SolarPowerEurope: Пазарът на системите за съхранение на енергия в Европа се удвоява за трета поредна година

Енергетика / Зелен преход , Свят
3E news
2905
article picture alt description

източник: SolarPowerEurope

Пазарът за съхранение на енергия се е увеличил с 94% в сравнение с 2022 г. Новите инсталирани в Европа батерии за съхранение на енергия (BESS) през 2023 г. са с капацитет от порядъка на 17,2 GWh. Системи за съхранение са инсталирани на 1,7 млн. жилища, се посочва в новия доклад на SolarPowerEurope.

2023 г. е трета поредна година на удвояване на пазара, като общият капацитет на батериите за съхранение на енергия към края на годината достига 35,9 GWh, се посочва в доклада.

Жилищният сегмент е водещ при внедряването на батерии със 70 % от годишно инсталирания капацитет, следван от широкомащабни батерийни системи с 21 % и търговски индустриални системи с 9%.

Позициите си на водещ пазар запазва Германия с внедрени 5,9 GWh през миналата година, което е увеличение с невероятните 152 %. След нея плътно се нареждат Италия с рекордните 3,7 GWh и ръст от 86% и Великобритания с 2,7 GWh – плюс 91 на сто.

Според авторите на доклада, пазарите на BESS ще запазят своята възходяща траектория между 2025 г. и 2028 г. с устойчиви, но по-бавни темпове на растеж в диапазона 30-40%.

Прогнозата е, че общият инсталиран капацитет на BESS в Европа ще се увеличи повече от седем пъти и ще достигне 260 GWh до 2028 г.

В доклада си SolarPowerEurope призовава за разработка на комплексна стратегия от ЕС за съхранение на електроенергия и декларира целта си от 200 GW на системите за съхранение на енергия през 2030 г., което ще гарантира, че ръстът на възобновяемите енергийни източници ще се допълва с гъвкави ресурси като батериите. „През тази година ще наблюдаваме по-нататъшен ръст в Европа, но с много по-бавни темпове от 31% като след енергийната криза водещият жилищен сектор ще намалява. Въпреки че очакваме темпото на внедряване да се ускори от следващата година, предимно в сегмента на комналните услуги, следван от търговските и индустриални сегменти, нашият реалистичен сценарий все още изостава от около 200 GW BESS мощности, необходими за разгръщане на слънчевия потенциал на ЕС“, се посочва в доклада.

По-рано в свой доклад компанията за проучвания BNEF съобщи, че световният пазар за съхранение на енергия през 2023 г. е нараснал почти три пъти и е най-същественият от периода на наблюдение.

Antonio Arruebo, пазарен анализатор в SolarPower Europe, коментира, напредъкът и потенциалните прблеми. „През последното десетилетие намаляването на инвестиционните разходи за съхранение на батерии в резултат на технологичния напредък, икономиите от мащаба и по-ниските цени на суровините, значително подобри конкурентоспособността на слънчевите фотоволтаици в комбинация с батериите за съхранение. Тази комбинация вече представлява оптимално решение, отговарящо на нашата енергийна трилема за сигурност, устойчивост и достъпност“, казва той  В същото време по думите му, „независимо от това, с намаляването на тежестта на кризата от изкопаемите горива засега, непосредственият стимул за европейските домакинства да инвестират в самозадоволяване става по-малко очевиден. Тази промяна може потенциално да намали привлекателността на решенията за слънчева енергия и съхранение“.

Michael Schmela, директор по проучванията в SolarPower Europe от своя страна коментира, че гъвкавостта, която предоставят системите за съхранение на енергия в батерии „не е само технически въпрос за за регулаторите и органите за стандартизация“. „Това изисква незабавно политическо внимание и приоритизиране.“, казва той.

 

Целта за съхранение се изразява в мощностен капацитет (GW), което е общото количество електроенергия, което една батерия може да съхранява. Капацитетът за съхранение на батерията (GWh) от своя страна се отнася до заряда, съхраняван от батерията, и количеството енергия, което може да бъде извлечено от батерията при определени условия.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща