И четирите индекса на БФБ на загуба в първата седмица на март

С най-голям спад за пета поредна седмица е бенчмаркът SOFIX

Икономика / Анализи / Интервюта
3E news
501
article picture alt description

Седмичен обзор на Борис Гергов

Низходящият тренд на Българската фондова борса (БФБ) се ускори в първата седмица март. И четирите индекса се озоваха в червената зона не само в края на петъчната търговия, но и равносметката за цялата седмица е негативна. След като две поредни седмици и четирите индекса се опитваха се задържа около и малко под паритета (колкото губещи, толкова и печеливши акции), пазарните участници на БФБ се предадоха и пратиха измерителите на червено както за последния работен ден от миналата седмица, така и за цялата седмица от 2 до 6 март.

Другият важен показател – оборотът, няма да е много коректен за съпоставка, защото заради националния празник на 3 март, който е неработен ден, на БФБ се търгуваше само 4 дни. И все пак: реализираните сделки през отминаващата седмица бяха с 1 091 лота за 5 299 131.10 лева, докато през предишния период (24-28 февруари) са изтъргувани 2 043 лота (с 952 броя повече) за 6 762 303.90 лева (с 1 463 172.89 лева повече). Това означава, че през отминаващата седмица оборотът е бил по-нисък, и въпреки по-малкото работни дни, все пак е над присхологическата долна граница от 5 милиона лева.

Специално внимание заслужават акции на торовия завод край Димитровград „Неохим“. Техният скок се дължи на една от големите икономически новини на отминаващата седмица – договорът за намаляване на цените на руския природен с „Газпром“. Така цената на синьото гориво, с каквото работи Неохим, ще спадне с 40.3%. Това със сигурност ще рефлектира и върху крайната цена на продукцията на завода, още повече, че от „Булгаргаз“ обещават да възстановят разликата в сумата, платена след 5 август 2019 година. Възможно е дори и намаляване на цените на торовия завод за минералните торове, неорганичните и органичните химически продукти за земеделските производители, на които предстои пролетното подхранване на почвата.

Другата компания, която е в полезрението на инвеститорите на БФБ от известно време е Сирма Груп холдинг. Нейните акции, освен че се търгуват активно, се понижават и за втора поредна седмица емисията е сред първите пет най-губещи. Спадът през отминаваща седмица може да се дължи на представения междинен тримесечен консолидиран отчет за последното тримесечие на 2019 година пред БФБ на 2 март, от който става ясно, че постъпленията са се увеличили с 4.7% до 61.45 млн. лева, но нетната печалба се е свивала значително - с 38% от 6.8 млн. лева до 4.2 млн. лева, заради увеличените разходи. Най-вероятно това се дължи, без да е посочено в отчета, с нарастване както на оперативните разходи, така и за персонала – общо от 50.7 млн. лв. до 56.1 млн. лева.

Притеснението за въздействието на коронавируса и върху българската икономика (все още няма заразен българин и слава Богу) завладя и пазарните участници на БФБ, както и техните колеги в Западна Европа, където акциите, включени в основните индекси, загубиха в петък от 3.4 до 4.2 процента в различните страни. Седмичната равносметка за общоевропейският Stoxx Еurope 600, който включва 600 големи компании на Стария континент, e с понижение от 2.3%, заради ръста на измерителя във вторник (1.19%) и сряда (3.45%).

Основният индекс на Уолстрийт в Ню Йорк, САЩ, Dow Jones затвори в петък със спад от 0.98%, а седмичната равносметка е за загуба от 1.80 на сто.

Динамика на индексите*

Седмичната равносметка показва, че всичките четири индекса на БФБ са на седмична загуба:

- при SOFIX понижението продължава пета поредна седмица, като спадът от 3.69% на седмична база е най-голям от 2 февруари насам. През отминаващата седмица (2-6 март) са реализирани сделки с 855 064 лота (при 1 253 432 лата предишната седмица) и оборот от 1 398 449 лева (при 3 119 994 лева), но трябва да се отчете че седмицата на БФБ беше по-кратка, заради почивния ден на националния празник – 3 март;

- при BGBX 40 спадът от 2.63% е по-голям спрямо предходната седмица (минус 0.67% в периода 24-26 февруари), при реализирани сделки с 1 968 877 лота (при 1 492 353 в предишната седмица) за 3 052 438 лева (при 3 872 290 лева);

- при BGTR 30 понижението е с 3.15% (при нарастване с 0.37% в предходната седмица), при реализирани сделки с 817 518 лота (при 1 267 228 лота в предишната седмица) и оборот от 1 551 027 лева (при 3 476 790 лева предишната седмица);

- при BG REIT е отчетен най-слаб спад – минус 0.16% (при ръст от 1.50% в предходната седмица), реализирани сделки с 58 851 лота (при 414 472 в предишната седмица) и оборот от 116 975 лева (при 1 292 618 лева в предишната седмица).

Кои са 5-те най-печеливши акции

- Неохим (3NB) излиза начело тази седмица, след като в предишната беше сред петте най-губещи, като повишението на цената на акциите е с 52.94%, при последна цена от 26.000 лв. за брой, седмичен оборот от 145 110 лева (при 11 268 лева в предходната седмица ) и пазарна капитализация от 69 013 308 лева (при 42 469 728 лева), което е нарастване с 26 543 580 лева. Всъщност книжата на торовия завод край Димитровград вече пета поредна сесия са „на прицел“ от пазарните участници на БФБ.

- Адванс Терафонд АДСИЦ (6A6 ) повишението е с 1.13%, при последна цена от 1.790 лв. за брой, седмичен оборот от 75 221 лева и пазарна капитализация 152 347 063 лева;

- Стара планина Холд (5SR) нарастването е с 0.93%, при последна цена от 5.450 лв. за брой, седмичен оборот от 49 332 лева и пазарна капитализация 114 450 000 лева;

- Софарма Трейдинг (SO5) повишението е с 0.92%, при последна цена от 5.500 лв. за брой, седмичен оборот от 13 315 лева и пазарна капитализация 180 977 550 лева;

- Фючърс Кепитал (5FC) нарастването е с 0.80%, при последна цена от 25.200 лв. за брой, седмичен оборот от 180 180 лева и пазарна капитализация 10 596 600 лева.

Кои са 5-те най-губещи акции

- Доверие Обединен Холдинг (5DOV) след две поредни седмици на печалба, холдингът оглавява подреждането на най-губещите акции на БФБ, със спад в цената от 18.25%, при последна цена от 5.150 лв. за брой, седмичен оборот 317 954 лева (при 317 954 лева предходната седмица) и пазарна капитализация 96 490 910 (при 118 037 424 лева);

- Агрия Груп Холдинг (A72) с понижение от 7.64%, при последна цена от 6.650 лв. за брой, седмичен оборот от 22 815 лева и пазарна капитализация 45 220 000 лева;

- Сирма Груп Холдинг (SKK) за втора поредна седмица попада след петте най-губещи емисии със спад от 6.25% (но е загубите са намалени почти 3 пъти спрямо минус 18.64% предходната седмица), при последна цена 0.450 лв. за брой, седмичен оборот от 83 112 лева( при 89 566 лв. седмица по-рано) и пазарна капитализация 26 712 233 (при 28 493 049 лева предходната седмица);

- Спиди (0SP) с понижение от 5.31%, при последна цена от 53.500 лв. за брой, седмичен оборот от 64 785 лева и пазарна капитализация 287 702 617 лева;

- Албена (6AB) със спад от 5.00%, при последна цена от 38.000 лв. за брой, седмичен оборот от 19 526 лева и пазарна капитализация 162 378 788 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалата седмица от 2 до 6 март с акции и облигации на:

- ЧЕЗ Разпределение България (3CZ) са реализирани сделки за 50 056 лева (при 55 580 лева през миналата седмица от 24 до 28 февруари), като стойността на акциите се е понижила с 0.99% (спрямо минус 4.72% в предходната седмица), при последна цена от 200.000 лв. за брой спрямо 202.00 лв. седмица по-рано. Затова и пазарната капитализация е спаднала до 385 600 000 от 389 456 000 лв. през предходната седмица;

- ЧЕЗ Електро България (1CZ) не са реализирани сделки, като последната е регистрирана на 6 февруари със 7 акции за 158 200 лв., като стойността на акциите се е понижила с 4.24%, при последна цена от 22 600.000 лв. за брой, затова и пазарната капитализация е останала непроменена на 113 000 000 лева;

- ВЕИ проджект (VP9A) не са реализирани сделки с облигации, като последната е била за 489 493 лева за 5 дългови книга на 11 февруари, като цената им се е повишила с 0.10 % при последна цена от 100.100 лв. за брой;

- ЕМКА (57Е) Севлиево не са реализирани сделки, като последната е била на 24 февруари, когато са продадени 561 лота за 1 223 лв., след което стойността на акциите не се променила, като последната цена е от 2.180 лв. за брой, затова и пазарната капитализация се е запазила до 47 305 403 лева;

- Елхим Искра (52Е) са сключени сделки само на 2 март с 5 260 лота за 8 542 лева (спрямо 5 375 лева в предходната седмица), като стойността на акциите е спаднала с 4.44%, при последна цена от 0.860 лв. за брой, затова и пазарната капитализация се е понижила до 21 593 233 спрямо 22 597 569 лева в предходната седмица от 24 до 28 февруари.

*Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекси.

Източници: Бюлетините на БФБ, Infostock.bg и Investor.bg

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ.

Още за пазара на акции в България:

Относителен паритет на БФБ през последната седмица на февруари

Загубите на БФБ продължават, но темпът им се забавя през трета седмица на февруари

И четирите индекса на БФБ на загуба през втората седмица на февруари

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща