НАЧАЛО » анализи

Европейските електроенергийни борси остават под натиска на СО2 и газа

fb
3E news
fb
10-05-2021 11:05:26
fb

Европейските пазари на електроенергия отчетоха през април най-високите цени за последните осем години.  Това включва и цената на фючърсите за електроенергия, а „пазар ден напред“ не е изключение. По-високите ценови нива се пренасят и през първите дни на месец май. Основната причина е непрекъснатото покачване въглеродните (СО2) емисии и газа, които също отбелязаха рекордни стойности. От декември месец 2020 г. непрекъснато се поставят рекорди и току-що отминалата седмица завърши с ново постижение като фючърсите за декември тази година достигнаха до 51.07 евро за тон. Експертите все още спорят дали това е това покачване е временно или структурно, но поражда несигурност, която не е в услуга на пазарите на електроенергия. Най-засегнати от това са големите потребители и енергоинтензивните индустрии.

Все по-високи цени

Цените на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ останаха високи и през отминалата седмица. Общата картина бе доста разнородна с ден за доставка 4 май, когато на електроенергийната борса на Иберийския полуостров (Испания и Португалия) бе отчетена най-високата цена от 81.27 евро за MWh, следвана от тази в Италия – 74.41 евро за MWh и в Гърция – 63.99 евро за MWh.

На другият полюс останаха стойностите, постигнати на електроенергийните борси в Германия – 30.26 евро за MWh, Нидерландия – 32.92 евро за MWh и Белгия – 33.16 евро за MWh, както и малко по-високото ниво във Франция - 36.99 евро за MWh.

На този фон цените на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ – 47.69 евро за MWh), както и на две от страните, с които страната ни има физическа граница (Румъния  - 48.67 евро за MWh и Сърбия – 48.09 евро за MWh) са някъде по средата, сочи статистиката на energylive.cloud. Все пак в рамките на единния общ електроенергиен пазар (без цените на скандинавските страни, които не влизат в този преглед) се формира разлика от порядъка на 30 – 20 евро за MWh.  

С ден за доставка 5 май цените на електроенергията, търгувана в сегмента „ден напред“ на петте пазара, където стойностите бяха много високи тръгна надолу. Така на иберийския пазар се понижи (до 75.71 евро за MWh), в Италия (слабо – до 72.77 евро за MWh) и Гърция (57.48 евро за MWh). В същото време на пазарите в Германия (слабо до 31.81 евро за MWh), Белгия и Нидерландия се повиши до 55.16 евро за MWh и 43.77 евро за MWh съответно.

Скок бе постигнат и при стойностите на БНЕБ до 51.96 евро за MWh, както и на румънския (55.78 евро за MWh) и сръбския електроенергиен пазар (52.98 евро за MWh) в този сегмент.

В дните с доставка 6 и 7 май цените в сегмента „пазар ден напред“ на всички европейски електроенергийни борси останаха високи и на практика демонстрираха задъхването на пазара. Най-високите цени през изминалата седмица бяха постигнати с ден за доставка 7 май, когато на повечето от борсите те се движеха в диапазона 71 – 73 евро за MWh. Под това ниво, но близко до него бяха електроенергийните борси в Словакия и Унгария – 68 евро за MWh. Доста под това ниво бяха електроенергийните борси в Румъния - 63.73 евро за MWh, Сърбия – 63.76 евро за MWh и Гърция – 64.8 евро за MWh.

Най-високата цена, постигната с ден за доставка 7 май е на италианската електроенергийна борса – 74.63 евро за MWh. Най-ниската – на БНЕБ – 57.27 евро за MWh.

С наближаването на първия от почивните дни - събота, с изключение на Италия, Гърция и Полша стойностите на повечето европейски електроенергийни борси спаднаха до нива от порядъка на 54.07 евро за MWh (Чехия, Словакия, Унгария) до 50.74 евро за MWh (Германия) и под това ниво – малко над 47 евро за MWh (Франция, Испания, Португалия).

Цената, постигната на Българската електроенергийна борса остана на ниво от 50.72 евро за MWh и е под отчетените на двете от борсите, с които страната ни има физическа граница (Румъния - 53.23 евро за MWh и Сърбия – 55.76 евро за MWh).

След спад от над 93 % - ръст от 2027 %

С ден за доставка 9 май картината на европейските електроенергийни борси се промени драстично, като, с изключение на Италия, където цената остана на високото ниво от 70.14 евро за MWh, на всички европейски електроенергийни борси бе отчетен много висок спад. По-интересното е, че постигнатите стойности в „пазар ден напред“ са изключително разнородни. Най-ниска е цената, постигната в този сегмент на електроенергийната борса в Белгия - 2.7 евро за MWh (спад с 93.7 %), следвана от тази в Швейцария – 2.92 евро за MWh и Германия – 3.62 евро за MWh (- 92.9 %). На другите пазари стойностите варират от малко над 7 до близо 11 и над 15 евро за MWh.

Постигнатата цена с ден за доставка 9 май остана доста по-висока на БНЕБ – 42.13 евро за MWh, включително и в сравнение с две от борсите, с които страната ни има физическа граница – Румъния (22.03 евро за MWh) и Сърбия (19.86 евро за MWh), но пък близка до тази на гръцката електроенергийна борса (40.43 евро за MWh).

В първия ден от новата седмица европейските електроенергийни борси правят опит за връщане към по-нормалните стойности. Но с цената на изключително висока волативност. След спада до 2.7 евро за MWh с ден за доставка 9 май, стойността на електроенергията, търгувана в сегмента „ден напред“ на белгийската електроенергийна борса с ден за доставка 10 май расте с невероятните 2027.6 % до 57.54 евро за MWh.

С 1877.8 % до 57.65 евро за MWh от 2.92 евро расте цената на електроенергията на швейцарския пазар. След нея с ръст от 1 485.5 % се нарежда по повишение стойността на електроенергията в този сегмент на  борсата в Германия до 57.46 евро за MWh. На останалите европейски борси в този сегмент скокът не е по-малък – варира от 778.0 % (Франция  - 58.36 евро за MWh) до 463 % (Испания и Португалия – 59.26 евро за MWh) и  297.1 % (Унгария – 59.15 евро за MWh).

Най-слаб ръст в процентно отношение е отчетен на италианската електроенергийна борса – едва 1.6 %, но цената там продължава да е най-високата – 71.27 евро за MWh.

На фона на тази волативност, повишението с 42.2 % на Българската електроенергийна борса изглежда по-поносимо, а цената изглежда сравнима предвид доста по-високите стойности на съседните електроенергийни борси – 65.07 евро за MWh, регистрирани в Румъния (ръст със 195.3 %), 63.63 евро за MWh в Сърбия (ръст с 220.3 %) и 65.1 евро за MWh в Гърция (ръст с 61 %).

Производство и търсене на електроенергия

Производството на електроенергия на европейските електроенергийни пазари е различно и това има значение.  Във Франция например над 61 % от електроенергията е от АЕЦ, а в резултат на това и емисиите с нисък интензитет от около 53 (gCO₂eq/kWh) В Германия вятърните мощности особено през този сезон осигуряват до 40 % от електроенергията, а интензитета спада до 170 – 230  (gCO₂eq/kWh).Унгария също разчита на 36 % производство от АЕЦ. В България, тъй като единият от блоковете в АЕЦ „Козлодуй“ е в планов ремонт производството на електроенергия от ядрени мощности е едва 23 % , но пък благодарение на доскорошните валежи са задействани ВЕЦ-овете. Те обаче не са достатъчни и естествено производството от въглищните централи (около 30 – 33 %) е това, което осигурява необходимата електроенергия. В резултат на това интензитета на емисиите СО2 надскача 330 – 340 (gCO₂eq/kWh).

С приближаването на лятото се увеличава и дела на слънчевите мощности. Според данните, през април тази година спрямо същия месец на предходната година на всички европейски електроенергийни пазари производството от фотоволтаични мощности се е повишило. Данните и тук обаче са много различни и се дължат на закъснялата пролет – ръст например се отчита на производството от слънчеви батерии Испания с 36 % , във Франция – с 11 %, но спад в Италия с 9,3 % и в Германия – с 14 %.

Прави впечатление, че напоследък се отчита спад на производството на вятърна енергия и април спрямо март 2021 г. не е изключение - варира от 39 до 12 процента. Разбира се, има и такива пазари, на които се отчита ръст.

Търсенето на електроенергия, регистрирано на годишна база през април според данните се увеличава на всички европейски пазари на електроенергия.  Това се дължи на възстановяването на трудовата и индустриалната активност през 2021 г. в сравнение с историческия спад в резултат на  ефекта от  пандемията от коронавируса, регистриран през април 2020 г.

На повечето от пазарите е регистриран ръст на търсенето с повече от 15%, а на някои (например Франция и Италия ) -  до 22%. В същото време метеорологичните данни сочат за средни температури, които са по-ниски от тези от април миналата година. С наближаването на по-топлото време търсенето се очаква  цената да спадне, но тук възможностите за прогнози са много ограничени.

До дни от отчета на БНЕБ за април ще са ясни и статистическите данни за този сегмент и у нас, което ще даде възможност и за изясняване на картината за очакванията.
Като цяло от данните на европейските електроенергийни борси става ясно, че през април 2021 г. средната месечна цена е над 50 евро за MWh на почти всички европейски пазари на електроенергия.

За някои от тях обаче това е най-високата цена от 2018 г. (Испания и Португалия) , за други от 2008 (Германия и Франция), а за трети от 2012 – 2013 г. (Италия и Белгия и Нидерландия съответно).  При това е важно да се каже, че среднодневното увеличение (тоест не в сегмента „ден напред“) варира от 43 до 26 и около 17 и около 10 процента за различните пазари.

Брент, горива и CO2

Цените на фючърсите на петрола Brent за юни 2021 г. на пазара на ICE през април останаха над 60 долара за барел. Месечната минимална цена от 62,15 долара за барел беше регистрирана на 5 април, а максималната -  68,56 долара барел беше постигната в края на месеца ( 29 април ).  Средната месечна цена е 65,33 долара за  барел. Това е 145% по-висока стойност април 2020 г., когато цената на петрола бе 26,63 долара барел.
През първите дни на месец май цената на юлските фючърси за петрола сорт Brent се движи над 67 долара за барел, а сутринта на 10 май вече се наблюдава ръст до 68,70 долара за барел.

И това е независимо сериозното положение на пандемията COVID-19 в Индия, което пък е против първоначалните прогнози, че ситуацията в тази страна може да се отрази на спад на фючърсите.  

Що се отнася до фючърсите на TTF на пазара на ICE за месец май 2021 г., те регистрираха своята минимална месечна цена на сетълмент от 18,94 евро за MWh на 9 април при цена 22,50  евро MWh, в четвъртък, 29 април. Тази цена на фючърсите за май 2021 г. беше най-високата през последните две години. Средната стойност, регистрирана през месец април, е 20,25 евро за MWh, което представлява  увеличение с 16%. В сравнение с април миналата година – повишението е 203 процента. В допълнение, в края на миналата седмица – 8 май при това бе постигнат нов ценови рекорд от 24, 375 евро за MWh.

Що се отнася до фючърсите за емисиите на CO2 на пазара EEX  от декември 2021 г., на 1 април беше регистрирана месечната минимална цена  от 42,48 евро за тон. Цените се увеличиха през втората половина на месеца. На 30 април, беше достигната максималната месечна цена за сетълмент от 48,84 евро за тон, което представлява нов рекорд за времето на наблюдение. Все пак експертите отчитат средна цена от  45,33 евро за тон през април - с 11% по-висока от тази от тази през март 2021 г.-  40,96 евро за тон. В сравнение със средната стойност за месец април 2020 г. за референтния договор от декември същата година, когато достига 20,09 евро тон. Така средната стойност за април 2021 г. е по-висока със 126%.

Към това трябва да се добави, че първата седмица на месец май цената на фючърсите за СО2 за декември 2021 г. постигна нов рекорд от 51.07 евро за тон.

Загрижеността на големите потребители остава. Най-засегнатите през този период на високи ценови стойности остават  големите потребители и електроинтензивната индустрия. В България това най-много ще се отрази на НЕК и вече предизвиква безпокойство.  Несигурността в развитието на цените в средносрочен и дългосрочен план и опасението, че ескалацията на цените на CO2 и газа ще продължи, води до това потребителите да търсят фючърси на електроенергия за 2022 г., за да се опитат да се хеджират този ръст, което пък води до значително увеличение на цените на фючърсните пазари. Ситуацията прави пазара доста непрогнозируем, но все пак електроенергийните борси разполагат с механизми, които да потиснат ескалацията на цените на СО2 и газа. Въпросът е, че понякога и той има своите граници.

европейски електроенергийни борси
БНЕБ
пазар ден напред
По статията работи:

Маринела Арабаджиева