Електроенергетиката на Европа през 2018 г. - основни изводи

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
3931
article picture alt description

Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в производството на електроенергия на Европейския съюз отново се увеличава през 2018 г., достигайки до 32,3 %. Това отговаря на ръст от повече от два процентни пункта в сравнение с предишната година. Новите вятърни, слънчеви електроцентрали и тези на биомаса са изместили въглищата в структурата на производството особено в Германия, Великобритания и Франция. Използването на хидроенергийните мощности (ВЕЦ) от своя страна се е върнало към нормалното си ниво, което се е отразило в намаляване на производството на основата на природен газ. В резултат, производството на електроенергия на базата на въглища през 2018 в. В ЕС е спаднало с 6 процента, а в сравнение с 2012 година – понижението е с 30 процента.

Това са основните изводи от новото изследване за електроенергетиката на ЕС, проведено от Agora Energiewende (Германия) и Sandbag (Великобритания).


На дела на Германия се пада почти половината от производството на електроенергия на основата на въглища в Европа. Както е известно само преди дни Германия оповести плановете си за прекратяване на ТЕЦ-овете на въглища през 2038 година.


„Европа доказва, че замяната на мощностите на въглища с възобновяеми източници на енергия е най-бързият начин за намаляване на изхвърлянето на парникови газове. Общо за шест години, между 2012 и 2018 години, годишните емисии СО2 от европейските централи на въглища са спаднали с 250 млн. тона и  без увеличение на емисиите от газовите електроцентрали“, казва авторът на изследването и анализатор от Sanbag Dave Jones.

През 2018 г. слънчевата енергетика се е увеличила с около 10 ГВт (най-голяма увеличение за последните години), като делът й в производството е 3,9 %. В редица страни делът на слънцето през миналата година е бил много висок – в Италия например малко под 9 %, в Гърция – малко под 8 %, в Германия – около 8 %.

Според оптимистичната прогноза, пазарът на слънчева енергия (с годишно въвеждане на нови мощности) може да се увеличи до 30 ГВт през 2022 г. Основната причина се свързва с намаляването на стойността на модулите. През 2018 г. те са били с 29 процента по-евтини от 2017 г., например.

Производството на слънчева енергия е достигнало своя пик в страните от Северна Европа заради горещото и сухо лято на 2018 г. Това е дало възможност за компенсиране на проблемите с производството на електроенергия от ВЕЦ, вятърните и атомните мощности през горещото лято.
В шест от страните на ЕС (Ирландия, Финландия, Полша, Швеция, Хърватия и Унгария ) делът на слънцето, както и преди не е е надхвърлил един процент.

Независимо от увеличението на слънчевата енергетика с 10 ГВт, на дела на ЕС днес се падат под 10 % от световния пазар.


Промяна в структурата на производството на енергия в ЕС през 2017 – 2018 г. (2)


Ръст на ВЕИ по години в периода 2010 – 2018 г. - слънчева, вятърна енергетика и биомаса (3)
Мощностите на основата на природен газ през 2018 г. са спаднали с 5 % (-35 ТВтч) поради ръст на производството от ВЕЦ на Италия, Испания и Франция. Производството на основата на газ във Великобритания намалява за втора поредна година за сметка на по-високия дял на офшорните вятърни мощности. (4)

Докладът е изключително интересен. Той съдържа и кратки очаквания за развитието на енергетиката и през настоящата 2019 г.

 

 

Докладът за 2018 г. : https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2018/EU-Jahresauswertung_2019/Agora-Energiewende_European-Power-Sector-2018_WEB.pdf

 

Докладът за 2017 г. : https://sandbag.org.uk/project/european-energy-transition-power-sector-2017/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща