Пореден стабилен ръст на кредити и депозити за домакинствата в края на април

Спестяванията в банките нарастват с 11,1 на сто, а заемите се увеличават 18,6 на сто на годишна база, сочат данни на БНБ

Икономика / Финанси
3E news
845
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

С 11,1 на сто се увеличават депозитите и с 18,6 на сто кредитите на домакинствата в края на април на годишна база, показва статистиката на БНБ, публикувана на интернет страницата на централната банка днес.

Още по темата

Депозитите

Според данните, депозитите на домакинствата и НТООД  (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са 82,302 млрд. лв. (41,6 на сто от БВП) в края на април, което е увеличение с 11,1 на сто спрямо същия месец на 2023 г.

В същото време депозитите на нефинансовите предприятия са 43,693 млрд. лв. (22,1 на сто от БВП) в края на април. На годишна база те се увеличават със 7,4 на сто. Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 18,6 на сто на годишна база през април и в края на месеца достигат 3,179 млрд. лв. (1,6 на сто от БВП).

В края на април общо депозитите на неправителствения сектор (нефинансови предприятия, финансови предприятия, домакинства и НТООД) са 129,173 млрд. лв. (65,2 на сто от БВП), като годишното им увеличение е 8,9 на сто.

Кредитите за неправителствения сектор

са 94,251 млрд. лв. (47,6 на сто от БВП) в края на април, отчита статистиката. Те се увеличават на годишна база с 13,7 на сто. Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от други парично-финансови институции (други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 112,5 млн. лева, посочват от БНБ.

На годишна база продадените кредити от други ПФИ са 112,5 млн. лв., в които 4,5 млн. лв. през април, като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 8,6 на сто на годишна база през април и в края на месеца достигат 45,503 млрд. лв. (23 на сто от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД са 40,850 млрд. лв. (20,6 на сто от БВП) в края на април. Спрямо същия месец на 2023 г. те се увеличават с 18,6 на сто. В края на април жилищните кредити са 21,395 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 23,9 на сто. Потребителските кредити възлизат на 17,740 млрд. лв. и се увеличават с 14 на сто спрямо април 2023 г. На годишна база другите кредити (включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) нарастват с 3,9 на сто, като достигат 413,8 млн. лева. Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 11,6 на сто на годишна база през април  и в края на месеца са 474,9 млн. лева. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 7,898 млрд. лв. (4 на сто от БВП) в края на април, което е увеличение с 20,9 на сто на годишна база.

Парите в обращение

През април 2024 г. широките пари (паричния агрегат М3) се увеличават на годишна база с 8.3% (8% годишно нарастване през март 2024 година). В края на април 2024 г. широките пари са 157.078 млрд. лв. (79.3% от БВП) при 156.423 млрд. лв. към март 2024 г. (79% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1 се увеличава през април 2024 г. с 8.3% на годишна база (8% годишен ръст през март 2024 година).

Нетните чуждестранни активи

са 85.361 млрд. лв. в края на отчетния месец при 87.249 млрд. лв. в края на март 2024 година. Те нарастват с 1.8% в сравнение с април 2023 г. (1.7% годишно повишение през март 2024 година). През април 2024 г. чуждестранните активи се увеличават с 2.7% (3.3% годишен ръст през март 2024 г.), като достигат 102.364 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 17.003 млрд. лв. и на годишна база нарастват със 7.6% (11.4% годишно повишение през март 2024 година).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща