Европейските електроенергийни борси започват първия ден от седмицата с нови по-високи цени, след тридневен спад

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
864
article picture alt description

С настъпването на новата седмица цените на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ нарастват и то съществено, след отчетен и то не малък спад на търгуваната електроенергия през отминалата седмица.

Нещо повече стартовите стойности за задаващия се понеделник (с ден за доставка 9 март) са по-високи от тези, регистрирани в първия работен ден на миналата седмица (с ден за доставка 2 март). Най-общо наблюдението показва три дни на повишение на цените на търгуваната електроенергия, един ден характеризиращ се с разнопосочни стойности, три дни на спад и стартова търговия в първия ден на седмицата на ръст, но и по-висок.

Новата седмица започва с висока волативност. Така например, при цените през последните три дни на Българската независима енергийна борса  (БНЕБ) в сегмента „ден напред“ бе отчетен съществен спад – с 20.4 % (35.94 лв./МВтч) с ден за доставка 6 март; с 26.8 % (26.30 евро/МВтч) с ден за доставка 7 март и с 6.5 % или 24.68 евро/ за МВтч (с ден за доставка 8 март). С настъпването на първия работен ден от седмицата обаче в рамките на търговията „ден напред“ цената на електроенергията на БНЕБ с ден за доставка 9 март стартира с поскъпване от 81.4 % и достига 44.78 евро/МВтч. За сравнение, началната цена на първия работен ден на седмицата 2-8 март бе 36.5 евро/МВтч.

Това е характерно за всички електроенергийни борси в Европа, а не само за БНЕБ, с изключение на Гърция и Сърбия, които остават в границите на ценовите нива за сравнявания период.

И все пак цената на търгуваната на БНЕБ електроенергия с ден за доставка 9 март остава сред високите – на второ място след Полша (52.00 евро/МВтч), която заедно с Гърция обикновено държи първенство.

Най-високо е увеличението на цената на електроенергията на борсата в Германия – 117.0 % - до 37.11 евро/МВтч. За сравнение в рамките на търговията в сегмента „ден напред“ с ден за доставка 8 март регистрираната там цена бе от порядъка на 17.11 евро за MWh.

Като процент след Германия се нареждат Хърватия и Словения – ръст от 108.6 % до 42.6 евро/МВтч и Австрия – 104.0 % (37.58 евро/МВтч).

Цените на съседните пазари Румъния и Унгария в първия работен ден на седмицата също нарастват – с 57.4 % (39.06 евро/МВтч) и 52.8% (37.93 евро/МВтч) съответно.

През тази седмица в центъра на вниманието и на електроенергийните борси остават новините около зелената сделка. За всички е ясно, че трансформирането на икономиката на Европа ще изисква твърде много усилия и средства, които трябва да бъдат вложени в нови електроенергийни мощности, жилищен фонд и транспорт. Това от една страна може и амбицира инвеститорите, но в условията на свиването на икономиката и все по-променящи се към спад икономически прогнози не налива оптимизъм в пазарите. Още повече, че всичко се случва в период, в което Европа е пресирана между нова емигрантска вълна и епидемията от коронавируса. Не може да се каже, че електроенергийния пазар остава изолиран. В най-засегнатата засега европейска страна Италия при търговията „ден напред“, цената на електроенергията с ден за доставка 9 март расте с 88.2 % - до 43.46 евро/МВтч. За сравнение стойността бе 35.25 евро/МВтч миналия понеделник. Разбира се, очакването е появата на добри новини, които обикновено лекуват пазара.  

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща