НАЧАЛО » анализи

Средната цена на БНЕБ при „Пазар Ден напред“ за април расте, но количествата намаляват

Търгуваните обеми намаляват и в другите сегменти на пазара

fb
3E news
fb
20-05-2019 11:06:00
fb

Средната цена за базов товар в сегмента „Пазар Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през април 2019 г.  расте, но количествата намаляват. Същата тенденция е регистрирана и при „Пазар в Рамките на деня“, както и при изтъргуваните количества на „Централизиран пазар за двустранни договори“. Това става ясно от публикуваният доклад на БНЕБ за месец април.

Пазар Ден напред

Средната цена за базов товар в сегмента „Пазар Ден напред“ на енергийната борса за месец април нараства с 18.6 % илr с 12.75 лв./MWh - до 81.40 лв. за MWh.


Повишение е регистрирано и при всички други показатели, с изключение на регистрираната най-ниска цена. Така например при средната цена за пиков товар е отчетено повишение от 15.09 % - до 88.04 лв. за MWh, а по отношение на средната цена за извънпиков товар нарастването е с 22.0 % - до 74.76 лв. за MWh. За сравнение, през месец март тя е била в размер от 61.29 лв. за MWh.

Най-ниската цена, регистрирана през месец април в сегмента „Пазар Ден напред“ е 0.23 лв. за MWh, като спрямо предходния март намалява (минус) със съществените 96.3 %. През март съответно най-ниската регистрирана цена е 6.20 лв. за MWh.


Много високо е и покачването по отношение на най-високата цена, като според данните регистрираната такава в този сегмент е 200.08 лв. за MWh, като за сравнение при предходния март отчетената най-висока цена е съставлявала 155.02 лв. за MWh. Увеличението, според данните е 29.1 %.
Среднопретеглената цена, регистрирана на „Пазар Ден напред“ за месец април е 84.62 лв. за MWh, нараствайки с 21.8 % или с 45.06 лв. за MWh. За сравнение, през месец март среднопретеглената цена е  69.48 лв. за MWh. Няма как да не се отбележи, че по отношение на тенденциите на среднопретеглените цени се отчита спад през февруари и март.

Докато цените растат, търгуваните обеми в този сегмент намаляват. Така например, ако общият търгуван базов обем през март е бил 658 354.3 MWh, то през арил се свива с 8.2 % - до 604 493.0 MWh. Пиковият обем намалява с 5.7 % или с 19 750.3 MWh до 327 781.9 MWh, а при извънпиковият спадът е с  11.0% - до 276 711.1 MWh.


Понижение от (минус) 5.1 % е отчита и при среднодневният търгуван обем – до 20 149.8 MWh, както и при средночасовият търгуван обем (минус 5.2 %) - до 839.6 MWh.


Търговските участници от 70 през март, през април намаляват на 69.

От отчета на БНЕБ за търгуваните обеми на „Пазар Ден напред“ по вид на търговския участник става ясно, че през миналия месец покупката на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение е 19 %, от търговците – 71 %, и от потребители – 10 %. Осъществяването продажби в този сегмент са например 67 % от производители, 26 % от участници с до и над 4 MW, а 7 % - от търговци.  

Пазар в Рамките на деня


Като цяло, данните в този сегмент сочат ръст на цените и спад на търгуваните обеми. Среднопретеглената цена е изчислена на 62.91 лв. за MWh, като се увеличава с 6.94 лв. за MWh или с 12.4 %. За сравнение, през месец март е отчетена среднопретеглена цена от 55.97 лв. за MWh.

Среднопретеглената цена пиков товар нараства до 65.11 лв. за MWh или с 8.2 % , а среднопретеглената цена извънпиков товар – до 58.82 лв. за MWh (10.9 %) в сравнение с 53.05 лв. за MWh през третия месец на годината.


На този фон не може да не се отбележи същественият спад на търгуваните обеми. Така например общо търгуваният базов обем в сегмента „Пазар в Рамките на деня“ намалява (минус) със 77.7 % . Така например, ако през месец март общо търгуваният базов обем е бил 103 841.9 MWh, през април намалява до 23 120.4 Mwh.


Съответно спадът при пиковият обем е до 15 036.2 MWh през април в сравнение с 42 653.2 MWh през месец март – минус 64.7 %. Още по-високо е понижението при извънпиковият обем – достига до минус 86.8 % или до 8 084.2 MWh през април в сравнение с 61 188.7 MWh през месец март. Със 77.0 % намалява и среднодневният търгуван обеч – до 770.7 MWh ( 3 349.7 MWh през месец март), както и средночасовият (също минус 77.0% ) - до 32.1 MWh.


Регистрираните пазарни участници през април нарастват до 51 от 47 през март, но активните намаляват от 40 на 39.

Централизиран пазар за двустранни договори

Спад на среднопретеглената цена, но и на доставените количества се отчита и в частта за доставките, но при търговията количествата намаляват, а цената расте.


Среднопретеглената цена на доставените колечиства през април намалява слабо – с 2.6 % - до 85.24 лв. за MWh в сравнение с 87.50 лв. за MWh през март.


Общо доставените количества се понижават (минус) с 13.2 % или с 231 674.3 MWh. За сравнение, ако през месец март доставените количества са били 1 758 602.7 MWh, то през април достигат до 1 526 928.4 MWh.


Среднопретеглената цена през април в този сегмент нараства (плюс) и то доста – с 21.2 % спрямо март – до 95.02 лв. за MWh. За сравнение през март тя е била 78.42 лв. за MWh.


В същото време общо изтъргуваните количества намаляват (минус) с 97.9 % или с (-) 98 435.0 MWh до 2 100.0 MWh през април спрямо 100 535.0 MWh през месец март.

По статията работи:

Маринела Арабаджиева