Axpo: Метеорологичните условия, политическите събития и пазарната динамика се отразиха на цените на европейските енергийни пазари

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1719
article picture alt description

източник: Axpo, архив

Автор: Анди Зомер, ръководител на групата за фундаментален анализ и моделиране, Axpo Solutions AG

През юни европейските енергийни пазари се влияеха значително от комбинация от метеорологични условия, политически събития и пазарна динамика. Търсенето на електроенергия в цяла Европа продължи опитите си за възстановяване от миналогодишните нива, което допринесе за по-ниски спот цени на електроенергията на повечето пазари. На пазарите на горива ситуацията остана нееднозначна, като цените на газа се повишиха поради бавното натрупване на запаси, докато цените на въглищата и въглеродните емисии претърпяха относително сериозни загуби на фона на слабото търсене в Азия и предпазливите пазарни настроения. Екстремните пазарни и метеорологични събития допълнително засилиха нестабилността на цените, като държаха пазарните участници нащрек за потенциални неочаквани рискови събития. 
 
По отношение на електроенергията стабилното производство от френските атомни електроцентрали увеличи значително нетния износ за съседните пазари. Обаче това доведе до повишаване на вътрешните цени на електроенергията месец за месец. Междувременно обилните валежи в Швейцария стимулираха производството на водноелектрическа енергия, но в същото време нанесоха щети на някои части от инфраструктурата в Швейцария и Германия. Експортните ограничения в Швейцария не позволиха това неблагоприятно движение да се разпространи на съседните пазари, като оказаха натиск за понижаване на цените в Швейцария. 

На 25 юни възникна сериозен инцидент, когато прекъсване на електрозахранването засегна ИТ системите на борсата EPEX Spot, което доведе до рядко наблюдавано отделяне на основните пазари в Централна и Северозападна Европа. Това прекъсване наложи провеждането на резервни регионални търгове, което повиши спот цената на базовото натоварване в Германия до 492 евро/MWh, представляващо най-високото ниво от пика на енергийната криза през септември 2022 г., като почасовите цени достигнаха до 2325 евро/MWh.

За разлика от това, спот цената във Франция се формира на ниво от едва 2,1 евро/MWh. Въпреки че това събитие не отразява основните пазарни характеристики, то подчертава голямата зависимост на Германия от вноса и доколко остро могат да реагират цените на непредвидени събития, които намаляват капацитета на страната за внос.  
 
През същата седмица в няколко балкански държави се стигна до прекъсване на електрозахранването поради поредица от повреди на много елементи в електропреносните им системи. По информация на енергийния оператор на Черна гора това се е влошило поради горещата вълна. Въпреки това в платформата за прозрачност Entso-e не бяха отчетени никакви прекъсвания на електропреноса, а организацията обяви, че през следващите седмици ще проведе подробно разследване, за да разбере по-добре причините за спиране на електрозахранването. Тази поредица от събития показва уязвимостта на региона от прекъсвания на доставките и изключителното значение на междусистемните връзки за поддържане на енергийната устойчивост. 
 
По отношение на горивата пазарите на газ отбелязаха продължаваща възходяща тенденция поради ограниченото предлагане на втечнен природен газ и профилактиката в Норвегия и Обединеното кралство, което доведе до по-ниски от средните нива на натрупване на запаси. За сметка на това цените на въглищата се понижиха поради ограниченото търсене на внос на въглища в Китай на фона на рекордните запаси от въглища и значителното увеличение на производството на водноелектрическа енергия в страната.
Цените на въглеродните емисии се понижиха също и заради резултатите от парламентарните избори в ЕС и новите избори във Франция, които подсказаха, че има вероятност за не толкова агресивен подход към политиките за опазване на околната среда.  

В перспектива, за юли прогнозите предполагат продължаваща нестабилност във връзка с метеорологичните условия - в т.ч. началото на потенциално силен сезон на бурите в Северния Атлантически океан - и с политическите събития, като изборите във Франция и Обединеното кралство, както и изборите за Европейска комисия, като всички те могат да окажат влияние върху динамиката на търсенето и предлагането в целия енергиен спектър. 
 
Отказ от отговорност
Този документ е създаден само с информационна цел. Нито едно от изявленията и бележките непредставлява покана, оферта или препоръка за извършване на каквито и да било сделки. За информацията, съдържаща се в този документ, не се дава никаква гаранция, нито изразена, нито подразбираща се. За действията, извършени въз основа на този документ, носят отговорност тези, които ги предприемат. Отказва се всякаква отговорност за вреди, които могат да произтекат пряко или косвено от използването на този документ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща