Средната цена за базов товар на БНЕБ при „Ден напред“ за януари расте със 17, 7 %, общо търгуваният базов обем – с 13, 2 %

При „Пазар в Рамките на деня“ среднопретеглената цена скача с 45 %, докато общо търгуваният базов обем намалява с 11, 7 %

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1350
article picture alt description

Напоследък дейността на  Българската независима енергийна борса (БНЕБ) бе доста обсъждана, заради постигнати високи ценови нива. Изготвеният и вече предоставен месечен преглед за януари дава възможност за по-внимателен анализ на търсенето и предлагането. Така например бързият прочит на данните сочи, че ако при „Пазар Ден напред“ има ръст на цените и обемите, то при „Пазар в Рамките на деня“ се наблюдава съществен скок на среднопретеглената цена, но и спад на общотъргуваният базов обем. Доста въпроси има и по отношение на Централизиран пазар за двустранни договори.

Пазар Ден напред

Средната цена за базов товар в рамките на пазар „Ден напред“ на  Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през месец януари се увеличава със 17, 7 %, сочат данните от месечния отчет. За сравнение, ако през декември 2018 г. средната цена за базов товар е била 111,99 лв. за MWh, то през януари тя е доста по-висока – 131,79 лв. за MWh. Това е с 19,80 лв. повече.

Доста по-висока е и средната цена пиков товар през първия месец на настоящата 2019 г. - 157,75 лв. за MWh, спрямо 135,23 лв. за MWh през последния месец на миналата година. Увеличението е с 16,7 % или с 22,52 лв. за MWh.

Средната цена за извънпитов товар се увеличава до 105,82 лв. за MWh или с 19,2 % спрямо декември, когато е била 88,75 лв. за MWh.

И докато най-ниската цена регистрирана на борсата бележи съществен спад – (минус) от 33,0 % до 19,62 лв. за MWh , то най-високата расте с 6,8 % до 298,95 лв. за MWh, сочат данните.

Среднопретеглената цена за първия месец на настоящата година е от порядъка та 134,08 лв. за MWh. Увеличението е съществено – 17,9 % или с 20,37 лв., спрямо месец по-рано. За сравнение, през декември среднопретеглената цена е 113,72 лв. за MWh.

Среднопретеглената месечна цена започва да нараства от август миналата година, когато е била 81,01 лв. за MWh. Сега е 134.08 лв. за MWh. Излиза, че увеличението за шест месеца  е впечатляващо.  

Факт е, че освен цените, при „Пазар Ден напред“ нарастват и търгуваните обеми, при това с над десет процента. Все пак обаче става въпрос за зимен сезон, такаче изводи е рано да се правят. Така например общо търгуваният обем през януари вече достига до 724 572,7 MWh в сравнение с 640 265,7 MWh месец по-рано. Увеличението е с 13,2 % или с 84 307,0 MWh.

Пиковият обем се увеличава (плюс) с 14,9 % или с 50 040,0 MWh до 385 667,7 MWh. Извънпковият – (плюс)  с 11,2 % до 338 905 MWh. Среднодневният и средночасовият обем растат с 13,2 %.
Регистрираните пазарни участници намаляват с 1 и през януари са 72.   

За пръв път в прегледа си за януари от БНЕБ прави преглед на търгуваните обеми на „Пазар Ден напред“ по вид на търговския участник. Така, според данните става ясно например, че през миналия месец покупката на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 33 %, от търговците – 66 %, и от потребители – 1 %. Осъществяването продажби в този сегмент са например 69 % от производители, 24 % от участници с до и над 4 MW, а 7 % - от търговци.

Пазар в Рамките на деня

Среднопретеглената цена за януари 2019 г. при „Пазар в Рамките на деня“ нараства със съществените 48,5 % - до 97,27 лв. за MWh. Увеличението е от 31,77 лв., като за сравнение през последния месец на 2018 г. среднопретеглената цена е съставлявала 65,49 %.

Малко по-малко, но също доста скача и среднопретеглената цена пиков товар – до 122,12 лв. за MWh при 92,29 лв. за MWh месец по-рано. Повишението е (плюс) 32,3 % или с 29,82 лв. за MWh.

Изненадите в този сегмент не свършват. Среднопретеглената цена извънпиков товар също скача и то със значимите 43,7 % до 77,77 лв. за MWh.

Затова пък общо търгуваният базов обем намалява с не така несъществените 11,7 % - до 22 354,0 MWh, спрямо 25 303,3 MWh през декември. Интересно е да се отбележи, че пиковият обем расте с 30,4 % до 9 828,7 MWh при 7 538,6 MWh в края на миналата година, докато извънпиковият се понижава (минус) с 29,5 %. Спад с по 11,7 % има и при среднодневният и средночасов обем.
За разлика от „Пазар Ден напред“, активните пазарни участници в този сегмент се увеличават от 28 на 33.

Централизиран пазар за двустранни договори

Общо доставените количества в сегмента „Централизиран пазар за двустранни договори“ се увеличават с 2,9 % до 1 620 631,2 MWh или с 45 872,6 MWh. Среднопретеглената цена обаче нараства много повече – с 15,6 % до 89,52 лв. за MWh. През последния месец на 2018 г. среднопретеглената цена е била 77,44 лв. за MWh.

По отношение на сделките изтъргувани през януари с бъдеща доставка данните не са особено оптимистични. В случая не става въпрос за цената, която дори се понижава, макар и несъществено (минус 0,1 %)  до 98,77 лв. за MWh.

Става въпрос за количествата. Според данните от обзора на БНЕБ в този сегмент общо изтъргуваните количества през януари намаляват (минус) с 65,2 %. За сравнение ако през декември те са били 4 191 805,0 MWh, то през януари те спадат до 1 459 417,0 MWh. На страницата на енергийната борса за януари в този сегмент липсват данни за сделки за '. Вярно, че все още е средата на месеца, но липсата на предлагане и търсене не може да не е обезпокояваща.

 

http://www.ibex.bg/bg/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща