Енергийни сценарии за последиците за заетостта от Парижкото споразумение за климата

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
862
article picture alt description

Влиянието на Парижкото споразумение върху заетостта е темата на доклад на агенцията към Европейския съюз Eurofound:  Energy scenario: Employment implications of the Paris Climate Agreement Energy scenario. В докладът се анализират средносрочните икономически последствия от реализацията на Парижкото споразумение както за Европа, така и за други региони в света.


Авторите на доклада от Eurofound в докладът си за това как ще се отрази Парижкото споразумение за кламата върху заетостта не само в Европа, но и в световен пащаб, стигат до извода, че преходът към нисковъглеродна икономика, (както е определен в Парижкото споразумение за климата) ще доведе до ръст на Брутния вътрешен продукт (БВП) с 1,1 % и увеличение на заетостта в ЕС с 0,5 % за периодът от 2030 година (в сравнение със сценарий без осъществяване на трансформация). Изчисленията показват, че от подобен преход най-много ще спечели Китай, докато в САЩ БВП ще се понижи с 3,4 %, а заетостта с 1,6 %.


Анализът е базиран на глобален макроикономически модел, разработен от Cambridge Econometrics и Eurofound European Jobs Monitor.
Прогнозите са моделирани на редица предположения. В частност се смята, че трансформацията няма да доведе до значителни сътресения на пазара на труда, тоест, че работната сила ще се адаптира към структурните изменения по отношение на изискванията за квалификации. Предположението е напълно реалистично за ЕС, където се осъществяват и в момента подобни програми, но за други страни ситуацията по отношение на заетостта може да се отрази доста по-различно.


Моделирането показва, че пълна реализация на Парижкото споразумение за климата може да окаже позитивно влияние върху Европейския съюз, както от гледна точка на БВП, така и от гледна точка на заетостта. Това в основата си е свързано с инвестиционната дейност, необходима за постигане на такъв преход, а също така и с намаляването на разходите за внос на изкопаеми горива.


На национално ниво изследването показва, че в Латвия, Белгия и Малта се очаква най-голям ръст а БВП. Най-висок ръст на БВП и то от 6 % се прогнозира за Латвия, което в голяма степен е свързано с високото ниво на изискуемите инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и намаляването на вноса на изкопаеми горива по отношение на БВП.

Единствената страна в ЕС, в която според прогнозите ще отчете намаляване на заетостта, това е Полша, заради големия въглищен сектор. България е на седем места преди нея, но макар че е преди Нидерландия, това не е успокояващо.


Според изчисленията на авторите, влиянието на разглежданата трансформация на световния БВП до 2030 г. ще е незначителна – плюс 0,1 % . В същото време, ще настъпят значителни различия между страните. Китай, Индия и ЕС ще бъдат от страната на печелившите, докато САЩ ще загубят от БВП и заетостта поради намаляването на активността при производството на нефт и газ.  

Очевидно е, че това ще се отнася за всички страни, добиващи и разчитащи на ресурси. Като цяло виждането, че запазването на старите модели може да доведе до икономически проблеми заслужава да продължи да се обсъжда.

 

Публикацията на пълният доклад може да бъде намерен на: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/fomeef18003en.pdf

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща