НАЧАЛО » анализи

Цените на тока и газа за бита през април остават най-ниски за страните от Централна и Източна Европа, но не и по покупателна способност

fb
3E news
fb
05-05-2021 12:55:40

Развитието на европейските цени на електроенергията и газа в домакинствата през месец април 2021 г. представя в поредното си проучване  VaasaETT и двама водещи европейски органи на енергийния пазар  Energie-Control Аustria и унгарският орган за регулиране на енергетиката и комуналните услуги (MEKH).
Проучването на цените на електроенергията и газа в жилищните сгради, обхваща 32 европейски държави. То вече включва всяка държава-членка на ЕС, а също и членовете на Европейската енергийна общност, Великобритания и Швейцария.

В проучването се проследява  развитието на цените на електроенергията за бита в разпределението без данъци между януари 2009 г. и април 2021 г. в 15 европейски столици. Индексът се изчислява чрез претегляне на цените във всеки столичен град според съответното национално потребление на електроенергия или газ.

Цените на електроенергията за бита през април

В зависимост от това къде живее в Европа даден потребител, цената, която плаща, може да варира в съотношение 4,2. Ако се включи Киев, цената варира в съотношение 6,9.

За пореден път в изследването се посочва, че Берлин и Копенхаген са най-скъпите градове за битови клиенти в Европа, въпреки че цената на енергията представлява само малка част от общата цена, а най-значителната чест от сметките се падат на данъците.

Жителите на Киев плащат най-евтина електроенергия. След тях се нареждат  жителите на Белград, Будапеща и Подгорица.

В номинално изражение цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са по-ниски от средните. Прага и Варшава са единствените столици сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е над средната за Европа.

Най-съществените промени на пазара на електроенергия през месец април са, както следва:

10% увеличение на цените в Никозия поради покачване на енергийната компонента;
 5% повишение на цените в Рим и Стокхолм, поради увеличаване на енергийните компоненти;
 3% скок на цените в Любляна и Мадрид, поради нарастване на енергийната компонента;
 3% увеличение  на цените в Дъблин;
 2% нарастване на цените в Букурещ поради повишение на енергийната компонента;
 1% увеличение на цените в Брюксел, поради поскъпване на компонентата за разпределение;
 1% нарастване на цените в Прага и Виена, поради увеличаване на енергийните компоненти;

5% намаление на цените в Талин, поради спад на енергийната компонента;
3% спад на цените в Копенхаген, поради намаляване на компонентата за разпределение ;
понижени на цените с 2% в Хелзинки, поради намаляване на енергийната компонента.

Увеличението на цените в Никозия (+ 10 %) се дължи на 17,5% нарастване на среднопретеглената месечна цена на горивната компонента.

Фактът, че цената на електроенергията в Кипър е силно зависима от вноса на изкопаеми горива в комбинация с голямото увеличение на цените на международните цени на петрола, се смята, че е изиграл важна роля за това значителното поскъпване на цените на електроенергията в страната. Въпреки това, тя все още е приблизително по-ниска от тази, която е била очаквана през март 2020 г.

В Рим увеличението на цените е пряк резултат от повишаването на цените на суровините и бавното икономическо възстановяване, предвид очакването за край на пандемията. Сега цената на електроенергията в Рим е на ниво, подобно на това от декември 2019 г.

По отношение на Стокхолм, авторите на изследването отбелязват, че честите колебания на цените са свързани с това, че  пазара на електроенергия разчита твърде много на договорите за електроенергия от променливите източници (ВЕИ б.р.) и големият дял на производството от възобновяеми източници. Тези фактори правят цената силно зависима от климатичните условия, търсенето и предлагането, определяно от скандинавския пазар на електроенергия.

По отношение на  Дъблин се отбелязва, че 58 доставчика са обявили повишаване на цените на електроенергията, след приложено намаления на цените през летния период и замразяването им  през по-студения зимен период, с цел облекчаване на сметките на клиентите. Според доставчиците увеличението на цените се дължи предимно на поскъпването на енергията на едро.

При адаптиране към стандартите за покупателна способност (PPS) във всяка държава, картината се променя драстично. PPS е изкуствена обща референтна валута, която елиминира общите разлики в нивата на цените между държавите. Когато се изразяват в PPS, цените на енергията се проявяват по отношение на разходите за други стоки и услуги. Най-слабо коригираните цени на електроенергията в домакинствата са в Осло, Амстердам, Хелзинки и Берн, а най-силно -  във Варшава, Прага и Берлин. Повечето държави от ЦИЕ се оказват с цени на електроенергията, които са относително високи в сравнение с общото ниво на цените в тези страни и над средното за Европа.

Разбивка на цените на електричеството за домакинствата отново показва, че Копенхаген е много необичаен случай - разходите за енергия като стока представляват само 22% от цената на електроенергията за крайния потребител. Тя е най-ниската от всички изследвани градове, докато данъците за енергия представляват шокиращите 40% (около три пъти средно за Европа) и 60%, ако включим ДДС. Подобен (макар и в по-малка степен) случай е Берлин, където след въвеждането на Energiewende енергийният данъчен компонент представлява 36% от цената на крайния потребител на електроенергия.

Отново се посочва, че считано от януари 2020 г., нетипичен потребител в Амстердам, където се плаща нулев енергиен данък поради увеличения размер на данъчен кредит, който надвишава посочения размер на данъка за енергия. Потребителите  получават възстановяване на сумата, надвишаваща данъчния кредит. Целта на това възстановяване е да насърчи потребителите към електрификация и да се отказ от газовото отопление.

Цени на природния газ

Изследването на цената на природния газ в 28 европейски столици от 1 април 2021 г. сочи, че най-висока цена плащат от жителите на Стокхолм (такава бе картината и през февруари) - , два пъти, колкото потребителите на втория най-скъп град за синьото гориво - Берн. Това може да се обясни с естеството на шведския пазар на газ, който е малък по размер, само с 95 000 битови клиента в цяла Швеция, от които 61 000  ползват изолирана газова мрежа в Стокхолм.

В момента Амстердам е третата най-скъпа столица.

Цените в Стокхолм са над 8 пъти по-високи от тези в Будапеща, който е най-евтиният град за газ в ЕС, и около 12 пъти по-високи, ако се включи Киев. Цената на природния газ за бита е най-евтин в страните от ЦИЕ.

Най-съществените промени, които на пазара на природен газ през месец април са,  както следва:
6% увеличение на цените в Загреб поради поскъпване на енергийната компонента;
5% ръст на цените в Атина и София, поради нарастване на енергийната компонента;
4% повишение на цените в Рим, поради увеличаване на енергийната компонента;
 Нарастване на цената с 1% в Брюксел и Копенхаген поради увеличение на енергийната компонента;
 Намаление на цените с 3% в Париж;
 Спад на цените с 1% в Берн, поради намаляване на енергийната компонента;
 Понижение на цените с 1% в Лондон.

В Атина цената на природния газ продължава своята възходяща тенденция от октомври 2020 г. и тя се засилва заради нарастващото търсене, което се забелязва още през първото тримесечие на 2021 г., след достигането на исторически минимум през лятото.

По отношение на София , в изследването се посочва, че  увеличението на цените на дребно на природен газ на април се дължи на решението на българския енергиен регулатор за увеличаване на цената на газа на едро, с оглед на слабите запаси на газ в европейските газови хранилища.

В Рим, подобно на пазара на електроенергия, увеличението на цената на природния газ е в резултат на поскъпването на суровините и очаквания край на пандемията. И в двата случая цените остават на същото, или по-ниско ниво в сравнение с предишния период.

Спадът на цената в Париж пък е свързана с намаленото търсене на природен газ поради повишаването на температурата с настъпването на пролетта, както и с понижението на цената на втечнения природен газ в Европа и Азия.

Както при  цената на електроенергията, така и при цените на газа при прилагане на покупателната способност ( PPS ) картината се променя съществено.  Така при адаптиране към PPS, градовете Люксембург, Брюксел, Лондон и Рига през април се очертават като най-евтините градове.

Проучването през април за европейските столици показва, че енергията (спорният компонент на цената) представлява 43% от цената на крайния потребител на природен газ, разпределението - 30%, данъците за енергия – 12%, а  ДДС - 16% . Енергийните данъци се използват за подтикване на поведението на потребителите по отношение на използването на енергията. От януари 2020 г., енергийният данък за потребителите на природен газ за жилища обикновено е 42%. Целта е да се насърчи използването на електрическо отопление и уреди вместо газ.

Като цяло резултатите показват, че пазарните сили представляват само около половината от цената на крайния потребител, както за електричеството, така и за газа, докато националните фискални и регулаторни елементи са отговорни за другата половина. На места, където енергийната компонента е по-ниска, стимулът на потребителите е да търсят и по-конкурентни оферти.

Промени в цените на природния газ в Хърватия

От 1 април цените на природния газ за домакинствата в Хърватия са променени. Промените, определени от Хърватската агенция за енергийно регулиране (HERA) в контекста на дерегулиране на цените на пазара на газ, се отнасят за битови клиенти в 32 разпределителни зони в Хърватия (от общо 33), които използват обществената услуга за доставка на газ.

Новите цени на природния газ, които ще се прилагат до декември 2021 г., отразяват промените в разходите за доставка и доставка на газ, докато разходите за дистрибуция остават непроменени.

Промените в цените засягат цените в различните области на разпределение в Хърватия по различни нива и направления., в диапазон на увеличение до 10,3%  и спад от 4,7% -, средно при спад от 0,3%. Като цяло цената на дребно на природен газ в 21 разпределителни зони е по-ниска от преди, докато в останалите 11 е поскъпнала. По-конкретно за град Загреб, приложеното увеличение на цените е най-високо сред всички зони на разпределение и се равнява на 10,3% за клиенти  ползващи обществената услуга, което се отразява на  6% увеличение за сметката за електричество на типично домакинство. Понастоящем цената на газа в Загреб е на 5-годишен максимум и е най-високата от март 2016 г.

Още по темата: Европейските електроенергийни борси все още в търсене на „справедливата цена“

VaasaETT
Energie-Control Austria
The Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority
цени на ток за бита
цени на газа за бита
битови потребители
По статията работи:

3E news