НАЧАЛО » анализи

ВЕИ изпревариха изкопаемите горива като основен източник на енергия в ЕС през 2020 г.

fb
3E news
fb
25-01-2021 01:01:25
fb
Източник: 3eNews, архив

Възобновяемите енергийни източници са произвели 38% от електроенергията на ЕС през 2020 г., изпреварвайки въглищата и природният газ, като станат основният източник на електроенергия за първи път в Европа. Това сочи нов доклад, публикувани в понеделник от от мозъчните тръстове Ember и Agora Energiewende.

Делът на изкопаемите горива в електроенергийния микс е спаднал до 37%, докато останалите 25 на сто идват от ядрената енергетика, сочи проучването, цитирано от Euractiv.  Както вятърната, така и слънчевата енергия увеличиха капацитета си през 2020 г., произвеждайки съответно 14% и 5% от електричеството в ЕС. Заедно те генерираха една пета от електроенергията на общността.

Останалият дял от възобновяеми енергийни източници (19%) се доставя главно от ВЕЦ и биомаса. Те обаче са останали стабилни през последните години и са спрели растежа си.

 

„В началото на десетилетие за глобални климатични действия е задоволително, че Европа вече е достигнала тази точка на преобръщане на зелената енергия. Бързият растеж на вятърната и слънчевата енергия принуди въглищата да намаляват, но това е само началото“, смята Дейв Джоунс, старши анализатор на електроенергийните пазари в Ember Climate. Ръста на ВЕИ и намаляването на въглищата и газа означава, че производството на електроенергия в Европа е било с 29% по-чисто в сравнение с 2015 г.

 

„Европа разчита на вятърната и слънчевата енергия, за да гарантира, че не само въглищата ще бъдат поетапно премахнати до 2030 г., но и ще заменят производството на природен газ, ще заменят затварящите се атомни електроцентрали и ще отговорят на нарастващото търсене на електричество от електрически автомобили и термопомпи“, добави Джоунс.

В перспектива обаче има много предизвикателства. ЕС има обвързваща цел да увеличи дела на възобновяемите енергийни източници до 32% от общия си енергиен микс до 2030 г. спрямо малко под 20% в момента. Но тази цел ще трябва да бъде повишена до 38-40%, за да се изпълнят актуализираните климатични цели на блока за 2030 г., смятат от Европейската комисия.

През 2020 г. капацитетът на вятъра и слънцето се е увеличил с 51 тераватчаса - много над средния - но проучването казва, че ще трябва да се увеличава със 100 TWh годишно, за да изпълни новите цели на ЕС в областта на климата.

Огромни разлики

Страните от ЕС изложиха планове за производство на възобновяеми източници миналата година, но в момента тези планове биха довели до ръст от само 72 TWh часа годишно.

Има и огромни несъответствия между държавите-членки на ЕС. Докато Дания генерира 62% от електроенергията си от вятърна и слънчева енергия през миналата година - двойно повече от дела на втората Ирландия - пазарът й остава сравнително малък - 18 TWh.

И седем държави едва са отбелязали ръст на ВЕИ от 2015 г. Насам. Това са Португалия, Румъния, Австрия, Италия, Чехия, Словакия и България, добавят от Ембер.

Данните за потреблението на електроенергия в Европа също бяха повлияни от пандемията COVID-19.

Поради мерките за блокиране, приложени в цяла Европа, търсенето на електроенергия е спаднало с 4% през 2020 г., отбелязвайки значителен спад в сравнение с предходните години.

Но въздействието на кризата с COVID-19 върху търсенето на електроенергия беше краткотрайно и изкопаемите горива се възстановиха по-късно през годината, подпомогнати от спад в ядреното производство, който имаше най-лошата година с 10% намаление на производството.

Междувременно въглищата продължават да се сриват, потъвайки с 20% през 2020 г. и намалявайки наполовина от 2015 г. насам. Газът от своя страна е спаднал само с 4%, подпомогнат от „стабилната цена на въглеродните емисии“, което го прави „най-евтината форма на производство от изкопаеми горива“, сочат данните от доклада.

А половината от спада при въглищата се дължи на възобновяемите енергийни източници, докато другата половина е заради пониженото търсене, причинено от кризата с COVID.

Нидерландия и Испания имаха най-голямо намаление на въглищата в енергийния си микс, намалявайки ги наполовина. Полша обаче намали това производство с едва 8 на сто.

ВЕИ
ръст
електроенергиен микс
Европа
изкопаеми горива
въглища
По статията работи:

Георги Велев