НАЧАЛО » анализи

"Търсенията на Китай", доклад на EPRINC за китайския природен газ

fb
3E news
fb
21-05-2019 10:45:00
fb

The EPRINC Newsletter, Spring 2019 Edition

EPRINC – анализаторски център от 1944 г. с уникален поглед към света на петролната икономика и публичната политика

Въведение

 

Малка промяна в сектор на природния газ на Китай може да доведе до прекомерно въздействие върху световните пазари. Действително, политиката на Китай за смяна на въглищата с газ доведе до недостиг при глобално снабдяване и бум на спот пазарите на втечнен природен газ (LNG) през зимата на 2017 г. В резултат на това арбитражът привлече безпрецедентен брой кораби за втечнен природен газ от басейна на Атлантическия океан към Тихоокеанския басейн, откривайки началото на нова ера в азиатската газова промишленост. Воден от политическия си ангажимент за борба със замърсяването на въздуха, през последното десетилетие в Китай се отчита рекорден растеж на търсенето на природен газ. Китай през 2017 г. надмина Южна Корея като втори по големина вносител на втечнен природен газ и се очаква да надмине Япония като най-големият вносител на природен газ в света през 2019 г. Тъй като китайският сектор за втечнен природен газ е част от по-голямата газова промишленост, при обсъждането се включват различни фактори и държавни политик в този сектор. LNG представлява продължение на миналото и определящ фактор за бъдещето. Поради тази причина Batt Odgerel и William Pack от EPRINC са написали доклад, който се стреми да предаде изчерпателна представа за тази навременна тема. Докладът разглежда ролята на Китай като център за търсене на LNG и оценява как редица условия и политически инициативи могат да променят мащаба и обхвата на профила на търсенето на Китай в азиатския пазар на LNG. Изготвена е оценка на вероятните фючърси за търсенето на втечнен природен газ и препоръки, как общността на доставчиците на LNG може да се справи с нарастващата несигурност на пазарите на азиатски LNG.

 

РЕЗЮМЕ: Ключови заключения

 Китайската зависимост от внос на LNG и PNG ще продължи да нараства, ако не се появят големи пробиви в технологиите за шистов газ. Китай има запаси от шистов газ, които биха могли да намалят тези в Съединените щати. За съжаление, поради технологични бариери, геоложки трудности и липса на инвестиции, NOC/китайските национални петролни компании/ не са успели да се възползват от този потенциал. Ако не се появят големи пробиви в шистовия газ, растежът на вътрешния конвенционален и неконвенционален добив вероятно ще остане скромен в обозримо бъдеще и ще доведе до нарастваща зависимост от вноса на LNG и PNG.

 

 LNG ще бъде основният двигател на растежа на използването на природен газ до 2020 г.; Китай обаче е изправен пред значителни пречки за увеличаване дела на природния газ от сегашните си нива до 8,3% -

10%. Политиката на Китай за сектора на природен газ може да бъде разделена на три компонента: значителен ръст в използването на природен газ, сигурност и стабилност на доставките и пазарни реформи. Очаква се растежът на потреблението на природен газ и вносът на втечнен природен газ да продължи да се развива, но целта на 13-ия петилетен план за увеличаване дела на природния газ в енергийния микс, може малко да спадне от планирания процент. Това до голяма степен се дължи на недостатъчния ръст на вътрешния пазар на Китай, застоя в проектите за тръбопроводи за природен газ (PNG) и общия ограничен капацитет на страната за добив на газ. Очаква се до 2020 г. вносът да съставлява почти половината от общото търсене, като LNG ще стимулира този растеж преди очакваните умерени ефекти от нови проекти за преност на природен газ като „Силата на Сибир“.

 

 След шока на търсенето през 2017 г. официалните политики ще бъдат насочени към постигане на стабилност на доставките чрез подобрена система за съхранение и системи за подпомагане на пикови натоварвания /техники за намаляване на потреблението/. Около четири милиона домакинства през зимата на 2017 г. преминаха от въглища към газ или електричество за отопление, като допринесоха за изключително тесните газови пазари и високите цени на LNG. Преходът дойде за сметка на общественото благосъстояние, тъй като някои домакинства и училища трябваше да издържат зимата без достатъчно отопление. За да се гарантира сигурността и стабилността на доставките,

 

Китай изравнява капацитета си за съхранение и на върхово потребление, особено по отношение на подземните си газохранилища (UGS) и станции за приемане на LNG и прилага строги изисквания и наказания за нарушения. Подобрената система за контрол на върховото потребление ще изглади последиците от сезонните колебания и ще спомогне за поддържането на по-стабилен LNG сектор.

 

 Дългосрочните договори за втечнен природен газ ще останат силни въпреки стабилния ръст на спот търговията. Въпреки че конвенционалното мнение е, че спот LNG пазарите се увеличават, делът на средносрочните и дългосрочните договори в общия внос остава на същото ниво, поради последните сделки с големи компании като Qatargas. Тази тенденция се подкрепя от правителствената политика за осигуряване на национална сигурност на доставките на газ.

 

 Китай непрекъснато показва напредък в пазарните си реформи, но продължава да изостава значително от газовите пазари в САЩ и Европа. Китай се стреми към по-либерализирани пазари на природен газ с подобрени механизми за ценообразуване, отворен достъп до инфраструктурата и центрове за прозрачна търговия с газ. Държавният съвет предприема стъпки за обединяването на цените на газа за жилищни и нежилищни нужди и започна политика за отваряне достъпа на трети страни до терминалите за приемане на LNG. Китай е създал търговски центрове в Shanghai и Chongqing, за да продължи либерализацията на цените на газа и да определи ценови показатели за азиатските пазари на природен газ. Въпреки последните китайски инициативи, китайските механизми за газовото ценообразуване все още не са напълно пазарно-ориентирани и изостават далеч от тези на САЩ и Европа. Това означава, че вътрешните газови цени остават обвързани с алтернативни горива, а дългосрочните договори за втечнен природен газ са свързани с цените на петрола на азиатския пазар. Пълната зрялост на китайските търговски центрове вероятно ще отнеме много време, в момента с малко интерес, генериран в международен план.

 

Преводът е публикуван Бюлетна на Център за изследване на Балкански и черноморски регион

По статията работи:

Маринела Арабаджиева