НАЧАЛО » анализи

Турция ще инвестира 11 млрд. щатски долара за енергийна ефективност до 2023 г.

Страната е на шесто място в Европа и на тринадесето място в света по капацитет на зелена електроенергия

fb
3E news
fb
07-03-2021 09:03:10
fb

Турция ще да намали потреблението на първична енергия с 14% и годишните емисии на въглероден диоксид с 66 милиона тона, заяви заместник-министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар. За целта ще бъдат инвестирани близо 20 милиарда щатски долара в енергийна ефективност до 2023 г.

Капацитетът на вятърните електроцентрали в Турция достигна 9 GW, а на фотоволтаичните централи е 7 GW обяви Байрактар по време на видео конференция, информира Balkan green energy news. По неговите думи средният темп на нарастване на възобновяемите енергийни източници е бил 11% през последните десет години и страната планира да добавя по 1 GW вятърна и слънчева енергия всяка година през следващото десетилетие.

„Имаме и много амбициозна програма за енергийна ефективност. Включва различни сектори: енергетика, промишленост, селско стопанство, транспорт, хоризонтални политики, инвестиции в сгради ... ”подчерта той и добави, че правителството планира да инвестира почти 11 млрд. щатски долара в това направление. Така ще се намали потреблението на първична енергия с 14% и ще намали годишните емисии на въглероден диоксид с 66 милиона тона.

Необходими са спешни действия за декарбонизация

Избухването на COVID-19 засегна енергийния сектор на фона на глобална икономическа криза, заяви Байрактар. „Спадът в инвестициите в енергетиката в крайна сметка носи реален риск за енергийната сигурност и устойчивост...

За да се даде приоритет на трансформацията на глобалния енергиен сектор от базиран на изкопаемите гориво до беземисионна енергетика през втората половина на този век и да се намалят свързаните с енергията емисии на CO2, които ние наричаме декарбонизация на енергийния сектор, се нуждаят от спешни действия в мащабен мащаб”, твърди той.

Разширяването на възобновяемите енергийни източници е съществена част от енергийния преход на Турция, каза Байрактар и добави, че страната е на шесто място в Европа и на тринадесето място в света по капацитет на зелена електроенергия. Той също така подчерта необходимостта от осигуряване на газ за промишлеността и домакинствата, както и за производството на електроенергия.

Ролята на природния газ

Природният газ също е от решаващо значение за турските енергийни пазари, както и за икономиката като цяло, припомня заместник-министъра. Той посочи откриването на газовото находище в Сакария, съдържащо 400 милиарда кубически метра гориво, като каза, че това ще намали сметката за внос и дефицита по текущата сметка. Байрактар отбеляза, че делът на втечнения природен газ (LNG) се е увеличил от 22%, регистриран през 2018 г., до 31 на сто през миналата година.

Турция
Енергийна ефективност
вложения
Алпарслан Байрактар
зелена енергия
природен газ
По статията работи:

Георги Велев