НАЧАЛО » анализи

Изменението на климата може да предизвика глобална финансова криза

fb
3E news
fb
03-07-2019 01:57:00
fb

By Nick Cunningham - Jun 12, 2019, oilprice.com

Високопоставен финансов регулатор на САЩ се опасява, че изменението на климата може да застраши глобалните финансови пазари.

Rostin Behnam, комисар в Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), заяви, че финансовата система е изложена на риск от нарастващата честота и тежест на бурите. "Последиците от изменението на климата влияят върху всеки аспект на американската икономика – от производството в селското стопанство към търговския процес и финансирането на всяка стъпка в тези процеси", каза Rostin Behnam по време на срещата на консултативния комитет по пазарен риск на CFTC в края на м. юни. "Тъй като повечето от световните пазари и регулатори на пазара предприемат стъпки за оценка и смекчаване на настоящите и потенциални заплахи от изменението на климата, ние в САЩ трябва също да изискваме действия от всички сегменти на публичния и частния сектор."

Той добави: "Нашите стокови пазари и финансовите пазари, които ги подкрепят, ще пострадат, ако не предприемем действия за намаляване на риска от климатичните промени ."

Посланието не е непременно ново, но е значително,важно, тъй като идва от CFTC, която не е изолирана територия, откъсната от останалите институции. Също така е от значение фактът, че Behnam е назначен в CFTC от президента Тръмп, въпреки че по закон вакантното място, което той е заел, трябва да бъде за демократ.

Behnam ще помогне за създаването на експертна група, която да проучи рисковете за финансовата система от изменението на климата.

"Ако изменението на климата причини по-волатилни чести и екстремни метеорологични събития, ще имате сценарий, при който тези големи доставчици на финансови продукти - ипотеки, застраховка на дома, пенсии - не могат да прехвърлят риска от портфейлите си," каза Benham в интервю. "Абсолютно ясно е, че изменението на климата представлява финансов риск за стабилността на финансовата система."

Benham каза, че светът е отчел за миналата година $160 милиарда икономически разходи заради природни бедствия. Съвсем наскоро Средния Запад на САЩ се изправи пред криза с библейски нива на наводнения, които унищожиха американските ферми - вид бедствие, което се очаква да става по-често.

Финансовите регулатори започнаха да обръщат по-голямо внимание на риска от изменението на климата. Глобална мрежа от около 40 централни банки създаде мрежа за екологизиране на финансовата система (NGFS), инициатива, предназначена да „управлява рисковете и да мобилизира капитал за зелени и нисковъглеродни инвестиции“. след като е наложително централните банки да се подготвят за такива опасности. "NGFS признава, че съществува сериозен риск, свързан с климата и финансови рискове, които не са напълно отразени в оценката на активите", се казва в доклада на NGFS от април 2019 г.

„Преходът към зелена и нисковъглеродна икономика не е ниша, нито е `приятно да я има` за щастливите. Това е от решаващо значение за нашето собствено оцеляване”, заяви Frank Elderson, ръководител на NGFS. "Няма алтернатива." През март San Francisco Fed /Федерален кредитен съюз на Сан Франциско също предизвика тревога, като отбеляза широко разпространените рискове в различните индустрии. „Тези рискове включват потенциални загуби от банкови заеми в резултат на прекъсвания на бизнеса и фалити, причинени от бури, суши, горски пожари и други екстремни събития“, заяви федерацията. „Съществуват и преходни рискове, свързани с приспособяването към нисковъглеродна икономика, като неочакваните загуби в стойността на активите или компаниите, които зависят от изкопаемите горива.“

Последната точка е аргумент, който печели доверие в енергийната индустрия. Идеята е, че в петролната и газовата промишленост може да са завишени оценките, като се има предвид, че голяма част от резервите в техните документи може никога да не бъдат извлечени и изгорени/използвани. Те ще бъдат засегнати от „блокирани активи“. Тези нефтени и газови компании може да струват само малка част от това, на което в момента се търгуват, ако се окаже истина горното твърдение.

David Fickling наскоро отбеляза в Bloomberg Opinion, че Royal Dutch Shell сякаш се сблъсква с тенденцията петролните компании агресивно да се опитват да заменят всеки последен добив на петрол. Вместо това Shell изглежда е доволен, че резервите му са очевидна стратегия за започване на подготовка за бъдещето с ниски въглеродни емисии. Shell увеличава инвестициите в производството на електроенергия.

Но рискът не е ограничен до петролните и газовите компании. „Финансовите фирми с ограничени емисии на въглероден диоксид все още могат да се сблъскат със значителна експозиция на кредитния риск заради климата, например чрез заеми за засегнати предприятия или ипотеки върху крайбрежни недвижими имоти“, предупреди San Francisco Fed.

„Ако такива експозиции са в голяма степен корелирани в различните региони или индустрии, произтичащият от това риск, свързан с климата, може да застраши стабилността на финансовата система като цяло и в крайна сметка, рисковете, свързани с климата, застрашават икономиката „чрез повишени кредитни спредове, по-голяма предпазна мярка и, в крайна сметка, финансова криза“.

 Преводът е публикуван в Бюлетин на Център за изследване на Балкански и черноморски регион

По статията работи:

Маринела Арабаджиева