Участието на ВЕИ в преносната мрежа към 23 юни расте с 50.19 %, а в разпределителната – с 34.67 на сто

Спрямо същия период на миналата година дела на базовите централи се свива с 20.17 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1895
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия продължава да намалява. На минус остава потреблението на ток. Отново в сравнение с предишни отчетни периоди, по отношение на потреблението, в процентно отношение се наблюдава подобрение. По-лоши са данните за салдото (износ-внос) на ток, както и за участието на базовите централи в енергийния баланс на страната. Положителен е дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). На този фон участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи расте. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на страната, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода 1-ви януари – 23 юни 2024 г.  (01.01.2024 г. – 23.06. 2024 г.) спрямо аналогичния на 2023 г.

Производството на електроенергия от първи януари до двадесет и трети юни 2024 г. е в обем от 17 710 514 MWh, което е спад (минус) с 11.29 % спрямо аналогичния период на миналата година (за отчетния период до 16 юни или преди седмица – минус 10.88%). Година производството на електроенергия е възлизало на 19 964 424 MWh.

Потреблението на ток за посочения период от настоящата година се свива до обем от порядъка на 17 591 587 MWh, което в сравнение с миналата година представлява понижение (минус) с 3.17 % (седмица по-рано – минус 3.60 %). Тогава потреблението на електроенергия е достигало до обем от 18 168 207 MWh.

Продължават да се влошават данните за салдото (износ-внос) за електроенергия. Така за сравняваното време от началото на годината до двадесет и трети юни то съставлява 118 927 MWh. Това е намаление с 93.38 % (преди седмица – минус 88.16 %). За сравнение, през посочените дни на миналата година салдото (износ-внос) на ток е достигало до обем от 1 796 217 MWh.

По-лоши са резултатите за дела на базовите централи. Според данните на системния оператор за сравнявания аналогичен период на тази година или от първи януари до двадесет и трети юни участието им е в обем от 12 849 383 MWh, което е спад (минус) с 20.17 % (седмица по-рано – минус 19.68 %).Година по-рано базовите централи са участвали с обем от 16 096 044 MWh.

Продължава да расте дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за периода от първия януари до двадесет и трети юни тази година спрямо същото време на предходната 2023 г. възлиза на 1 490 212 MWh, което е ръст (плюс) с 50.19 % (за отчетния период до 16 юни – плюс 49.33 %). Година по-рано дела на възобновяемите енергийни източници в преносната мрежа е бил в обем от 992 242  MWh. Положителните данни за сравняваното време от настоящата година са в резултат на високото участие на фотоволтаичните централи (плюс 107.76 %), въпреки спада на вятърните мощности (минус 9.00 %) и  биомасата (минус 56.41 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период на настоящата с миналата година също нараства и достига до обем от порядъка на 1 494 640 MWh или с 34.67 % (преди седмица – плюс 33.30 %).Година по-рано ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 1 109 814 MWh. По-добрите резултати за посоченото време от настоящата 2024 г. се дължат на ръста на фотоволтаичните централи  (плюс 61.21 %) и биомасата (плюс 27.51 %), независимо от спада на вятърните мощности (минус 11.25 %).

Положителен остава дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) въпреки изменението в посока към спад в сравнение с по-ранни отчетни периоди. Според данните на системния оператор за времето от 1 януари до 23 юни т.г. в сравнение със същия период на 2023 г. участието на ВЕЦ е в обем от 1 876 279 MWh. Това представлява ръст (плюс) от 6.23 % (преди седмица – плюс 9.86 %). За сравнение, година по-рано участието на ВЕЦ е било в обем от 1 766 324 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща