НАЧАЛО » анализи

Делът на ВЕЦ в енергийния баланс за първите 17 дни на тази година расте до 228.89 %

Спрямо същите дни на 2020 г. производството на електроенергия за пръв път излиза на плюс, но периодът е все още твърде кратък и данните не са показателни

fb
3E news
fb
19-01-2021 11:01:58
fb

Производството на електроенергия расте и вече се отчитат, макар и слаб, но положителен резултат, докато потреблението все още остава на минус. Показателите за участието на базовите централи и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежа запазват също са на минус. Затова пък дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) расте съществено. Салдото (износ-)също е положително. Все пак периодът за сравняване остава дост къс, само от 17 дни и е рано за изводи. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор за енергийния баланс на България за времето от 1 до 17 януари 2021 г. спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за първите седемнадесет дни на месец януари от настоящата 2021 г. година нараства (плюс) с 0.21 % и достига до обем от 2 182 713 MWh. За същото време на предишната 2020 г. производството на електроенергия е било в обем от 2 178 103 MWh.

За разлика от производството, за времето от 1 до 17 януари тази година потреблението на електроенергия остава на минус. За сравнение, ако през посочения период на 2020 г. потреблението на ток е било от порядъка на 2 208 890 MWh, то според данните на системния оператор за същото време на тази година то се свива до 2 029 905 MWh. Това е понижение (минус) с 8.10 %.

Салдото (износ-внос) остава положително, въпреки че не е представено конкретно изчисление в процентно отношение. Така например, за сравнявания период на първите седемнадесет дни от миналата година салдото (износ-внос) е било от порядъка на минус 30 787 MWh. За посочените първи 17 дни на 2021 г. салдото (износ-внос), според посочените данни достига до обем от 152 808 MWh.

Делът на базовите централи за сравнявания отчетен период на настоящата 2021 г. е в обем от 1 777 273 MWh и намалява (минус) с 8.39 %. Година по-рано през първите 17 дни на месец януари дела на базовите централи е достигал до обем от порядъка на 1 940 006 MWh.

Доста висок спад се отчита при участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната система. Все пак става въпрос за зимен период, а е и много къс, за да може данните да са показателни, за каквато и да е тенденция.

Участието на ВЕИ в преносната система за времето от 1 до 17 януари тази година намалява до 53 345 MWh или с (минус) 18.68 %. Според данните, за същото време на предишната 2020 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа е било от порядъка на 65 597 MWh. В частност този спад се дължи както вятърните (минус 13.69 %) и фотоволтаични (минус 38.46 %) мощности, така и на биомасата (минус 14.36 %).

Дела ВЕИ в разпределителната мрежа за първите 17 дни на настоящата година възлиза на 66 106 MWh. Това е спад (минус) с 22.72 % спрямо същите дни на 2020 г., когато участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигало до обем от 85 544 MWh. В частност това се дължи на по-ниския дял, както на вятърните (минус 21.17 %) и фотоволтаични (минус 29.32 %) мощности, така и на биомасата (минус 6.93 %).

Затова пък участието на ВЕЦ расте и достига внушителните (плюс) 228.89 %. Така например, през сравнявания януарски период от седемнадесет дни на 2020 г. дела на ВЕЦ е възлизал на  86 956 MWh. За същите тези дни  на 2021 г. участието на ВЕЦ расте до обем от порядъка на 285 989 MWh.

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
внос на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева