МАЕ: Общото нетно производство на електроенергия в страните от ОИСР през март е намаляло с 0,3 % в годишно изражение

Участието на изкопаемите горива в енергийния микс се изчислява на 44,6 %, на ВЕИ – 38,5 на сто, а на ядрената енергия – 16,5 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта , Свят
3E news
552
article picture alt description

източник: Endesa, архив

През март 2024 г. общото нетно производство на електроенергия в страните членки на ОИСР достигна 883,7 TWh, намалявайки с 0,3% спрямо същия период на миналата година. На база от началото на годината общото нетно производство на електроенергия се е увеличило с 2,5% през първото тримесечие на 2024 г. Това сочат новите статистически данни на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Изкопаеми горива

Производството на електроенергия от изкопаеми горива възлиза на 394,5 TWh през март 2024 г., което е спад от 4,6% в сравнение с март 2023 г. Това намаление се дължи до голяма степен на по-ниското производство на електроенергия от въглища, което отбеляза спад от 10,2% на годишна база, следвано от газа, където понижението е с 1,9% на годишна база.

Най-значителен спад в производството на електроенергия от въглища, според данните на МАЕ е отчетен в страните от ОИСР в Америка, където се наблюдава спад от 19,6% на годишна база. В страните членки на организацията в Европа  понижението е също значително – минус 13,5% на годишна база.

Точно противоположно, в страните от организацията (ОИСР) в Азия-Океания  е регистрирано увеличение от 7,2% на годишна база по отношение на електроенергията, произвеждана от изкопаеми горива. В частност това се дължи на природния газ (+8,2% на годишна база).

Като цяло изкопаемите горива са представлявали 44,6% от електроенергийния микс.

Възобновяеми източници

Производството на електроенергия от възобновяеми източници се е увеличило с 4,6% на годишна база до 340,7 TWh през март 2024 г. Този ръст се дължи основно на ръста на производство на електроенергия от слънчеви мощности (+16,7% в годишно изражение) и хидроенергия (+5,7% на годишна база). Както отбелязват експертите от МАЕ, тук водещата тенденция се пада на  страните членки на ОИСР Европа  с общо увеличение от 7,9% в годишно изражение.

Спад от 1,4 % на годишна база обаче се отчита при производството на вятърна енергия. В частност това се дължи на намаленото производство в Европа (-8,8% на годишна база) поради липсата на вятър.

Точно противоположно - в страните от ОИСР в Азия Океания, както и Америка е регистрирано увеличение производство на вятърна енергия съответно с 33,2%  и 4,8% на годишна база .

Производството на слънчева енергия също продължи възходящата си тенденция, като се наблюдава значително увеличение, както в Северна, така и в Южна Америка (+23,8% на годишна база). В страните членки на ОИСР в Европа ръстът е с 20,1% на годишна база, пишат още експертите от МАЕ.

Като цяло електроенергията, произведена от възобновяеми източници, се е увеличила с 6,7% на годишна база през първото тримесечие на 2024 г. и през март 2024 г. тя е представлявала 38,5% от електроенергийния микс на страните членки на ОИСР.

Ядрена енергия

Производството на ядрена електроенергия достигна 146,0 TWh през март 2024 г., което отразява увеличение от 1,0% в сравнение със същия месец на миналата година. Този ръст се дължи на по-високото ядрено производство в страните от  Азия и Океания, по-специално на Япония. Регистрираният ръст там е 26,2% на годишна база или 1,4 TWh, сочат данните.

Като цяло ядрената енергия е допринесла с 16,5% за електроенергийния микс на страните от ОИСР.

Акцент на месеца

В Индия общото нетно производство на електроенергия възлиза на 155,4 TWh през март 2024 г., което е увеличение с 6,6% на годишна база.

През първото тримесечие на 2024 г. общото производство на електроенергия нараства с 5,3% или 22,8 TWh спрямо същия период на миналата година. По-голямата част от това производство се пада на въглищни електроцентрали (+7,9% на годишна база), докато възобновяемите енергийни източници са намалели със 7,0% в годишно изражение главно поради значително по-ниското производство на водноелектрическа енергия (-20,3% на год. база). Това означава, че въглищата са осигурявали около 76,5% от общото производство на електроенергия в страната през първите три месеца на 2024 г., връщайки се до същите нива, наблюдавани през първото тримесечие на 2021 като по този начин са прекъснали низходящата тенденция, наблюдавана за същите периоди през 2022 г. и през 2023 г., сочат данните от статистиката на МАЕ.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща