Светослав Иванов, БАПГ: Избраният подход чрез подмяна на регулираната цена на природния газ със задна дата създава хаос

Има умисъл в промените, но той се реализира по един доста некомпетентен начин, смята председателят на “Българската асоциация Природен газ” Светослав Иванов

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
3242
article picture alt description

Г-н Иванов, от сдружение „Българската асоциация Природен газ“ изпратиха своето становище по повод промените в Закона за енергетиката, уреждащ въвеждането на регулирани цени с ретроактивно действие. Какво е вашето мнение за подготвения законопроект?

Ще започна със странните неща. Първо, законопроектът е публикуван на сайта на НКБСЕС, не и на страницата на парламента. Второ, в обявата за него пише, че е проектът е на работна група, но той по никакъв начин не отчита мнението на друг, освен на министерството, „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“. Трето, между момента на появяването му в публичното пространство (27ми март 2020 г., петък следобед) и срока за подаване на позиции – 10:00 ч. на 30ти март 2020 г., понеделник, има само два почивни дни. Очевидно някой бърза. В ситуация на световна пандемия, при която всякакви пълноценни и обективни дискусии са трудни и дори невъзможни в нормален ритъм, някой набързо и скришом от българското общество тича да измени Закона за енергетика. Въпреки двата почивни дни, дадени на експертите на бранша за участие в тази набързо скалъпена „имитация на дискусия“, можете да сте убедени, че 100 % от участниците на пазара са дали своите позиции и няма нито един, който да е доволен от предлаганите изменения, освен вероятно авторите им.

Очаквате ли подобни мерки да доведат до сътресения на пазара на природен газ у нас? Възможно ли е да се стигне до дела срещу държавата в европейски съд?

За всеки, който познава темата e ясно, че всъщност говорим за една странна дискусия за това как да бъде разпределена печалбата на „Булгаргаз“, при положение, че това е от компетенциите на акционера в „Булгаргаз“ ЕАД – БЕХ и респективно на министъра. Ние, участниците в дискусията по темата оставаме с впечатление, че Министърът иска да разпредели тази допълнителна печалба от 150 млн лв. на конртолирано от държавата предприятие, но не за акционера, а за точно определени участнци на пазара. Възникват опасения, че точно тези участници са били предупредени, че цената ще бъда намалена със задна дата. С други думи - някой от участниците в тиража на тотото е бил информиран, че печелившите числа ще бъдат подменени със задна дата. Очевидно е било отредено само на избрани участници на пазара да знаят за намеренията за намаляване на регулираната цена до нива, значително под средните за пазара. Единственото условие, което е трябало да спазват избраните е да са запознати с намеренията ретроактивно да се промени цената е да останат клиенти на „Булгаргаз“, въпреки наличието на реални възможности за избор на и други доставчици.

Избраният подход чрез подмяна на регулираната цена със задна дата създава хаос. Към всички вече изказани опасения за липса на прозрачност и целеви подаръци за сметка на печалбата на „Булгаргаз“ се добавя и поведението на същия „Булгаргаз“ ЕАД. Знаете, че законът го задължава да прави своите изявления пред пазара с определена периодичност. Ако анализирате всички съобщения, които „Булгаргаз“ официално е правил за пазара от началото на август до днес,  ще видите, че в нито едно от тях няма и намек за ретроактивни действия по отношения на цената. Нещо повече. В някои от тези съобщения изрично се подчертава, че резултатът от преговорите за цената на газа (какъвто и да е той), ще се отразят в следващи периоди. За всички е ясно, че ако участниците на пазара, които днес са потенциални потърпевши на негатвивите от евентулното приемане на предложеното изменение на Закона за енергетиката, биха имали различно поведение, биха взели различни решения, биха избрали друга пазарна стратегия и т.н., ако бяха сред информираните за тези изменения текущо, а не със задна дата. Именно поради това този проектозакон е изключително сериозна пазарна манипулация и няма как да не стане повод за наказетелни процедури и предявяване на различни искове.

По-скоро умисъл или некомпетентност виждате в тези подготвени предложения?

Краткият отговор може би е: Има умисъл, но той се реализира по един доста некомпетентен начин. Трябва да отбележим, че този проектозакон за изменение на Закона за енергетиката се представя пред българското общество като наложен от Европейската Комисия и по- специално от главна дирекция „Конкуренция“ чрез нейно решение  № С (2018) 258 от 24 май 2018 г. по дело АТ.39816 – Доставки на газ нагоре по веригата в Централна и Източна Европа, както и като задължение, поето от „Булгаргаз“ пред „Газпром Експорт“. И двете твърдения са неверни. Всеки, който познава горното решение на ЕК знае, че в него не се засягат въпроси, свързани с търговията на дребно. А и не вярвам да има компания, която по такъв начин да се опитва да се меси в корпоративните дела на „Булгаргаз“ ЕАД. А ако този проектозакон бъде гласуван в българския парламент, делата срещу българската държава са гарантирани. Засегнати са наколко големи сегмента от пазара. Нищо чудно евентуалното приемане на този закон да влезе в учебниците като пример за силно проявление на политическия риск в страна-членка на ЕС.

В становището на Асоциацията се обяснява, че предложените мерки дори може да застрашат лицензионните ангажименти на газовите оператори, а не само да им причинят загуби. Бихте ли дали малко повече обяснения защо ще се стигне до такива проблеми?

Ако текстовете бъдат приети по начина, по който са формулирани сега, те ще задължат всички участници на пазара да връщат пари – едните на клиентите, а другите на преносния оператор. За съжаление тези, които не са купували газ от „Булгаргаз“, няма да има откъде да вземат тези пари, за да ги върнат на клиентите и ще излезе, че българската държава ги наказва за това, че са участвали на свободния пазар – нещо, към което именно не един и двама български политици призоваваха в последните месеци.

А за парите, които този закон ще задължи да бъдат връщани на преносния оператор можем само да кажем, че те няма откъде да дойдат, освен да ощетят всички компании, които използват мрежата на „Булгартрансгаз“. И това е така, защото няма никаква връзка между дейността на преносния оператор и изхода от преговорите, които „Булгаргаз“ е провел с един от своите доставчици. Такава връзка може да има разбира се, но само ако днес отново сме свидетели на синхронизирани действия между компании от групата на БЕХ с цел да се унищожи в зародиш свободния пазар – нещо, за което БЕХ беше вече санкциониран от ЕК.

Възможно ли е подобни промени да доведат и до криза в сектора, особено в създалата се икономическа ситуация у нас?

С подобни на тези планирани действия, независимо от икономичекста ситуация, кризата в сектора е гарантирана. Дори след като толкова много гласове ясно формулират към какъв хаос ни води този проект на закон и никой не жалае да ги чуе, ние в бранша вече коментираме, че тя – КРИЗАТА В БРАНША - може би е цел на някого. Разбира се, има и друга възможност - просто никой да не смее да докладва на Премиера истината за това колко необмислени са били обещанията, които му бяха предложени на 3-ти март,  а това не е честно спрямо него, още повече след постигнатия хубав резултат.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща