Лек ръст на цените, но и на търгуваните обеми през декември в сегментите ден напред и в рамките на деня отчита БНЕБ

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
616
article picture alt description

Цените на търгуваната електроенергия на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)  през декември миналата година спрямо ноември са се увеличили и в двата сегмента „Пазар ден напред“ и „Пазар в рамките на деня“. Както е известно през ноември  в този сегмент БНЕБ стана част от единния европейски пазар. Нараснали са обаче и търгуваните количества. При „Централизиран пазар за двустранни договори“ се отчита ръст на средно претеглената цена по отношение на доставените количества, но спад на количествата. По отношение на изтъргуваните количества се отчита спад на цената, а и по отношение на обемите. Това става ясно доклада на БНЕБ за месец декември. С изключение на дните около 3-5 декември, цените на БНЕБ са сравними с цените на съседните борси.

Пазар Ден напред

Средната цена за базов товар в сегмента „Пазар ден напред“ през последния есец на миналата година се е увеличила, макар и слабо – с 2.5 % или с 2 лв. за MWh  до  83.10 лв. за MWh. За сравнение, през ноември тя е била от порядъка на 81.10 лв. за MWh.

Връщайки се назад, година по-рано, през декември 2018 г. средната цена базов товар е съставлявала 111.99 лв. за Mwh, а за ноември – 89.12 лв. за MWh.

С почти толкова е нараснала и средната цена пиков товар, като през декември тя е съставлявала 98.95 лв. за MWh – ръст от 2.1 % или с 1.99 лв. за MWh спрямо ноември 2019 г. (96.95 лв.).

Средната цена извънпиков товар се е увеличила с 3.1 % - до 67.25 лв. за MWh.

Отчетената най-ниска цена за декември в този сегмент на БНЕБ е намаляла (минус) със значителните 79.0 %  - от 13.85 лв. за MWh през ноември до 2.91 лв. за MWh през последния месец на миналата година. В същото време обаче се увеличила и най-високата цена  (плюс) със забележителните 74 % . Така например, ако през ноември миналата година тя е била от порядъка на 158.58 лв. за MWh, то през декември е нараснала до 273.37 лв. за MWh (увеличение от 114.79 лв. за MWh).

Средно претеглената цена през последния месец на 2019 г. в сегмента „пазар ден напред“ е била 85.26 млн. за MWh, което е ръст от 3.2 % или с 2.68 лв. за MWh спрямо цената през ноември (82.58 лв. за MWh).

Година по-рано, през последния месец на 2018 г. отчетената средно претеглена цена е била от порядъка на 113.72 лв. за MWh. (90.94 лв. за MWh за ноември 2018 г.).

Цената, както стана ясно в сгмента „пазар ден напред“ е нараснала, но и търгуваните обеми електроенергия са скочили и то съществено, става ясно още от данните за декември. Общо търгуваният базов обем през последния месец на миналата година е бил от порядъка на 873 270.1 MWh, увеличавайки се с 10.2 % спрямо предходния ноември. Търгуваните тогава обеми са били 792 188.2 MWh (увеличение с 81 081.9 MWh ).

 Година прези това, през декември 2018 г. отчетените търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ са били 640 265.7 MWh.

Пиковият обем търгуван в сегмента за посоченото време е нараснал с 12.3 % - с 471 034.5 MWh, а извънпиковият – с 402 235.6 MWh (7.9 %) в сравнение с ноември. Регистрираният тогава търгуван извънпиков обем е бил за 372 702.8 MWh.

Средно дневният търгуван обем, както и средно часовият такъв са се увеличили също – с по  6.7 %  Така средно часовият търгуван обем е нараснал от 1 100.3 MWh/h през ноември 2019 г. до 1 173.8 MWh/h за декември.

Регистрираните пазарни участници са се увеличили с 4.1 % - от 73 през ноември до 76 през декември миналата година.  

От отчета на БНЕБ за търгуваните обеми на „Пазар Ден напред“ по вид на търговския участник става ясно, че през месец декември осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 23 %, от търговците – 71 %, и от потребители – 6 %, при производителите – 0%. Осъществените  продажби в този сегмент са например 69 % от производители, 25 % от участници с до и над 4 MW, а 6  % - от търговци.

Пазар в рамките на деня

В сегмента „пазар в рамките на деня“, подобно на „пазар ден напред“ през декември миналата година, според публикувания отчет е нараснала не само стойността на електроенергията, но и търгуваните обеми.  

Средно претеглената цена през декември в сравнение с ноември при „пазар в рамките на деня“ е нараснала с 3.1 % - до 79.90 лв. за MWh (увеличение от 2.44 лв./MWh).  Трябва да се посочи, че година по-рано, през декември 2018 г. е била отчетена средно претеглена цена от 65.49 лв. за MWh в този сегмент.

Малко по-слабо е увеличението при  средно претеглената цена пиков товар – с 1.7 % до 91.09 лв. за MWh. Средно претеглената цена ивънпиков товар се е повишила с 1.1 % и ако през ноември е била 68.07 лв. за MWh, то през декември е отчетена на ниво от 68.82 лв. за MWh (плюс 0.76 лв./MWh).

Доста съществено са нараснали търгуваните обеми през декември спрямо ноември, става ясно още от данните. Така например средно дневният търгуван обем е нараснал с 85 % или с 30 312.2 MWh. Ако през ноември общо търгуваните обеми в този сегмент са били 35 640.8 MWh, то отчетените през декември са достигнали 65 953.0 MWh. Това е резултат и от обединението, или по-точно присъединяването на този сегмент към единния европейски пазар.

Година по-рано, през декември 2018 г. отчетеният общо търгуван базов обем е бил за 25 303.3 MWh.

Търгуваният пиков обем е достигнал 32 825.2 MWh през декември в сравнение с 15 600.1 MWh през ноември 2019 г., а това е ръст от 110.4 %, сочат още данните. Извънпиковият търгуван обем е нараснал с 65.3 % - до 33 127.8 MWh.

Увеличението през декември спрямо ноември 2019 г. при среднодневният търгуван обем и средно часовият търгуван обем е от порядъка на 79.1 %. Така например, ако средно часовият търгуван обем през ноември е бил 49.5 MWh/h, то през декември той е скочил до 88.6 MWh/h.
В сегмента е отчетен и ръст на регистрираните участници до 57 от 54 през ноември, но няма промяна при активните пазарни участници, които остават 41. През декември 2018 г. активните пазарни участници са били 28.

Централизиран пазар за двустранни договори

Обемите с доставка през декември намаляват, но при цената се наблюдава лек спад, става ясно от данните в този сегмент. Всъщност, както става ясно сделките в този сегмент на пазара са малко и пожелателни. По отношение на доставените количества през декември средно претеглената цена е била от порядъка на 96.10 лв. за MWh, увеличавайки се с 1.92 лв. за MWh или с 2.0 % от 94.19 лв. за MWh през ноември.

Общо доставените количества обаче намаляват с 8.6 %, или със 111 847.1 MWh. Така например, ако през ноември 2019 г. общо доставените количества са възлизали на 1 304 581.9 MWh, то през декември намаляват до 1 192 734.7 MWh.

Намаляват през декември спрямо ноември и изтъргуваните количества в този сегмент, но и цената. Така например, ако средно претеглената цена през ноември е била 111.65 лв. за MWh, то през декември тя е спаднала (минус) с 6.9 % или със 7.66 лв. за MWh до 103.99 лв. за MWh. Общо изтъргуваните количества са спаднали с цели 13.2 % и през декември са били в обем от 2 567 654.0 MWh. За сравнение, месец по-рано са отчетени изтъргувани количества в обем от 2 953 539.0 MWh.

На екран Auction за декември 2019 г. са отчетени 6 успешни сесии, като най-високото изтъргувано количество е за 1 353 300 MWh при средно претеглена цена от 102.17 лв. за MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща