Проучване: Секторното обединение при индустрията в ЕС ще изисква 75 на сто повече енергия през 2050 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2515
article picture alt description

Директното и косвено електрифициране на транспорта, сградите и промишлеността би могло да доведе до 60% намаление на въглеродните емисии в Европа до 2050 г. - но това ще изисква значително увеличение на използваната чиста енергия. Това е записано в изследване на BloombergNEF, цитриано то Euractiv. Така нареченото „обединение на секторите“ (sector coupling) на газови и електрически мрежи може да допринесе значително за целта на ЕС да стане първият климатично неутрален континент в света до средата на века.

Транспортът, сградите и промишлеността са най-големите потребители на енергия в Европа, като само отоплението е отговорно за почти половината от потреблението на енергия в ЕС.

Засега тези сектори работят в силози и продължават да разчитат главно на изкопаеми горива, които са отговорни за по-голямата част от предизвиканите от човешка дейност емисии.

Свързването им всички заедно в „хибридна“ енергийна система, съчетаваща газ и електричество, е част от най-новото мислене в Брюксел за осигуряване на значими съкращения на емисии от транспорт, сгради и промишленост – сектори, които се считат за „трудни за намаляване“, защото не могат лесно да бъдат електрифицирани.

Но това ще изисква големи инвестиции в чисто производство на електроенергия и структурни промени в правилата на енергийния пазар в ЕС, се посочва в доклада.

„От съществено значение е правителствата и регулаторите да приемат структура на пазара на електроенергия, която позволява на разработчиците на вятърни и слънчеви проекти и тези, които планират инсталации за съхранение на батерии или услуги за бърза реакция при повишено търсене на енергия, да предвидят нивото на възвръщаемост, което оправдава инвестицията им“, каза Алберт Чеунг, ръководител на научното изследване в BloombergNEF.

Въпреки че може да има различни дефиниции за това какво всъщност означава свързване на сектора, Грегъри Кей от BloombergNEF вярва, че може да се сведе до прости думи.  „Като бързо определение, свързването на сектори наистина се свежда до електрификация“ - както пряко, така и косвено. Директното включва разгръщане на електрически превозни средства в транспорта и разпространение на електрически отоплителни системи като термопомпи в сгради и някои части на индустрията. Индиректното включва преминаване към „зелен водород“, произведен от електролиза, използвайки възобновяема електроенергия като гориво за осигуряване на топлина за сгради и промишлени процеси.

Необходими са 75% допълнителни енергийни мощности

Обединението на секторите обаче ще изисква изграждане на допълнителни енергийни мощности и свързаната с тях инфраструктура - електропроводи, електролизери и съоръжения за захранване с газ - това също ще доведе до допълнителни разходи.

До 2050 г. се очаква търсенето на електроенергия в страни като Обединеното кралство или Германия да бъде „почти двойно по-голямо от това, което би било без обединение на секторите“, се казва в доклада.

Като цяло, BloombergNEF изчислява, че до 2050 г. електроенергийната система ще изисква „около 75% повече генериращ капацитет“ в сравнение с необходимата без допълнителното обединяване на сектори.

Очаква се тези разходи да бъдат балансирани до известна степен чрез синергии в други райони - например когато термопомпи се използват за охлаждане на център за данни, а излишната топлинна енергия се доставя на местната централна отоплителна мрежа.

Все пак мащабът на предизвикателството пред електроенергийната система изглежда масивен, се отбелязва в доклада, като се казва, че успехът на секторното обединение ще зависи от усвояването на нови източници на гъвкавост при търсенето,

например „динамични“ електрически превозни средства, които презареждат батериите си, когато търсенето на енергия е най-ниско, и други „интелигентни“ отоплителни системи или домакинско оборудване, които могат да реагират автоматично на сигналите за ценообразуване.

Бъдеща роля на газа

Европейската комисия като цяло е съгласна с този анализ. В своите дългосрочни климатични сценарии за 2050 г. Комисията смята, че 53% от потреблението на енергия в Европа до средата на века ще трябва да бъде покрито от нисковъглеродна електроенергия, генерирана от възобновяеми енергийни източници и ядрена енергия. Към момента общо около 22% от енергията идва от тези източници.

Изглежда обаче, че Комисията има други предположения, спрямо тези на BloombergNEF, като смята, че делът на електроенергията в енергийния микс в ЕС трябва да се удвои до 2050 г., за да се постигне целта на ЕС за климатична неутралност.

По-специално изглежда, че изпълнителната власт на ЕС приема по-голямата роля за нисковъглеродните газове като водород или биометан до 2050 г.

„Секторното обединение не е само въпрос на електрификация, но по-важното е как секторите могат да си взаимодействат един с друг“, за да допринесат за по-ефективна и рентабилна енергийна система“, обяснява каза Костас Стаматис, служител в дирекцията за енергийни политики на Комисията по енергетиката.

ЕК вече обяви старта на Алианса за чист водород в целия ЕС, насочен към насърчаване на производството на екологично чисти газове в рамките на континента в подкрепа на целта на блока Европа да стане първият климатично неутрален континент в света до 2050 г.

За Комисията е очевидна нуждата от комбинирането на електрическата и газовата инфраструктура. „Хибридна система, базирана на два стълба, според нас е по-устойчива и наистина ще допринесе за сигурността на доставките“, заяви преди време Клаус-Дитер Боршард, заместник генерален директор в енергийния отдел на Комисията.

Високопоставеният служител на ЕС посочи по-специално „капацитета за съхранение“ на газовата система като пример за гориво с бъдеща стойност, което може да осигури в икономика прехода към ниските въглеродни емисии.

BloombergNEF не отрича, че газът също ще играе ключова роля, казвайки, че свързването на сектора ще изисква по-голяма мрежа с повече взаимовръзки към газовата система и изграждането на мрежа от електролизатори и съоръженията за захранване с газ.

„Тъй като водородът е от съществено значение за свързването на сектора, политиците и регулаторите трябва да се стремят да улеснят засиленото кръстосване между електроенергийните и газопреносните системи и да работят за намаляване на техническите и регулаторни бариери пред инжектирането на водород в газовата мрежа“, се казва в доклада.

"Все още има много детайли за обсъждане", каза Чеунг във връзка с газовата мрежа. However, he added it was still unclear what the gas mix will be by 2050, pointing to new low-carbon gases such as biogas, synthetic gases, green and blue hydrogen.

Това, което е ясно, каза той, е, че нарастващите количества от малки възобновяеми енергийни източници и електрически превозни средства, свързани към мрежата, ще направят управлението на мрежата все по-голям проблем, особено на ниво разпределение.

„Говорите за по-сложна и взаимосвързана система“ с повече обмени на данни, които ще са необходими за ефективно управление на системата, каза Чеунг.

Стратегията за секторното обединяване на ЕС ще бъде представена през юни

Относителното значение на електроенергията и газа в енергийния микс в ЕС през 2050 г. беше обект на интензивен дебат и лобиране в Брюксел през последните месеци.

Но въпреки тези несигурности, Комисията има големи надежди, че свързването на сектора в крайна сметка ще даде възможност за дълбоко намаляване на емисиите в трудните за адаптиране сектори на икономиката.

„До юни ще предложим стратегия за интеграция на интелигентния сектор. Електрификацията ще играе ключова роля за увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници и ние трябва да изследваме нови горива с ниско съдържание на въглерод, като водорода“, заяви еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсън.

Стратегията ще има за цел да позволи дълбоко намаляване на емисиите „по начин, който е достъпен за хората и бизнеса“ в сектори, в които декарбонизацията не е ясна, каза Симсън, като се позова на промишлеността, транспорта, отоплението и охлаждането и селското стопанство.

И с напредването на дебата за свързването на сектора, изпълнителната власт на ЕС изглежда има по-ясна представа къде иска да отиде. Това обясни наскоро Паола Маркис, висш служител в енергийния отдел на Комисията. Първо е директната електрификация - на сгради, промишленост и транспорт - обясни Маркис. Второ е непряката електрификация - използване на излишната възобновяема енергия от вятъра и слънчевата енергия за производство на водород и други синтетични газове. Третото е кръговата икономика с отпадъчни газове от промишлеността или излишната топлинна енергия от центрове за данни, улавяни и използвани за отопление на домове и предприятия. Четвъртият и последен компонент е "свързване на всички точки", каза Маркис. Това включва взаимосвързващи разпределителни и преносни мрежи, както и даване на възможност за реверсивни потоци в газови и топлинни мрежи. Така ще се позволи инжектирането на локален биометан и други отпадъчни газове в мрежата, обясни тя.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща