Износът на ток намалява с 21.51 % от началото на годината към 3 ноември

Спрямо година по-рано производството спада с 2.86 %, а потреблението расте с 0.91%

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2611
article picture alt description

Производството на електроенергия продължава да намалява, а потреблението да остава положително. Запазва се и негативната тенденция при износа на ток. Участието на базовите централи също остава положително, но не такава е ситуацията по отношение на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежа. Запазва се и много високият отрицателен дял на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това сочат оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 3 ноември тази година в сравнение със същия период на миналата година.

 

Производството на електроенергия от началото на годината до първите три дни на месец ноември  е в обем от 36 638 756 MWh. Това е с 2.86 % (минус) спад в сравнение с аналогичния период на миналата година. За сравнение, тогава то е възлизало на 37 717 701 MWh.

Потреблението на електроенергия продължава положителната тенденция, като нараства (плюс) с 0.91 % и за сравнявания отчитан период на настоящата година е от порядъка на 31 665 732 MWh. Година по-рано то е било в обем от 31 381 606 MWh.

Запазва се и то за вече много продължителен отчетен период отрицателната тенденция по отношение на износа на електроенергия. Само за седмица спадът е отново над един процент. Ако през времето от началото на януари до първите три дни на ноември 2018 г. износът на електроенергия е бил в обем от 6 336 095 MWh, то за сравнявания период на настоящата 2019 г. той намалява до 4 973 024 MWh. Това е понижение от (минус) 21.51 %.

Дела на базовите централи расте (плюс)  с 1.51% или до 31 153 586 MWh. За сравнение за аналогичния период на предходната година дела на базовите централи е бил в обем от 30 690 181 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната, но и в разпределителната мрежа намалява. Разбира се, в разпределителната мрежа участието е положително, но въпреки това има промяна в данните в посока надолу, като се има предвид, че преди седмица е отчетен ръст от 9.96 %.

За времето от първия ден на януари до трети ноември тази година, участието на ВЕИ в преносната мрежа намалява (минус) с 3.28 % и е в обем от 1 005 305 MWh. За същия период година по-рано то е било от порядъка на 1 039 376 MWh. В частност това се дължи на много високите отрицателни данни за дела на вятърните (минус 8.46 %) мощности и, независимо от положителните данни при фотоволтаиците (плюс 3.93 %) и биомасата (плюс 1.43 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа остава положително и за посочения сравняван период достига до плюс 8.80 % или 1 568 233 MWh спрямо 1 441 422 MWh година по-рано. Това в частност се дължи на много високия ръст на фотоволтаичните мощности (плюс 15.86 %) и положителния дял на биомасата (плюс 0.14 %) и отрицателните данни по отношение на мощностите от вятър (минус 0.32 %), макар и не така високи.

Колкото до дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ), то за пореден отчетен период  той е отрицателен. Негативната тенденция продължава изключително дълго, но експертите вероятно ще посочат две основни причини за това – твърде сухото време и продължителният период на ремонтни дейности при ВЕЦ-овете. Така например ако за сравнявания период на миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от 4 546 722 MWh, то през тази година се свива до 2 911 632 MWh. Това е понижение (минус) с 35.96 % и както изглежда тези отрицателни данни скоро няма да се стопят.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща