Производството на електроенергия от началото на годината до 16 юни се свива с 10.88 %

Спрямо аналогичния период на 2023 г. потреблението на ток намалява с 3.60 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2184
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия остават на минус. Все пак в сравнение с предишни отчетни периоди, по отношение на потреблението, в процентно отношение се наблюдава подобрение. Влошават се данните за салдото (износ-внос) на ток, а също и за участието на базовите централи в енергийния баланс на страната. Достатъчно добър остава дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). За пореден отчетен период нараства участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на страната, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода 1-ви януари – 16 юни 2024 г.  (01.01.2024 г. – 16.06. 2024 г.) спрямо аналогичния на 2023 г.

Производството на електроенергия от първи януари до шестнадесети юни 2024 г. намалява (минус) с 10.88 % и възлиза на обем от 17 144 291 MWh (за отчетния период до 9 юни или преди седмица – минус 10.84 %). За сравнение, през аналогичния период на миналата година производството на електроенергия е възлизало на 19 238 048 MWh.

Потреблението на електроенергия за посочения сравняван период през настоящата година намалява (минус) с 3.60 % до 16 948 105 MWh (преди седмица – минус 3.97 %, преди две – минус 4.29 %). Година по-рано потреблението на ток е било от порядъка на 17 581 350 MWh.

По-лоши са данните по отношение на салдото (износ-внос) за електроенергия, което намалява (минус) с 88.16 % или до обем от 196 186 MWh (седмица по-рано – минус 87.57 %). През посочения период  от 1 януари до 16 юни  миналата година салдото (износ-внос) на ток е достигало до обем от 1 656 698 MWh.

Без особено изменение е дела на базовите централи. За сравнявания аналогичен период на тази и миналата година (от първи януари до шестнадeсeти юни) участието им намалява с 19.68 % до обем от 12 533 569 MWh (преди седмица – минус 19.49 %).Година по-рано базовите централи са участвали с обем, достигащ 15 604 301 MWh.

На този фон дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи продължава да се увеличава.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за периода от първия януари до шестнадесети юни тази година спрямо същото време на предходната 2023 г. се повишава (плюс) с 49.33 % до 1 401 422 MWh (за отчетния период до 9 юни – плюс 47.65 %). Година по-рано дела на възобновяемите енергийни източници в преносната мрежа е бил в обем от 938 456  MWh. Положителните данни за сравняваното време от настоящата година са в резултат на високото участие на фотоволтаичните централи (плюс 108.44 %), въпреки спада на вятърните мощности (минус 7.79 %) и  биомасата (минус 56.89 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период на настоящата с миналата година расте с 33.30 % като достига до обем от 1 412 020 MWh (седмица по-рано – плюс 31.50 %).Година по-рано ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 1 059 245 MWh. По-добрите резултати за посоченото време от настоящата 2024 г. се дължат на ръста на фотоволтаичните централи  (плюс 59.66 %) и биомасата (плюс 27.20 %), независимо от спада на вятърните мощности (минус 10.59 %).

Добър остава дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) въпреки изменението спрямо по-ранни периоди. Според данните на системния оператор за времето от 1 януари до 16 юни т.г. в сравнение със същия период на 2023 г. участието на ВЕЦ се увеличава (плюс) с 9.86 % и достига до обем от 1 797 280 MWh (преди седмица – плюс 12.52 %). За сравнение, година по-рано участието на ВЕЦ е било в обем от 1 636 046 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща