Делът на базовите централи за първите два месеца на годината остава отрицателен

Спадът при износа на електроенергия за първите два месеца на 2020 година спрямо същия период на миналата година изглежда овладян, въпреки че е минус 24.65 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2570
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия за първите два месеца на 2020 година, спрямо същия период на предходната 2019 г. остават отрицателни, но спадът изглежда овладян. Проследяването на данните за износа и вноса, както и по отношение на участието на базовите централи показват подобна тенденция. Това обаче не може да се каже за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), при които се запазва високият отрицателен дял. Затова пък делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остава положителен. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор  за енергийния баланс на страната за първите два месеца на 2020  година (януари и февруари), спрямо същото време на предходната 2019 г.

Производството на електроенергия за времето от началото на януари до първия ден на месец март тази година е в обем от 7 850 163 MWh и намалява (минус) с 12.26 процента. За сравнение, през същото време на предишната 2019 година производството е възлизало на 8 946 727 MWh.

Потреблението на електроенергия продължава да е отрицателно, но се наблюдава леко подобрение спрямо предишни отчетни периоди. Така например, ако през първите два месеца на миналата година то е било в обем от 7 849 167 MWh, през аналогичния период на настоящата 2020 година спада до 7 682 077 MWh. Това е понижение (минус) с 2.13 %.

От първия ден на януари до първия ден на месец март тази година износът на електроенергия остава отрицателен – минус 24.65 % и е в обем от 1 177 373 MWh. През сравнявания период на миналата година износът на ток е достигал 1 562 460 MWh. Седмица по-рано бе отчетен спад от (минус 27.36 %) при износа.

Вносът на електроенергия за първите два месеца на настоящата 2020 година продължава да държи рекордно високо ниво. Така например, ако през януари и февруари  миналата година вносът на ток е бил в обем от 464 900 г, то през настоящата година се увеличава до 1 009 287 MWh. Това е ръст от 117.10 % и може да се отчете лек спад. (преди седмица отчетеното покачване бе 121.11 %).

Негативната тенденция по отношение на участието на базовите централи се запазва и за настоящия отчетен период. Така например за първите два месеца на настоящата 2020 г. участието на базовите централи е от порядъка на 6 946 368 MWh, което е понижение (минус) от 11.26 %. За аналогичния период на предишната година участието на базовите централи е достигало 7 827 505 MWh.

От доста време не е учудващ високият дял на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи.

Така делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от началото на годината до първия ден на месец март расте със значителните (плюс) 14.27 % като достига до 252 246 MWh. За аналогичния период на предходната 2019 г. той е бил в обем от 220 741 MWh. В частност това се дължи както на положителното участие на вятърните ( плюс 5.41 %) и фотоволтаични (плюс 36.11 %) мощности, така и на биомасата – плюс 45.95 %.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за първите два месеца на тази година е в обем 339 476 MWh и нараства с 15.93 % в сравнение с аналогичния период година по-рано. За отчетния период на 2019 г. възобновяемите енергийни източници са участвали в разпределителната мрежа с 292 840 MWh. Увеличението от над петнадесет процента тази година се дължи в частност както на вятърните (плюс 4.56 %) и фотоволтаични (плюс 36.95 %) мощности, така и на биомасата (плюс 13.27 %).

Отрицателният дял  на ВЕЦ за първите два месеца на настоящата 2020 година остава почти без промяна през отчетните периоди от самото начало на годината. Така например, ако през първите два месеца на 2019 г. участието на ВЕЦ е било от порядъка на 605 641 MWh, но за същото време на настоящата 2020 г. е в обем от едва 312 073 MWh. Това е спаз (минус) от 47.47 % и на този етап може да се смята, че промяна през следващите няколко месеца едва ли ще е възможна. Напротив изгледите за спад изглеждат по-големи от тези за увеличение на дела на ВЕИ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща