Производството на електроенергия от началото на годината до 26 май намалява с 11.07 %

Спрямо аналогичния период на 2023 г. салдото (износ-внос) на ток се свива с 82.86 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1876
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия намалява. Потреблението на ток също. Запазват се влошените данни по отношение на салдото (износ-внос), а също и за участието на базовите централи в енергийния баланс на страната. Затова пък дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава да се подобрява. Расте и участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода 1-ви януари – 26 май 2024 г.  (01.01.2024 г. – 26.05. 2024 г.) спрямо аналогичния на 2023 г.

Производството на електроенергия от първи януари до двадесет и шести  май 2024 г. тази година е в обем от 15 432 381 MWh, което е спад с 11.07 % спрямо аналогичния период на миналата година (минус 11.41 % за отчетния период до 19 май или преди седмица). За сравнение, тогава  производството на електроенергия е възлизало на 17 354 095 MWh.

Потреблението на ток за посочения сравняван период  на тази година намалява с 4.40 % до обем от порядъка на 15 179 183 MWh (седмица по-рано – минус 4.51%). През аналогичния период на миналата година потреблението на ток е достигало до 15 877 096 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия остава на минус. Според данните  от отчета на системния оператор за времето от първи януари до двадесет и шести май или за първите почти пет месеца салдото (износ-внос) на ток е от порядъка на 253 198 MWh, което е понижение (минус) с 82.86% (преди седмица – минус 82.61 %). За сравнение, година по-рано салдото (износ-внос) на електроенергия е било в обем от 1 476 999 MWh.

По-лоши са данните за участието на базовите централи. За посочения сравняван период от настоящата с миналата година  то намалява с 19.09 % до обем от 11 599 058 MWh (за отчетния период до 19 май – минус 18.99 %). Година по-рано участието на базовите централи е достигало до 14 335 574 MWh.

Продължава да расте дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за периода от първия януари до двадесет и шести  май тази година спрямо същите близо пет месеца (без пет дни) на 2023 г. расте до обем от 1 158 535 MWh или с 45.05 % (преди седмица – плюс 44.53 %). Година по-рано дела на възобновяемите енергийни източници в преносната мрежа е бил в обем от 798 737  MWh. Положителните данни за сравняваното време от настоящата година са в резултат на високото участие на фотоволтаичните централи (плюс 113.80 %), въпреки спада на вятърните мощности (минус 9.34 %) и  биомасата (минус 58.41 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период на настоящата с миналата година достига до обем от 1 181 810 MWh. Това е ръст от 28.68 % (седмица по-рано – плюс 27.18 %).Година по-рано ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 918 439 MWh. По-добрите резултати за периода от настоящата 2024 г. се дължат на ръста на фотоволтаичните централи  (плюс 57.06 %) и биомасата (плюс 26.49 %), независимо от спада на вятърните мощности (минус 12.30 %).

За пореден отчетен период участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в енергийния баланс на страната се подобрява. Според данните на Електроенергийния системен оператор, за времето от 1 януари до 26 май тази година дела на ВЕЦ расте до обем от 1 492 978 MWh, което е увеличение с 14.73 % (преди седмица – плюс 13.67 %). За сравнение през миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от 1 301 345 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща