Доклад: Участието на слънцето и вятъра в производството на електроенергия в света е надхвърлило 8 % през 2019 г.

Производството на електроенергия от въглища е спаднало с 3 %, но е рано да се говори за устойчива тенденция

Климат / Анализи / Интервюта
3E news
1952
article picture alt description

Потреблението на електроенергия в света през 2019 г. е нараснало с около 1 процент или 357 ТВтч. Темповете обаче са по-скромни в сравнение със средногодишният ръст в периода 2010 – 2019 година (плюс 643 ТВтч).

Според доклада на британската компания Еmber (Sandbag) за развитието на световната електроенергетика Global Electricity Review, през 2019 г. въглищата са останали най-големият в света източник на електроенергия: 35,18 % от общото производство (независимо от спада с 3 % в годишно изражение). Следват: природният газ с 23,52 %, хидроенергетиката с 16,54 %, атомната енергетика 10.52 %, вятърната енергетика 5,44 %, друго изкопаемо гориво 3,47%, слънчева енергия 2,71%, биомаса и отпадъци 2,24 % и други възобновяеми източници на енергия – 0,4 %.

Производството на електроенергия на основата на въглища е намаляло с 259 ТВтч или с 3 процента. Това ще доведе до  спад на емисиите от СО 2 с 2 %. Въглеродният интензитет вече е с 15 % по-нисък от 2010 г. Рано е обаче да се говори за устойчива тенденция, тъй като мощностите на въглищните електроцентрали все още растат. В Китай производството от въглищните електроцентрали е нараснало с 2 % или плюс 77 ТВтч. Освен това, за пръв път повече от половината от световното производство на електроенергия на основата на въглища се пада на Китай – 50,2 %.

Нарастването на производството от слънчеви и вятърни електроцентрали в света (+ 270 ТВтч) по-скоро е блокирало, отколкото е спряло производството от въглищните мощности през 2019 година. Ръстът на производството на базата на слънцето и вятъра е съставлявал около 15 %, а техният дял в производството на електроенергията в света е достигнал 8,15 %.

Авторите на доклада отбелязват, че за постигането на целите на Парижкото споразумение за климата, слънчевите и вятърни мощности трябва да растат с едни и същи темпове до 2030 г. - (15 % CAGR).

Производството на вятърните електроцентрали през 2019 година е било от порядъка на 1404 ТВтч, а от фотоволтаични мощности – 669 ТВтч. Най-голям производител на електроенергия от слънце и вятър остава Китай. След него се нареждат САЩ и Германия.

Делът на слънчевата и вятърната енергия в електроенергетиката през 2019 г. остава най-висока в Европейския съюз – 17,6 %,. Едва след това се навеждат САЩ с 9,7 %, Китай - 8,6  %,, Индия – 8 %.

Докладът на Ember: https://ember-climate.org/wp-content/uploads/2020/03/Ember-2020GlobalElectricityReview-Web.pdf

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща