Вносът на ток от началото на януари до 29 март тази година расте с 84.81 процента

Спрямо сравнявания период на предходната 2019 година износът на ток намалява със 17.73 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2755
article picture alt description

Ново подобрение на показателите на производство, потребление и износ на електроенергия се наблюдава за времето от началото на януари към края на месец март, въпреки че показателите все още са отрицателни. Вносът на ток все още остава положителен и на високо ниво. Нещо повече – леко се увеличава спрямо седмица по-рано. Подобряват се в същото време и данните за участието на базовите централи, както и за участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) особено в преносната мрежа. Расте и участието на водноелектрическите централи, въпреки запазващите се минусови нива.. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от началото на януари до 29 март 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г  

Производството на електроенергия за периода от първия ден на месец януари към края на март (29.03) тази година е в обем от 11 362 148 MWh. В сравнение с аналогичния период на миналата година то обаче намалява с 9.22 % (минус 10.29 на сто преди седмица). За същия период на 2019 г. то възлизало на 12 515 687 MWh.

Потреблението на електроенергия също се подобрява, въпреки че спрямо сравнявания период на предходната година все още остава отрицателно – минус 1.04 %. Ако за времето от 1 януари до 29 март 2019 г. потреблението на електроенергия е било в обем от 10 861 937 MWh, то през същото време на 2020 г. е от порядъка на 10 748 466 MWh.

Износът на електроенергия от януари почти до края на месец март все още гони висок отрицателен дял – минус 17.73 %, но ако се върнем към по-ранни периоди на тази година определено, макар и бавно се наблюдава наваксване на разликите (минус 21.73 % преди седмица).  Така например за януари – март тази година (без последните два дни от месеца) износът на електроенергия е в обем от 1 959 804 MWh. През аналогичния период на миналата година износът на ток е съставлявал 2 382 240 MWh.

Вносът на ток продължава да държи висок положителен дял. Така например ако през времето от първия ден на месец януари до двадесет и деветия ден на месец март 2019 г. внесената електроенергия е била в обем от 728 389 MWh, то през същото време на 2020 г. нараства до 1 346 122 MWh. Това е увеличение (плюс) от 84.81 % (лек ръст спрямо миналата седмица – 82.07 % ).

Подобрение се наблюдава по отношение на участието на базовите централи, въпреки че и при тях все още се запазват минусовите ниво. За сравнение, ако през сравнявания отчетен период на предходната година участието на базовите централи е било от порядъка на 10 858 823 MWh, то през настоящата година се понижава до 9 853 101 MWh или минус 9.26 %.

За пореден сравняван период делът на ВЕИ остава положителен.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от началото на годината към края на месец март тази година е в обем от 381 792 MWh. Спрямо аналогичния период на предходната 2019 г. то нараства (плюс) със 17.17 %. Тогава, според данните то е възлизало на 325 840 MWh. В частност по-добрите данни са в резултата на положителното участие както на вятърните (плюс 16.21 %) и фотоволтаични (плюс 12.66 %) мощности, така и на биомасата (плюс 35.06 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период се увеличава (плюс) с 10.70 % до 506 227 MWh, спрямо 457 306 MWh за миналата година. И тук това де дължи на положителния дял на вятърните (плюс 11.91 %) и фотоволтаични (плюс 9.65 %) мощности и биомасата (плюс 8.65 %).

По-добри данни, въпреки все още запазващият се отрицателен дял се наблюдава и при участието на ВЕЦ. За сравнение, ако през времето от началото на януари до 29 март участието на ВЕЦ е било от порядъка на 873 718 MWh, то през сравнявания период на настоящата година то е в обем от 621 028 MWh. Това е спад (минус) от 28.92 %. (минус 33.53 %  преди седмица). Трябва обаче да не се забравя, че по-рано през годината минусовите нива достигаха до 48 процента. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща