,809.7 MWh).

Среднодневният търгуван обем намалява със 7.0 % до 3,251.0 MWh през март като през февруари е възлизал на 3,494.4 MWh (минус 243.3 MWh). Средночасовият търгуван обем пък спада с 6.8 % през март до 135.6 MWh/h в сравнение с отчетените 145.6 MWh/h през февруари тази година.

По отношение на регистрираните пазарни участници няма промяна и те остават 65, но активните през месец март се увеличават до 51 от 50 през февруари или с 2 %.

Пазарен сегмент „Двустранни договори“

По отношение на общо доставените количества в този сегмент за месец март 2021 г. борсовият оператор  отбелязва, че „данните за доставените количества и средно претеглена цена не са готови, а когато пристигнат, докладът ще бъде обновен“.

При изтъргуваните количества, от представените за месец март данни става ясно, че средно претеглената цена е 102.04 лв. за MWh и намалява с 8.3 % спрямо регистрираната през февруари стойност от 110.48 лв. за MWh. Общо изтъргуваните количества за март 2021  г. нарастват значително - до 577,750.0  MWh  в сравнение с отчетените 33,600.0 MWh през февруари. Това представлява увеличение с 94.2 %  или 544,150.0 MWh.

Броят на успешните сделки на екран Auction sceen е осем. Най-малката сделка е била за обем от 8,350 MWh при среднопретеглена цена от 95.02 лв., а най-голямата – за 207,480 MWh при среднопретеглена стойност от 100.24 лв.

Още по емата: Европейските електроенергийни борси се устремиха към цени в широк диапазон – от 61 до 71 евро за MWh

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

Маринела Арабаджиева