Средната цена за базов товар на БНЕБ в „Пазар Ден напред“ за септември е 108,19 лв. за MWh

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1073
article picture alt description

Средната цена за базов товар на „Пазар Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през септември спрямо август нараства, но се отчита и увеличение на търгуваното количество. В същото време за септември в сравнение с август цените и търгуваните обеми електроенергия на „Пазар в Рамките на деня“ намаляват. На „Централизиран  пазар за двустранни договори“ се наблюдава спад при цените и доставените количества, докато изтъргуваните количества растат с рекордни темпове. Разбира се, цените също се повишават. Това става ясно от данните на БНЕБ за търговията в посочените сегменти за месец септември.

 

Пазар Ден напред

Средната цена за базов товар на БНЕБ за месец септември е 108,19 лв. за MWh и в сравнение  август (101,95 лв./MWh) нараства с 6,1% или с 6,25 лв.за MWh. Година по-рано средната цена базов товар е била 92,43 лв. за MWh.

Увеличение от 5,7 % до 117,33 лв. за MWh се отчита и при средната цена пиков товар. Това е с 6,28 лв. за MWh повече от стойността през август, когато е съставлявала 111,05 лв. за MWh.

Средната цена извънпиков товар за месец септември е на ниво от 99,06 лв. за MWh, като увеличението спрямо август е 6,7 % или с 6,21 лв. за MWh повече. За сравнение средната цена пиков товар през август е било от порядъка на 92,84 лв. за Mwh.

Според данните повишение има по отношение и на най-ниската цена, най-високата цена и средно претеглената. Така например най-ниската цена за месец септември, отчетена в „Пазар Ден напред“ е 44,06 лв. за MWh и е по-висока с 9,05 лв. за MWh от тази през август (35,01 лв. за MWh), което е с 25,8 % повече.

Символично затова пък е увеличението на показателя най-висока цена - едва 0,1 % или 0,16 лв. за MWh през септември спрямо август . Така през септември постигнатата най-висока цена е 221,05 лв. за MWh (220,89 лв. за MWh).

Средно претеглената цена в сегмента „Пазар Ден напред“ през септември е 110,30 лв. за MWh, или с 6,5 % по-висока от тази през август , когато е съставлявала 103,57 лв. за MWh.
За сравнение, през септември 2018 година средно претеглената цена е била 93,78 лв. за MWh.

Освен цените, в сегмента „Пазар Ден напред“ се увеличават и търгуваните количества електроенергия. Така например общо търгуваният базов обем през септември тази година е 704 351,6 MW и нараства с 0,8 % или 5 569,4 MWh в сравнение с предишния месец август (698 782,2 MWh).
Данните за миналата 2018  година сочат, че общо търгуваният обем през септември е бил от порядъка на 547 594 MWh.

С 0,8% спрямо август тази година, или с 3 075,5 MWh до 386 650,8 MWh нараства и търгуваният пиков обем в този сегмент през септември. Извънпиковият достига 317 700,8 MWh или с 2 439,9 MWh повече от август.


Среднодневният търгуван обем през септември е от порядъка на 23 478,4 MWh като се увеличава с 4,2 % в сравнение с август, когато е бил 22 541,4 MWh. С 4,2 % нараства и средночасовият търгуван обем през септември – до 978,3 MWh или с 39,0 MWh повече.

Регистрираните пазарни участници съответно се увеличават с 5 - от 68 през август до 73 през септември.

От отчета на БНЕБ за търгуваните обеми на „Пазар Ден напред“ по вид на търговския участник става ясно, че през миналия месец септември осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение е 11%, от търговците – 84 %, и от потребители – 5 %, при производителите – 0%. Осъществените  продажби в този сегмент е например 75 % от производители, 21 % от участници с до и над 4 MW, а 5 % - от търговци.

 

Пазар в Рамките на деня

За разлика от „Пазар Ден напред“, пир „Пазар в Рамките на деня“ се наблюдава съществен спад не само на цените, но и на търгуваните количества електроенергия.

Средно претеглената цена за септември е на ниво от 98,08 лв. за MWh и намалява със (минус)17,2 % или с 20,41 лв./MWh. За сравнение, през август тя е съставлявала 118,49 лв. за MWh.
Година по-рано, през септември 2018 г. средно претеглената цена, според данните е била 103,28 лв. за MWh.

Средно претеглената цена пиков товар през миналия месец спада до 94.22 лв/MWh  от122,53 лв. за MWh през август. Това е понижение с 23,1 % или с 28,32 лв./MWh.

Малко по-слабо е понижението при средно претеглената цена извънпиков товар, като през септември при „Пазар в рамките на деня“ регистрираното ниво е 102,33 лв. за MWh. Това е понижение от 7,9 % в сравнение с предходния август.

По-голямо впечатление прави сериозният спад при търгуваните обеми. Общо търгуваният обем през месец септември тази година в този сегмент се свива с 28,5 % - до 7 506,2 MWh. За сравнение през август средно търгуваният обем е бил 10 491,6 MWh.

Година по-рано, през септември 2018 г. общо търгуваният базов обем при „Пазар в рамките на деня“ е бил 11 752,30 MWh.

Търгуваният пиков обем през месец септември намалява със значителните (минус) 42,0 % и е 3 930,5 MWh или по-малко с 2 848,5 MWh от август (6 779,0 MWh).

Не така съществен е спадът по отношение на търгуваният извънпиков обем, който през септември е 3 575,7 MWh или с 3,7 % по-малко от август (3 712,6 MWh).

Средно дневният и средно часовият търгувани обеми намаляват с 26.1 %. Така регистрираният средно дневен търгуван обем през септември е 250,2 MWh, спрямо 338,4 MWh през август. Средно часовият търгуван обем през предходния месец пък спада до 10,4 MWh в сравнение с 14,1 MWh през август.

Регистрираните пазарни участници са  с един повече – 52, но активните намаляват от 38 на 32. Както става ясно от публикуваните данни търговията в този сегмент е най-активна обикновено през последните дни от месеца, както и в последните часове на деня.

 

Централизиран пазар за двустранни договори

По отношение на обемите с доставка през септември и съответно средно претеглената цена в сегмента „Централизиран пазар за двустранни договори“  се наблюдава понижение. Средно претеглената цена за септември по отношение на доставените количества е незначително по-ниска – едва с 0,2 % или с (минус) 0,22 лв/MWh до 94,85 лв. за MWh. За сравнение, през август тя е била 95,07 лв. за MWh.

При общо доставените количества обаче спадът през септември спрямо август е по-чувствителен – минус 15,9 % до 1 203 545,2 MWh или по-малко с  227 027,0 MWh. За сравнение през август обемите на доставка са възлизали на 1 430 572,2 MWh.

Що се отнася до средно претеглената цена и изтъргуваните количества през септември с бъдеща доставка, то там има нарастване и на стойностите и на обемите. Така средно претеглената цена през септември достига до 118,23 лв. за MWh в сравнение с постигната 96,81 лв. за MWh през август. Увеличението е от 21,42 лв. за MWh или с 22,1 % повече.

Общо изтъргуваните количества обаче растат съществено – до 499 019,0 MWh , което е с 342,5 % повече от месец август. Това е с 386 242,0 MWh повече. За сравнение през август  те са достигали до  112 777,0  MWh.

На екран Auction за месец септември най-високото изтъргувано количество е за 460 320 MWh при средно претеглена цена от 119,00 лв. за MWh. Най-ниското изтъргувано количество е  за обем от 2 209 MWh, при  средно претеглена цена от 84.50 лв. за MWh, като това е и най-ниската постигната цена. Другата успешна сделка е за 36 490 MWh при средно претеглена цена от 110,50 лв. за MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща